Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Renesance v literatuře

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Renesance - 14. – 17. Století - znamená znovuzrození - znaky: návrat k antice, zájem o člověka, kult smyslu a rozumu, mnohostrannost umělců, literatura v národních jazycích Italská renesance Dante Alighieri– Florenťan, 20 let strávil ve vyhnanství„Božská komedie“ – alegorická báseň psaná v italštině, pouť člověka za spásou. Má 3 oddíly → Peklo, Očistec, Ráj. Autor touží po poznání nadpozemského života a po pravdě -Givoanni Boccacio – psal novely, zakladatel novodobé prózy, pochází z Florencie - „Dekameron“– sbírka 100 příběhů vypravovaných 7 ženami a 3 muži utíkajícími z Florencie před morem. Název z řečtiny „deka“ – deset, „hemera“ – den Francesco Petrarca– italský básník a prozaik, vysvěcen na kněze„Sonety Lauře“ – vzor evropské lyriky, milostné verše, ve kterých je popsán skutečný milostný zážitek, radost i zklamání, štěstí i bolestSonety – lyrický žánr, který má 14 veršů a pravidelný rým Francouzská renesance Villon– básník, lyrik, žil bouřlivý život, první prokletý básníkMalý testament (Odkaz)- sbírka ironického a satirického obsahuVelký testament (Závěť) –soubor básní a balad z prostředí pařížského podsvětí, hospod i paláců. Popisuje obraz vlastní bídy -Rabelais – mnich a lékař, psal satiry -Gargantua a Pantaguel –pětidílný satirický román, parodie na rytířské romány. Příběh Gargantuy od narození přes studia a úvahy o ženitbě -Michel de Montaigne – humanistický spisovatel a filozof -Eseje-třídílný soubor úvah o životě, výchově, lásce, zvycích Španělská renesance 16. – 17. století → zlatý věk španělského písemnictvíNejvětší koloniální státVelký význam katolické církve2 nové typy románu: 1) román rytířský – prozaické zpracování středověké rytířské epiky, preferována složka dějová, hlavní postavou byl rytíř 2) román pikareskní – (piclo → šibal, šejdr) – forma dobrodružného románu, hlavní postavou = šibal představující ideál lidské podnikavosti, vynalézavosti Lope de Vega – divadelní teoretik a nejvýznamnější teoretik španělské renesance, napsal před 1800 her – náboženské, historické, milostné, rytířskéFuente Ovejuna – tříaktová divadelní hra nazvaná podle vesnice, kde došlo ke vzbouření proti tyranovi Gomezovi, a byl zabit. Jeho vrah měl být potrestán, ale vesničané ho neprozradili. Náměť lidské cti a spravedlnosti, viny a trestu.Miguel de Cervantes y Saavedra – básník, prozaik a dramatik, nejvýznamnější osobnost španělské renesanceDůmyslný rytíř don Quijote de la Mancha – dvoudílný román, který vznikl jako satira na rytířské romány. Hlavním hrdinou je zchudlý vesnický zeman, který je velkým čtenářem dobrodružných rytířských románů → přijde o zdravý rozum. Zhlédne se v rytířském světě plném ideálů. Rozhodne se, že obnoví zašlou slávu rytířství. Vydá se na starém koni vybaven kopím, zbrojí za dámu svého srdce označí prostou dívku. Na cestě sklidí akorát porážku a smích. Doproází ho sluha Sancho Panza. Don Quijote bojuje s větrnými mlýny, které považuje za obry, se stádem ovcí, které považuje na nepřátelské vojsko. Příhody končí zesměšněním nebo výpraskem. Vrací se domů a vystřízliví ze svých fantazií → smrt. Anglická renesance Geoffrey Chaucer – anglický básník, první básník novověku. Stýkal se s představiteli italské renesanceCanterburské povídky – soubor veršovaných příběhů. Vypravují je měšťané cestou na pouť z Londýna do Canterbury.William Shakespeare – největší světový dramatik, básník. Napsal 37 her (přeložil J. V. Sládek). Hrál u různých divadelních společnostíHistorické hry → čerpal z antických, anglických a francouzských dějin → Julius Caesar, Jindřich VI. Richard III.Komedie → Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Kupec benátskýTragédie → Hamlet, Othello, Romeo a Julie, Král LearZnaky: 1) jednota děje, místa a času 2) obraz pozemského života 3) ukazuje kladné i záporné vlastnosti lidí 4) postavy žen – nepodřízené, samostatné, rozhodují o svém životě 5) příčinou tragédie = lidská vášeň nebo náhoda, nikoli osud 6) jazyk je veršovaný, střídá se s prózou 7) existuje sbor vyjadřující veřejné mínění Romeo a Julie – milostná tragédie, odehrává se ve Veroně. Žijí zde 2 znepřátelené rody – Montekové a Kapuleti. Romeo poznává na plese Julii a zamiluje se do ní, jsou tajně oddáni. Romeo v souboji zabije Tybalta (bratranec Julie), protože Tybalt zabil přítele Romea. Romeo musí odejít z města, Julie je nucena do sňatku s Parisem. Mnich Vavřinec Julii pomůže. Julie má vypít uspávací nápoj, který způsobí smrt. O celém plánu neví Romeo. Vrací se do Verony, a když najde mrtvou Julii, spáchá sebevraždu, když se Julie probudí, najde mrtvého Romea a spáchá sebevraždu. Nakonec se rody usmíří. Hamlet– tragédie odehrávající se na počátku 17. stol. Hamletův otec zemřel za podivných okolností. Byl možná zavražděn svým bratrem, který se ihned oženil s ovdovělou královnou. Hamletovi se zjevil otcův duch a dohady potvrdil. Hamlet se chce pomstít a předstírá šílenství, aby nebyl podezřelý. Prožívá těžké duševní stavy, uvažuje o sebevraždě. Využije potulnou hereckou společnost, se kterou zinscenuje představení o otcově smrti. Během hry všichni hlavní hrdinové umírají i Hamlet. Touha po moce se nezastaví před ničím.Othello - odehrává se v Benátkách a na Kypru v 15. stol. Hlavní postavou je Othello ve službách Benátek, je velmi žárlivý na Desdemonu. Důvěřuje svému sluhovi, který mu namluví, že mu je Desdemona nevěrná. Othello Desdemonu uškrtí, zraní svého sluhu a sám se zabije. Sonety – básnická sbírka s autobiografickými prvky, subjektivních emocí a bohaté obraznosti

Témata, do kterých materiál patří