Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Romeo a Julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky: Romeo a Julie Žánr: milostná tragédie o 5 dějstvích Autor:William Shakespeare (*23.04.1564 - †23.04.1616) Životopis viz. Hamlet Místo a doba děje: Italské město Verona ve druhé polovině 16. Století, a později i Mantov Téma: Nešťastný osud dvou milenců, boj o lásku Děj: 1) Komediální výstup Kap. sluhů - slovní hříčky, rytmus, kontrast a větší vyznění tragické lásky. Objeví se sluhové Mon - boj, příchod Benvolia, pak Tybalta, boj, Mon a Kap se chtějí přidat, přijíždí vévoda, vyčítá svár, pohrozí trestem. 2) Paris žádá Kap o J., ten ho zve na ples, o plese se dozví R.a B., R. chce vidět Rosalindu, ktero u miluje. 3) Chůva vypráví, vzpomíná, ale matka si chce s J promluvit, řekne ji o Parisovi, J se zasnoubením souhlasí. 4) R, B a Merkucio jdou na ples, R je zatížen nešťastnou láskou (k Rosalindě) a tuší, že si ples neužije. 5) Ples, R spatří J, líbí se mu, T pozná po hlase Monteky, rozčílenost, R+J polibky, CH ji pošle k matce, R se dozvídá, že je Julie Kapuletová, B už jde domů, J se od CH dozví, že R je Montek. 1) R skok do zahrady 2) J monolog na balkoně, on ji slyší, rozhovor, slib lásky 3) Vavřinec si zpívá, přijde R, doufá, že je oddá, Vavřinec touží usmířit rody 4) M. a B. o R., že nespal doma apod, odkaz na Petrarcu+další díla, M se diví, že R není tak skleslý, přichází CH se sluhou Petrem, vyřizuje vzkaz od J, předání žebříku (pro svatební noc) 5) CH říká nedočkavé J, že to vyšlo 6) vezmou se 1) Mer, B, páže a sluhové, rojí se zde Kap, B chce pryč, M ne, přijde Tyb a jiní, poštuchují se, vystoupí R, kterého T hledal, chce boj, R vlídný, nechce boj, tak T boj s M, zabije ho, R se pomstí - zabije T, pak prchá, přijde vévoda, Kap, Mon, B řekne pravdu, vévoda R vyžene. 2) J zjistí od CH, že je T mrtev a R vyhnán, co je horší? Pošle mu prsten, aby se přišel loučit. 3) R u Vavřince, CH vzkaz 4) pán a pí Kap + Paris, plánují svatbu, matka jde J zkontrolovat 5) Loučení, pak matka utěšuje J, aby neplakala kvůli T, mluví o svatbě, vejde otec a nutí ji, ona nechce, on "Děvko!", odchod, CH radí, ať se vdá. J. se jde vyzpovídat Vavřincovi. 1) Vavřinec a P, zařizuje obřad, Přijde J, chce se vyzpovídat, P odejde, J žádá radu od V, dá jí lektvar, po kterém bude spát 2x 21 hod, vypadat mrtvě, Romeo dopis, utečou spolu. 2) J se doma omluví 3) J to vypije. 4) přípravy na svatbu 5) CH najde "mrtvou" J 1) R to zjistí, koupí si jed 2) Dopis nedoručen kvůli moru 3) P truchlí u hrobu, přijde R, šermují, R ho zabije, pak vypije jed a umírá při polibku s J. 4) V tam běží, J se probouzí, ptá se, kde je R, V. chce aby šla s ním, ale zůstává, líbá R., rty ještě teplé, probodne se dýkou, stráž budí K, M i vévodu, podezřelý Vavřinec, vše vypoví. Také se dovíme, že paní M zemřela zármutkem kvůli vyhnanství R. M a K se usmíří, stavba sochy. Postavy: Romeo - mladý, divoký, milý, zamiluje se bezhlavě do Julie, ale předtím už byl jednou také hodně zamilovaný; jeho láska možná vůbec není stálá. Vývoj - z nezodpovědného floutka opravdový muž, chtěl, aby boje mezi rody ustaly. Montek a Monteková - Romeovi rodiče Benvolio - Montekův synovec a Romeův přítel Julie - velice mladičká, krásná dívka, rodiče jí našli ženicha, za kterého se má brzy provdat, ona se však zamiluje do Romea. Vývoj - z mladé nezkušené dívky se stává dospělá žena, která je schopna pro svou lásku obětovat cokoliv. Kapulet - Juliin otec, v domě vládne tvrdou rukou, chce aby ho Julie jako správná dcera ve všem na slovo poslouchala, pokud ne, je schopen se hrozně rozzuřit a dceru vykázat z domu. Kapuletová - Juliina matka, chová se ke své dceři velice odměřeně, až chladně. Tybalt - Juliin bratranec, libuje si v bitkách mezi Kapulety a Monteky. Kníže Eskalus - veronský vladař, už mu dochází trpělivost se znepřátelenými rody. Chůva - opatruje a vychovává Julii od jejího narození, má ji ráda jako svou dceru, udělala by pro ni cokoliv. Merkucio - Romeův nejlepší přítel, je starší - dohlíží na Romea, je mu vzorem. Paris - mladý hrabě, příbuzný knížete Bratr Lorenzo a bratr Baltazar - františkáni Baltazar - Romeův sluha Samson a Řehoř - Kapuletovi sluhové Petr - sluha Juliiny chůvy Abraham - Montekův sluha Lékárník, Stařec, Tři muzikanti, Parisovo páže, veronští občané, členové Kapuletovy a Montekovy rodiny, maskovaní hosté, stráže, družina, Chorus Montekův a Kapuletův vývoj - díky smrti svých dětí si uvědomí hloupost svého počínání a usmíří se, překonají svou tvrdohlavost a přílišnou hrdost a nazvou se bratry Kompozice: •chronologická, prolog a 5 dějství, gradace •psáno v blankversu, který je pro Shakespearovu tvorbu typický, jedná se o pětistopý jambický verš Jazykové prostředky: •vyprávěcí způsoby: přímá řeč postav, vyprávěcí postup

Témata, do kterých materiál patří