Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Povinná četba - Gogol, Nikolaj Vasiljevič - Revizor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PROTOKOL Z DOMÁCÍ ČETBY Autor a název díla Bibliografie: Nikolaj Vasiljevič GOGOL, Revizor, 1. vydání, Praha Literární druh drama (=Děj dramatu je podáván výhradně prostřednictvím dialogu, monology mají jen epizodickou funkci) Literární žánr Satirická komedie (satira =označení pro umělecký, zejména literární žánr využívající komičnosti, výsměchu, karikatury a ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů. Spisovatelé se jejím užitím vyslovují ke společenským problémům.; Komedie=očekává humorný nadhled nad lidskými slabostmi a lidskou nedostatečností. Humor spolu s vkusnou komikou jsou zpravidla základními aspekty) LITERÁRNĚ A SPOLEČENSKO-HISTORICKÝ KONTEXT Společensko-historická situace - rozmach a dokončování průmyslové revoluce, hospodářský vzestup, rozvoj přírodních a technických věd – aplikace poznatků v praxi (důvěra v rozum, smyslové poznání) - vliv filozofiepozitivismu (z fr. positiv = jistý, spolehlivý, skutečný)Augusta Comta[ógista komta] – věda je prostředkem poznání, získávání poznatků prostřednictvím smyslových vjemů - rozpad a zánik absolutistických monarchií (soupeření Anglie a Francie, sjednocení Itálie a Německa), šíření myšlenek liberalismu a nacionalismus, úsilí o politickou nezávislost (první organizované politické strany), Evropa ztrácí postupně dominantní postavení ve prospěch USA Kultura architektura – novogotický a novorenesanční sloh, hledání cest, vliv rozvoje techniky – nové materiály (litina, ocel, sklo) – mosty, tovární haly, radnice malířství – pečlivé pozorování skutečnosti – Gustave Courbet u nás Karel Purkyně sochařství – Auguste Rodin hudba – Richard Wagner (reforma opery, programová hudba), Giuseppe Verdi, Petr Iljič Čajkovskij Realismus (z lat. realis = věcný, skutečný) - umělecký směr a metoda zobrazení skutečnosti - 2. pol. 19. stol. - kritické pozorování skutečnosti - požadavek objektivity – využití metod, postupů a výsledků exaktních věd (dokumentárnost) - v literatuře: > pravdivý obraz skutečnosti (bez příkras, iluzí) > komplexnost obrazu člověka, prostředí, společnosti na základě přesného a všestranného studia života a nitra člověka (vliv sociologie) > objektivní přístup ke skutečnosti (autor není účasten děje, stojí nad příběhem), zájem o současnost > typizace – na jednotlivém zobrazeno obecné (ne pouhá kopie skutečnosti), např. na jednotlivé postavě vystižen obecný charakterový typ – literární hrdina se vyvíjí, proměňuje > snaha o přístupnost – přehledná kompozice, všechny vrstvy jazyka (nářečí, hovorové prostředky, archaismy) > román jako nejoblíbenější prozaický útvar, dále společenská dramata a epická poezie (dle Balzaca je román bezcenný, pokud není pravdivý) Odnože realismu: •kritický realismus – typ realismu, zesílená kritičnost – upozornění na negativní jevy, nedostatky, společenské křivdy – požadavek nutnosti nápravy •naturalismus – krajní směr realismu (z lat.naturalis = přírodní), úsilí o maximální objektivnost, zachycení i ošklivých, odpudivých jevů, aplikace teorie dědičnosti a determinace prostředím (člověk je omezen svou biologickou podstatou, je výsledkem vlivu prostředí, v němž žije, a dědičnosti) - román je přírodopisný výklad života - postavy jsou psychicky nevyrovnané, živelné, zvrácené - teoretik:Hippolyte Taine [ipolit ten] – teorie o předurčenosti lidského jednání vnějšími i vnitřními příčinami, popření lidské vůle a svobody, vstup nejnižších vrstev společnosti do literatury Ruský realismus: - literatura musela suplovat neexistující nebo málo rozvinuté vědy a filozofii, publicistiku i politiku - literatura měla filozofickou hloubku, proto může působit nudně, rozvláčně, nečtivě, současně však láká její extrémismus, hloubavost a nezastíraná naléhavost Gogol se nechal inspirovat úplatkářstvím v Rusku a ukazoval vysoké rozdíly společenské rozdíly mezi lidmi. Dílo napsal podle pravdivého příběhuAlexander S. Puškin, kterému se opravdu stal. Je to přechod mezi romantismem a realismem, tzv. kritický realismus Kontext autorovy tvorby Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809 – 1852) - prozaik, dramatik a publicista - působil jako pomocný profesor všeobecných dějin na univerzitě v Petrohradu - časté pobyty v zahraničí (Itálie, Paříž, Německo, Jeruzalém) - ve svých dílech zobrazuje ruskou společnost, jež je deformována byrokratismem, pokřivenou peněžní morálkou, dalším znakem je potlačení morálních hodnot do pozadí - dílo: • Morgorod (1835) – sbírka čtyř povídek •Petrohradské povídky – cyklus povídek (např. Plášť, Nos, Bláznovy zápisky…) • Revizor (1836) - po uvedení v Rusku se hra setkala s vlnou kritiky (Gogol odjel do Itálie) - nový typ hry - přinesl touto komedií plně ruské společenskokritické hry, ve které se diváci poznávají a jsou „trestáni“ smíchem - civilní ztvárnění postav bez fraškovitého přehrávání hereckých výstupů • Ženitba – komedie • Hráči – komedie • Mrtvé duše(1842) - satirický román Inspiroval se: - náměty od A. S. Puškina (román Mrtvé duše, komedie Revizor) Inspiroval: A. P. Čechova – vlil na dramatickou tvorbu Michail Bulgakov – Mistr a Makétka (zhmotnění googlovských čertů a čarodějnic z Večerů na samotě u Dikaňky) Jana Nerudu – povídka Pan Ryšánek a pan Schlegl – inspirace v povídkovém souboru Mirgorod Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal – ovlivněni Gogolovským pojetím vypravěče Bohuslav Martinů – opera Ženitba dle stejnojmenné komedie Revizor (film 1933) – hl. role Vlasta Burian KOMPOZIČNÍ PLÁN: Vnější kompozice Dílo má 5 jednání, dílo nemá epilog ani prolog – pouze výčet postav Vnitřní kompozice chronologická JAZYKOVÝ PLÁN: Jazyk. prostředky autor používá slova neutrální, ale i citově zabarvená (expresivní) (srdíčko moje), hanlivá a vulgarismy (huba, ty tlamo!, kurva, mamlas); hovorový jazyk – mlíko, tyátr; pořekadla – kdo maže, ten jede; cizí slova – voyage; slova zastaralá – fiakra, gáže Tropy a figury TropyEpiteton – vášnivé cityHyperbola – pěkně přes koleno, a seřezal by tě, že by sis čtyři dny nesedlSarkasmus – ta ví, i co neníMetafora – Mně vám naskočilahusí kůžePřirovnání – co slovo, to Cicero FiguryEpizeuxis – nesou,

Témata, do kterých materiál patří