Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Romeo a Julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ROMEO A JULIE William Shakespeare TÉMA: tragická láska Romea a Julie; spor dvou rodů Monteků a Kapuletů; zbytečnost krvelačných sporů; boj za lásku MOTIV: znepřátelené rody, tragická láska, nenávist, vražda, vyhoštění, italské město Verona, jed, smíření, pomsta, vyznání lásky … ČASOPROSTOR: 16. století (1595), italské město Verona, Padoba KOMPOZICE: chronologická, prolog a 5 dějství, gradace LITERÁRNÍ DRUH: drama LITERÁRNÍ ŽÁNR: milostná tragédie VYPRAVĚČ: přímá řeč postav (repliky) POSTAVY: Romeo Montek - Je hrdý, čestný a odvážný, má poetickou duši. Pro svou lásku je ochoten obětovat životJulie Kapuletová - Krásná, věrná a poslušná. Je velmi mladá a naivní. Romea miluje nadevšeMerkucio – Bojovný a agresivní. Příbuzný veronského vévody. Romeův přítel.Benvolio – Romeův bratranec a přítel.Tybalt– Horlivý, nenávistný a pomstychtivý bratranec Julie.Paris – Mladý šlechtic, příbuzný veronského vévody. Je milý a upřímný, vytrvalý. Juliin otec by za něj rád provdal svou dceru.Bratr Vavřinec – Františkán. Hodný a obětavý Romeův přítel. Podporuje lásku mladých milenců.Chůva – Juliina chůva. Prostá žena. Julii miluje jako svou vlastní dceru.Manželé Montekovi, manželé Kapuletovi VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY: přímá řeč postav, vyprávěcí způsob TYPY PROMLUV: monology, dialogy, poznámky VERŠOVÁ VÝSTAVBA: verš- blankvers (pětistopý jambický verš) JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: spisovný jazyk, archaismy, poetismy, v díle se střídá poezie (Julie, Romeo) s prózou (chůva). Prolog má formu sonetu. TROPY A FIGURY: metafory, přirovnání, hyperboly, epifory, kontrast, epizeuxis, … Hlavní myšlenka: Poukazuje, aby mladí lidé (stejně jako Romeo a Julie) bojovali o právo na lásku, štěstí a právo rozhodovat o svém vlastním osudu i přes jeho nepřízeň Námět: Piramos a Thisbé Psáno vysokým stylem DĚJ: Hra začíná tím, že se na ulici potkají sluhové Monteků a Kapuletů a hned se dají do boje. Přijde Benvolio a odtrhne je od sebe, přichází Tybalt a vyzývá Benvolia na souboj, dají se do boje a měšťané je za to odsuzují. Přicházejí Kapuletovi a Montekovi. Přijíždí vévoda Eskalus a pod trestem smrti všechny rozežene, Kapulet odjíždí s vévodou, aby si vyslechl jeho podmínky. Montek má dorazit odpoledne. Zůstávají tam Montekovi a Benvolio jim vypráví, jak to všechno začalo. Povídají si i o Romeovi, který je smutný a uzavírá se do sebe, oni však nevědí proč. Benvolio se Romea vyptává a on mu vysvětluje, že není milován tou, kterou miluje (Rosalinou). Benvolio mu radí, aby na ni zapomněl, on však tvrdí, že je to nemožné. Později se sejde Kapulet s Parisem a domlouvají svatbu Parise a 14 leté Julie. Kapulet dá sluhovi seznam panstva, které má pozvat na ples, ten však neumí číst, poprosí tedy Romea, který šel kolem, aby mu přečetl seznam, a pokud není Montek, aby přišel. Benvolio Romeovi radí, aby tam šel, protože tam bude i Rosalina a doufá, že tam Romeo najde hezčí dívku. V domě Kapuletových vzpomíná chůva na Juliino dětství a matka začne mluvit o svatbě s Parisem. Julie připouští možnost svatby. Romeo, Merkucio a Benvolio jdou na ples a povídají si o snech. Mezitím Kapulet vítá hosty a masky. Kapulet se baví se svým bratrancem a Romeo vyzvídá od sluhy, kdo je krásná neznámá. Tybalt odhalí Romea a chce se s ním bít, Kapulet ho však zastaví. Romeo tančí s Julií a políbí ji, přijde chůva a posílá Julii za matkou. Romeo se od ní dozvídá, kdo je Julie. Ples končí a zůstává Julie s chůvou, která se ptá na Romea a je nešťastná, že je Montek. Romeo se vkrade na zahradu Kapuletových, vyznává Julii lásku, mluví o svatbě, Julie slibuje, že k Romeovi druhý den pošle osobu, které řekne podrobnosti. Romeo odchází za bratrem Vavřincem a prosí ho, aby je oddal, ten mu připomíná, že před časem byl blázen do jiné, ale se svatbou souhlasí kvůli usmíření rodů. Na ulici si povídají Merkucio a Benvolio Romeovi, který se včera z plesu nevrátil domů. Romeo přichází a chlapci se na něj zlobí, že se jim na plese nevěnoval. Přichází chůva a hledá Romea. Romeo po ní vzkáže Julii, aby odpoledne přišla k františkánům a nechala se s ním oddat. Julie čeká v zahradě na chůvu. Chůva přichází a předává Julii vzkaz. Romeo už čeká na Julii v cele bratra Vavřince, který je oddá. Na ulici se potkávají Merkucio a Benvolio s Tybaltem. Přichází Romeo a Tybalt se do něj naváží. Merkucio ho vyzývá na souboj. Tybalt ho zraní a uteče. Po chvíli Benvolio oznamuje Romeovi, že je Merkucio mrtvý. Tybalt se vrací, Romeo ho zabije a uprchne. Přichází vévoda i oba rody a Benvolio obhajuje Romea. Vévoda posílá Romea do vyhnanství pod trestem smrti. Julie čeká na Romea, přichází chůva a povídá jí o smrti Tybalta. Julie posílá chůvu pro Romea a posílá mu po ní prstýnek. Romeo se zatím vyptává Vavřince, jaký byl rozsudek a vyhnanství je pro něj horší než smrt. Přichází chůva. Vavřince napadne, že by se Romeo mohl ukrýt v Mantově a čekat až přijde čas zveřejnit sňatek. Chůva předává prstýnek a odchází se zprávou pro Julii, že jí Romeo v noci navštíví. V tu dobu si povídají Kapulet s Parisem o svatbě, je pondělí a matka jí má oznámit, že ve čtvrtek se stane Parisovou ženou. Svítá a Julie se loučí s Romeem. Přichází Kapuletová a mluví s Julií o smrti Tybalta a svatbě s Parisem. Ta se však vdávat nechce. Přichází Kapulet, ten se rozčílí a na svatbě trvá. Julie nechá matce vzkázat, že se jde vyzpovídat k Vavřinci. U Vavřince je Paris a domlouvá s ním svatbu. Přichází Julie. Vavřinec svěří Julii nápad-dá jí lahvičku, aby to zítra v noci vypila. Všichni si budou myslet, že je mrtvá. To však bude trvat 42 hodin a pak znovu procitne. Vavřinec zatím pošle Romeovi dopis o jejich plánu. Romeo se vrátí a unese Julii do Mantovy. Kapuletovi už chystají svatbu, přichází Julie a Kap Kapulet přesouvá svatbu na středu. Tu noc vypije Julie obsah lahvičky, který dostala od Vavřince. K ránu Kapulet vše připravuje na svatbu a chůva zjišťuje, že Julie je "mrtvá". Všichni jsou smutní a chystají pohřeb. Baltazar (sluha Romea) přináší Romeovi do Mantovy zprávu o Juliině smrti. Romeo se odjíždí do Verony a kupuje od lékárníka jed,

Témata, do kterých materiál patří