Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Rolland Romain_Petr a Lucie_1 polovina 20 stol

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rolland Romain – Petr a Lucie+ Atmosféra doby 1.pol. 20.st. + Francouzská próza 1.pol. 20.st. + Stručně próza (autoři a dílo) v Německu, USA, GB. + Jiné druhy umění v této době. + 1.sv. válka (data, kdo proti komu, proč) + Španělská občanská válka + Nobelovy ceny + Román, povídka Romain Rolland (29. ledna1866,Clamecy –30. prosince1944,Vézelay) bylfrancouzskýprozaik,dramatik,esejista, hudební historik aliterární kritik, nositelNobelovy ceny za literaturu z roku1915. Život Romain Rolland se narodil roku1866 vburgundském městečkuClamecy v rodiněnotáře. Protože již v chlapeckém věku projevoval veliké nadání, rozhodla se roku1880 jeho rodina (zvláště na nátlak matky) přestěhovat se doPaříže, aby mohl získat co nejlepší vzdělání. Zde Rolland vystudoval v letech1886 až1889historii na elitní školeEcole Normale Supérieure a pak pokračoval ve studiu dva roky vŘímě, kde také zahájil svou literární činnost. V letech1893–1912 bylprofesorem dějin umění naEcole Normale a přednášel dějiny hudby naSorbonně. Současně byl hudebním kritikem a psal hudební monografie. Od roku1912 se věnoval výhradně umělecké činnosti. V roce1904 začal Rolland pracovat na svém stěžejním díle,románuJan Kryštof, který vyšel roku1914 a za který byl oceněn roku1915Nobelovou cenou„… jako projev vysoké pocty za vznešený idealismus jeho literárních prací a za sympatii a lásku k pravdě, s nimiž líčil různé typy lidí“ (citace z odůvodnění Švédské akademie). Finanční částku s cenou spojenou ale Rolland z větší části věnoval na zmírnění útrap lidí postiženýchprvní světovou válkou. Svéhumanistické apacifistické názory Rolland projevoval jednak prací v nově vzniklémČerveném kříži, jednak ovlivňováním veřejného mínění četnýmiesejemi z oblastipolitiky,filozofie,divadla ahudby. Velice rychle se tak stal jedním z nejsilnějších duchů kulturníEvropy své doby. Dlouholetá práce naJanu Kryštofovi Rollanda natolik svazovala, že po dokončení díla toužil napsat něco méně rozsáhlého . Sám o tom píše: „Je to reakce proti desítiletí nevolnosti v brnění Jana Kryštofa, které sice bylo děláno na mou míru. ale nakonec mi bylo příliš těsné. Cítil jsem nepřekonatelnou touhu po volné galské veselosti, až bezohlednosti.“ Výsledkem této touhy bylrománColas Breugnon roku1919, který u nás díky překladuJaroslava Zaorálka zdomácněl pod názvem Dobrý člověk ještě žije.Román se odehrává v Rollandově rodnémBurgundsku a jde zřejmě o jeho nejčtenější a nejoblíbenější dílo. Kromě toho v této době napsal ještě další dvě méně rozsáhlé práce -novelu Petr a Lucie (1920) aromán Clerambault (1920). Od roku1922 do roku1933 Rolland pracoval na svém druhém rozsáhlémrománu s názvemOkouzlená duše a stal se tak známou postavou světové kultury, že po okupaciFranciehitlerovskýmNěmeckem senacisté neodvážili Rollanda zatknout, aby nezpůsobili světovou vlnu nevole. A to přesto, že Rolland propagovalSovětský svaz a jehosocialistickou formu vlády, kritizovalfašismus a jeho představitele iMnichovskou dohodu z roku1938. Po uzavřeníMolotovova-Ribbentropova paktu v roce1939 zaujal kritický postoj i keStalinovi. Kroměprozaických prací je Rolland autorem celé řady životopisů významných světových osobností (např.Beethoven,Michelangelo neboLev Nikolajevič Tolstoj) a také mnohadivadelních her určených pro tzv. lidové divadlo. V tvorbě divadla pro nejširší lidové vrstvy, které by jim zprostředkovalo hluboké mravní ideály, viděl Rolland možnost povznesení lidstva. Romain Rolland zemřel roku1944 vBurgundsku, ve městečkuVézelay poblíž svého rodiště. Pierre et Luce (1920,Petr a Lucie) milostnánovela, jemně kreslený příběh tragické lásky mladých milenců zahalený stínem válečného utrpení a hrůzyprvní světové války. Oba mladí lidé žili svou bezmeznou láskou a svými romantickými sny a vevelikonočním týdnu se měli zcela oddat jeden druhému. Zatím je však při varhanním koncertu navelký pátek v chrámu Saint-Gervais při bombardování pohřbil mohutný padající pilíř. HLAVNÍ POSTAVY: PetrLucie - mladádívka z chudé rodiny živící se malovánímobrazů Děj 1 Již třicet dní se píše rok1918. Ve Francii stále zuříválka. A právě zde začíná náš příběh. Lidé při bombardováníPaříže prchají do prostorpodzemní dráhy, aby našli alespoň dočasný azyl. Mezi nimi i mladý muž Petr Aubier, který se zde poprvé setkává s Lucií. Nepromluví spolu, jen se vlivem tísnícího davu dotýkají. O pár dní později se spolu znovu potkávají. Opět žádná slova, jen vyzývavé úsměvy. Na třetím setkání se už ale Petr odhodlá a dá se s dívkou do hovoru. Začíná se rodit láska. Tráví spolu spousty času, Petr doprovází Lucii i do práce. Dívka se živí malováním a následně svá díla prodává, aby si vydělala na živobytí. Oba milenci přestávají vnímat okolní svět. Žijí jen pro sebe, zapomínají na válečné útrapy, které sužují jejich zemi. Oba je ale trápí představa, že Petr bude v červnu povolán do války, ve které už bojuje i jeho starší bratr Filip. Snaží se proto co nejvíce užívat života. Jeden žije pro druhého a běhemvelikonočního týdnu se mají jeden druhému zcela oddat. OVelkém pátku, který roku 1918 připadl na 29. březen a kdy si Petr s Lucií šli slíbit lásku dokostela na náměstí svatého Gervasia, je však během varhanního koncertu při bombardování pohřbí mohutný padající pilíř. Děj 2 Petr a Lucie je milostný příběh dvou mladých Francouzů. Odehrává se v předjaří roku 1918 v Paříži. Oba dva tu žijí ve stínu strašné prvnísvětové války. Před ní a jejímy útrapami se uchylují dosvěta štěstí i zapomění. Vytvořili si svou láskou a svou oddaností svůj vlastní svět. Pro Petra a Lucii znamená tato láska v tragických válečných útrapách a nejistotách nesmírnou posilu. Jejich cit však nedojde naplnění. Krutý osud ukončuje nečekaně jejich život a nedosněný sen. Petr byl syn z dobré měšťanské rodiny. Otec byl soudce čestný a nesmírně vážně plnící své povinnosti. Byl republikán. Matka byla dobrá křesťanka. Oba rodičemilovaliPetr se s Lucií setkal náhodně v metru, když jeldomů. Nejdříve se na sebe jen letmo podívali a potom při nějakém rozruchu se najednou drželi za ruku. Poté se b

Témata, do kterých materiál patří