Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Renesance a humanismus v evropské literatuře

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (127,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

RENESANCE A HUMANISMUS V EVROPSKÉ LITERATUŘE Pojmy Renesance • = znovuzrození, obrození • myšlenkový a umělecký směr, snaha o obrození společnosti na základě antických ideálů, důraz na poznání a vzdělání, vymanění ze středověkého myšlení (středem je Bůh), ideologie – křesťanství ovlivňující morálku a myšlení v Evropě Humanismus • = humanus = lidský • myšlenkový směr, svobodný rozvoj lidské osobnosti, klasická latina, Erasmus Rotterdamský – nejvýznamnější humatista Reformace • =přetvářet, obnovovat • cílem bylo reformovat římskokatolickou církev, John Wycliff, Jan Hus, Martin Luther Sonet • báseň o 14ti verších, rozdělených do 4 slok, milostná tematika, 4 4 (kvarteta) 3 3 (terceta) – teze antiteze synteze Novela • krátká próza, napínavý příběh a překvapivý závěr Machiavelismus • politologická teorie o původu státu, politici nemají být svazováni morální odpovědností Villonská balada • básnický útvar o třech slokách po 7-12 verších, poslední čtyřveršová tvoří poslání (envoi - dozpěv) Esej • prozaický útvar o filozofických, uměleckých či vědeckých otázkách Blankvers • desetislabičný pětistopý nerýmovaný čistý jambický verš Utopie • neuskutečnitelná realita Testament • závěť Elegie • žalozpěvy Rytířský román • hl. postava rytíř, koná dobré skutky a všichni si ho váží Pikareskní román • parodie na rytířský román Italská literatura Dante Alighieri • z Florencie • ostře vystupoval proti papeži a vládcům ! poslán do vyhnanství (Verona, Ravenna) • do Florencie se nikdy nevrátil Božská komedie • dílo se smutným začátkem a šťastným koncem • Božská – Boccaccio • 3 části, 100 zpěvů • cesta do pekla, očistce a ráje • princip tří – 3 části, 33 zpěvů, 3 veršové sloky, 3 průvodci, 3 zvířata • 3 hlavní hříchy – smyslnost, pýcha, lakota Nový život • deník lásky • milostná poezie věnovaná Beatrice Francesco Petrarca • z Florencie, odešel do Avignonu • „otec humanismu“ • navštívil Čechy (Karel IV.) Zpěvník • básně věnovány Lauře Giovanni Boccaccio • z Florencie • 1.životopisec Danteho Dekameron • soubor rámcových povídek • 100 novel • šlechta prchá na venkov před morem a vypráví si příběhy různých témat • rámcová kompozice Niccoló Machiavelli • Florentský historik, dramatik, spisovatel, politik, diplomat • vypovězen na venkov (protipapežské názory) • představa ideálního státu – sjednocené Itálie Vladař • historicko-politický spis • radí jak vladaři vládnout • k udržení moci lze využívat jakékoliv morálky a právních norem Francouzská literatura Francois Villon • pravděpodobně 1429-1463 • vystudoval fakultu, hrozil mu trest smrti • pobýval na dvoře Karla Orleánského • v Paříži byl znovu zatčen a odsouzen k oběšení • desetileté vyhnanství z Paříže • předchůdce prokletých básníků Odkaz = Malý testament • závěť věnovaná přátelům Závěť = Velký testament • bohatý rým, parodie... • komično x smutek Francois Rabelais • vystudoval medicínu Gargantua a Pantagruel • epopej o rodině obrů • ukazuje společenskou změnu Pierre de Ronsard • básnická skupina Plejáda (Petrarka) • sonety, písně, elegie Lásky • 1552 • věnované Kassandře (platonická láska) Michel de Montaigne Eseje • 1580 • volně psané úvahy Španělská literatura Lope de Vega • 2000 her – komedie pláště a dýky (konflikty, cti...) • kritizoval španělskou společnost Ovčí pramen • zaměřuje se proti feudálnímu útlaku • hlavní hrdinou je kolektiv, vesnický lid • u nás hra pod názvem Vzbouření na vsi • právo první noci Miguel de Cervantes y Saavedra • pocházel z rodiny zchudlého šlechtice • 5 let strávil v zajetí alžírských pirátů • romány, dramata Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha • 1605 a 1615 • parodie na pikareskní román Anglická literatura Geoffrey Chaucer Canteburské povídky Dekameron Canteburské povídky Obě rámcové novely (společný rámec a závěr) Šlechta Různé spol. vrstvy 100 povídek 24 povídek Mor Putování k hrobu světce Próza Veršované Christopher Marlowe • blankvers Doktor Faust • 1584 • inspiroval J. W. Goetha Thomas More Utopie • popis fiktivní země William Shakespeare • komedie, tragédie, historické hry • spolumajitel, dramatik a herec divadla Globe Richard II. • historické Richard III. • historické Veselé paničky Windsorské • komedie Kupec benátský • komedie Zkrocení zlé ženy • komedie Romeo a Julie • tragédie Hamlet, kralevic Dánský • princ podezřívá strýce z vraždy otce • nejslavnější tragédie Othel o, benátský mouřenín • téma lásky, nedůvěry a žárlivosti • nejslavnější tragédie Macbeth • obraz lidské chamtivosti a nenasytné touhy po vládě a moci • nejslavnější tragédie Král Lear • zklamaná otcovská láska, zrada • nejslavnější tragédie Antonius a Kleopatra • antický námět Julius Caesar • antický námět

Témata, do kterých materiál patří