Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Božena Němcová - Babička

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

BOŽENA NĚMCOVÁ - BABIČKA LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: venkovská novela (próza, epika) Literární směr: poprvé vydáno r. 1855 – pozdní období autorčiny tvorby; realismus Slovní zásoba: spisovná, ale spíše zastaralá čeština (mnoho zastaralých prvků – např.přechodníky); mnoho archaismů Stylistická charakteristika textu: velice bohatý popisný jazyk; propracované popisy i dialogy; občas romantické prvky Vypravěč: vypravěčem je autorka – vnější pozorovatelka děje (-er forma) Postavy: BABIČKA (Magdaléna Novotná): symbol dobra a lásky; moudrá a štědrá; BARUNKA (autobiografické zpodobnění mladé Boženy Němcové), VILÉM, JAN a ADÉLKA: babiččina vnoučata; TEREZKA a JAN PROŠKOVI: manželé; rodiče čtyř dětí; Terezka byla dcerou Magdalény Novotné – babičky; VIKTORKA: bláznivá dívka; hodila své dítě do splavu; KRISTLA: dívka z místní hospody; HORTENSIE: komtesa, nadaná malířka; KNĚŽNA ZAHÁŇSKÁ: sympatická a nepovýšená žena; ZAJÍMAVOST: většina postav je historicky věrná a doložitelná Děj: babička (Magdaléna Novotná) dostává od své dcery Terezky pozvání do jejich stavení (na Staré Bělidlo - v panství kněžny Kateřiny Zaháňské) → děti (Barunka, Vilém, Jan a Adélka) babičku netrpělivě očekávaly → když dorazila, velice se jim zalíbila → vyprávěla jim různé příběhy a poučné historky → paralelně je vyprávěn příběh Viktorky, dívky, která zešílela z myslivce, který ji pronásledoval, běhala po lesích, zpívala u splavu a od ostatních se vyčleňovala; nakonec ji zasáhl blesk → dívka Kristla (jedna z babiččiných oblíbenkyň) se šťastně vdala za Mílu → slečna Hortensie se měla vdát za italského malíře, ale zemřela → babička mezitím zestárla → jednoho dne zemřela a při jejím pohřbu byla celá vesnice velice smutná – babičku na závěr ocenila i kněžna Zaháňská Kompozice: Prostor: Staré Bělidlo (součást panství kněžny Zaháňské) Čas: 1.polovina 19.století Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): vzpomínky na šťastné dětství; popis obyčejného venkovského života a místních zvyků a tradic; obraz sociálních rozdílů LITERÁRNÍ HISTORIE - společensko-historické pozadí vzniku Politická situace (mocenské konflikty, aj.): revoluce ve většině evropských měst (1848); Všeslovanský sjezd v Praze → povstání potlačeno (1848); František Josef I.se stal rakouským císařem (1848) Základní principy fungování společnosti v dané době: Strach z rakousko-uherské tajné policie Kontext dalších druhů umění: HUDBA: Bedřich Smetana (1824-1884); Ludwig van Beethoven (1770-1827) Kontext literárního vývoje: probíhalo období realismu; dozníval romantismus; tvořila mimo jiné generace májovců a doznívalo české národní obrození charakteristické silným vlastenectvím AUTOR Život autora: Božena Němcová (1820-1862) – vl.jménem Barbora Novotná, později Panklová; slavná česká spisovatelka; bývá označována za zakladatelku novodobé české prózy; nar.se r. 1820 ve Vídni → život na panství vévodkyně Kateřiny Zaháňské (s rodiči a babičkou) → škola v České Skalici (1826-33) → r. 1837 se provdala za Josefa Němce (měla s ním celkem 4 děti) → manželství nebylo příliš šťastné → časté stěhování za prací (Josefov, Litomyšl) → r. 1840 stěhování do Polné → kontakt s místními obrozenci → r. 1842 odchod do Prahy → Domažlice → manžel byl přeložen do Uher (dnešní Maďarsko), Božena se usadila v Praze → kontakt s pražskými vlastenci → cesta do Uher a na Slovensko → znovu Praha → lit.tvorba a kontakt s májovci → stáhla se do ústraní (účastnila se pouze pohřbu Karla Havlíčka Borovského) → zdravotní obtíže a narůstající konflikty s manželem → smrt v chudobě; ZAJÍMAVOSTI: prakticky celý život strávila v chudobě; je pochována v Praze na Vyšehradě; znala se s dalšími českými spisovatelkami Sofií Podlipskou a Karolínou Světlou Vlivy na dané dílo: silné autobiografické prvky; smrt syna Hynka Vlivy na jeho tvorbu: Karel Jaromír Erben; české národní obrození a jeho představitelé Další autorova tvorba: tvořila zejména venkovskou prózu, ale částečně i poezii; KRATŠÍ PRÓZY (povídky, aj.): Divá Bára; Chyže pod horami; Karla; Národní báchorky a pověsti; aj.; DELŠÍ PRÓZY: Pohorská vesnice; V zámku a v podzámčí; POEZIE: Ženám českým; CESTOPISY: Z Uher; Obrazy ze života slovenského, aj. Inspirace daným literárním dílem (Film, dramatizace, aj.): FILM: Babička (černobílý film; 1940); Babička (dvoudílný čs.film; 1971) – režie: Antonín Moskalyk (Četnické humoresky); hrají: Jarmila Kurandová (babička), Libuše Šafránková (Barunka), aj.; DIVADLO: Babička (divadelní hra v Národním divadle v Praze; 2007) – hrají: Vlasta Chramostová (babička), aj. Jak dílo inspirovalo další vývoj literatury: Božena Němcová nejen tímto dílem ovlivnila zejména tvorbu Karolíny Světlé; ovlivnila také celkovou podobu moderní české prózy LITERÁRNÍ KRITIKA Dobové vnímání díla a jeho proměny: Němcová se za svého života nedočkala zvýšeného zájmu o toto dílo → dnes patří Babička k pilířům české literatury Dobová kritika díla a její proměny: Aktuálnost tématu a zpracování díla: SROVNÁNÍ Srovnání s vybraným literárním dílem: František Jan Mošner – Pěstounka (tímto dílem se podle některých zdrojů Božena Němcová nechala inspirovat) ☞ Vybrané a zakoupené materiály není povoleno dále šířit prostřednictvím sítě Internet ☜ novela - próza spíše kratšího rozsahu; většinou se zaměřuje na jeden zcela jasný, ale i přesto poutavý příběh; typická je závěrečná pointa realismus - umělecký směr zejména 2.poloviny 19.století; navazuje na romantismus; zachycuje pravdivou a věrnou skutečnost; centrem pozornosti jsou většinou průměrní lidé; PŘEDSTAVITELÉ: Lev N. Tolstoj, Honoré de Balzac, Émile Zola, Charles Dickens, Henrik Ibsen, Mark Twain, Jack London, Stendhal, Gustave Flaubert nebo Fjodor M. Dostojevskij romantismus - v literatuře jde o směr, který se rozvíjel zejména v 1.pol. 19.stol.a pravděpodobně vznikl v Angli ; rozvíjela se zejména lyrická (nedějová) poezie, lyricko- epické žánry, ale také román, aj.; ZNAKY: konflikt mezi vnitřním a vnějším (reálným) světem; pocit vnitřní rozervanosti hlavního hrdiny, který se vzpírá společenským konvencím; PŘED

Témata, do kterých materiál patří