Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rolland Romain_Petr a Lucie_1 polovina 20 stol

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Erich Maria Remarque /1898-1970/

Od r.1931 žil ve Švýcarsku, od r.1938 v USA.

Zachycuje osudy lidí v dobách obou staršlivých válek i v meziválečném období, kdy se "ztracená generace" snažila užívat si života plnými doušky. Specialitou jeho děl je téma něm. emigrantů zápasících s byrokracií demokratických států. Proti odlidštěnému světu staví ideály přátelství, cti, lásky, solidarity. Remarque nefilozofuje, nepokouší se příliš pychologicky prokreslit charaktery postav a objasnit motivy jejich chování.

Na západní frontě klid /1929/ - román líčící očima studenta "nevlastenecky" hrůzy 1.svět.války i kamarádství vojáků odsouzených k nesmyslnému zabíjení. "Zatímco oni ještě psali a mluvili, my jsme viděli nemocnice a umírající - zatímco oni označovali službu státu za to největší na světě, my už věděli, že smrtelná úzkost je silnější." Byl to první R. román a dosáhl světové proslulosti. Motto knihy : "...pokus podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou - i když unikla jejím granátům."

Z období meziválečného jsou romány : Nebe nezná vyvolených, Tři kamarádi, Cesta zpátky, Miluj bližního svého.

Reakcí na hrůzy 2. svět. války a koncentračních táborů jsou romány : Vítězný oblouk, Černý obelisk a Jiskra života.

První světová válka

byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech. Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu.

Válka propukla mezi dvěma koalicemi: mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi. Mocnostmi Dohody při vypuknutí války byly Spojené království (které se do války zapojilo v důsledku německého vpádu do Belgie), Francie a carské Rusko. K Dohodě se připojily další státy, v roce 1915 Itálie a v roce 1917 USA. Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko. K Ústředním mocnostem se také přidala Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko. Na konci války zůstaly v Evropě neutrálními pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a státy Skandinávie.

Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě. Na západní frontě boje probíhaly v zákopech (zákopová válka). V letech 1914 až 1918 bylo mobilizováno přes 60 milionů[2] vojáků.

Jako konec světové války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin), podepsané téhož dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou, ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského maršála Foche v Compiègne. Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.

Témata, do kterých materiál patří