Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rolland Romain_Petr a Lucie_1 polovina 20 stol

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah 3

Děj této novely se odehrává od 30. ledna do 28. března roku 1918 v Paříži. Petra nebaví život, protože si uvědomuje, že za 6 měsíců musí nastoupit na vojnu. Když jednou jede podzemkou, vidí krásnou dívku, do které se na první pohled zamiluje, ale o nic se nepokusí. Až když jí potká po třetí, tak jí osloví a zjistí, že je to Lucie. A od té doby se začnou scházet. Dobře si rozumí, protože je spojuje společný názor na válku. Petr díky Lucii přestal být tak závislý na svém bratrovi Filipovi, který narukoval dobrovolně hned po začátku války. Byli tak zamilovaní, až si slíbili, že se o Velikonocích na den vzkříšení vezmou. Přestože si uvědomovali, že je to ze sociálních důvodů nemožné. Na Velký pátek si šli Petr a Lucie poslechnout gregoriánský zpěv do chrámu svatého Gervasia. Chvíli potom, co zasedli, začali město bombardovat. Lucie se vrhla na Petra a zakrývala ho svým tělem, ale v tom se zřítil mohutný pilíř a oba je zavalil.

Hlavní postavy
Petr je 18-ti letý student, který se zamiluje do Lucie. Je to také mírně rozmazlený syn celkem zámožných rodičů, který nezná nedostatek, ale nemůže nalézt smysl života. Odmítá válku, ale nesnaží se jí vyhnout.

Lucie je mladá chudá dívka, která umí dobře malovat a tak se živí malování kýčovitých obrazů, napodobenin. Její matka je dělnice v továrně na zbraně. Odvod Lucii sice nehrozí, ale válka ji zle dostihne spolu s Petrem.

Kompozice díla
Děj je chronologický a psaný v er-formě, závěrem je potom uzavřený děj. Kromě základního děje (zážitky milenců) zachycuje novela také Petrův osobnostní vývoj, během těchto dvou měsíců velice rychle dospěl, jeho vztah k bratrovi Filipovi, pojetí války jeho současníky, filozofické úvahy. Děj se rozvíjí s minimálním počtem postav z náhody. Kniha je z 50% tvořena přirovnáními, 45% dalšími básnickými prostředky a zbytek zaujímá děj. To proto, že zde autor chtěl vybarvit a dokonale popsat vztah dvou milujících lidí, kteří žijí ve stísněné atmosféře války, kde každý myslí na to, jak se udržet při životě, a ne na toho druhého.

Jazyk
Dílo je psáno ve spisovném jazyce a je to protiválečná novela.

Hlavní myšlenka knihy
Tato kniha je psychologického rázu. Autor v ní popisuje nesmyslnost a zmatenost války a poukazuje na utrpení a strach, který způsobuje, především tedy obyčejným lidem. Zahrnuje zde také problém sociálních tříd, nereálnost lásky Petra a Lucie, společenské předsudky. Jejich láska má být vysvobozením a odpoutáním se od kruté reality života. Autor také poukazuje na to, že i během velké celonárodní krize je možno vypěstovat velmi silný a krásný lidský vztah. Dále zobrazuje Petrovy pocitů, smíření se s vlastním odvodem a nalézání smyslu života v lásce.

Prostředí a doba děje
Děj se odehrává ve válečném období v Paříži. Od středy večer 30. ledna do Velkého pátku 29. března 1918. Válka trvala již 4 roky.

Témata, do kterých materiál patří