Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rolland Romain_Petr a Lucie_1 polovina 20 stol

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kromě prozaických prací je Rolland autorem celé řady životopisů významných světových osobností (např. Beethoven, Michelangelo nebo Lev Nikolajevič Tolstoj) a také mnoha divadelních her určených pro tzv. lidové divadlo. V tvorbě divadla pro nejširší lidové vrstvy, které by jim zprostředkovalo hluboké mravní ideály, viděl Rolland možnost povznesení lidstva.

Romain Rolland zemřel roku 1944 v Burgundsku, ve městečku Vézelay poblíž svého rodiště.

Pierre et Luce (1920, Petr a Lucie)

milostná novela, jemně kreslený příběh tragické lásky mladých milenců zahalený stínem válečného utrpení a hrůzy první světové války. Oba mladí lidé žili svou bezmeznou láskou a svými romantickými sny a ve velikonočním týdnu se měli zcela oddat jeden druhému. Zatím je však při varhanním koncertu na velký pátek v chrámu Saint-Gervais při bombardování pohřbil mohutný padající pilíř.

HLAVNÍ POSTAVY:

Petr - mladý chlapec z bohaté rodiny
Lucie - mladá dívka z chudé rodiny živící se malováním obrazů

Děj 1

Již třicet dní se píše rok 1918. Ve Francii stále zuří válka. A právě zde začíná náš příběh.

Lidé při bombardování Paříže prchají do prostor podzemní dráhy, aby našli alespoň dočasný azyl. Mezi nimi i mladý muž Petr Aubier, který se zde poprvé setkává s Lucií. Nepromluví spolu, jen se vlivem tísnícího davu dotýkají. O pár dní později se spolu znovu potkávají. Opět žádná slova, jen vyzývavé úsměvy.

Na třetím setkání se už ale Petr odhodlá a dá se s dívkou do hovoru. Začíná se rodit láska. Tráví spolu spousty času, Petr doprovází Lucii i do práce. Dívka se živí malováním a následně svá díla prodává, aby si vydělala na živobytí.

Oba milenci přestávají vnímat okolní svět. Žijí jen pro sebe, zapomínají na válečné útrapy, které sužují jejich zemi. Oba je ale trápí představa, že Petr bude v červnu povolán do války, ve které už bojuje i jeho starší bratr Filip. Snaží se proto co nejvíce užívat života. Jeden žije pro druhého a během velikonočního týdnu se mají jeden druhému zcela oddat. O Velkém pátku, který roku 1918 připadl na 29. březen a kdy si Petr s Lucií šli slíbit lásku do kostela na náměstí svatého Gervasia, je však během varhanního koncertu při bombardování pohřbí mohutný padající pilíř.

Děj 2

Petr a Lucie je milostný příběh dvou mladých Francouzů. Odehrává se v předjaří roku 1918 v Paříži. Oba dva tu žijí ve stínu strašné první světové války. Před ní a jejímy útrapami se uchylují do světa štěstí i zapomění. Vytvořili si svou láskou a svou oddaností svůj vlastní svět. Pro Petra a Lucii znamená tato láska v tragických válečných útrapách a nejistotách nesmírnou posilu. Jejich cit však nedojde naplnění. Krutý osud ukončuje nečekaně jejich život a nedosněný sen.

Petr byl syn z dobré měšťanské rodiny. Otec byl soudce čestný a nesmírně vážně plnící své povinnosti. Byl republikán. Matka byla dobrá křesťanka. Oba rodiče milovali své děti. Petra i Filipa. Filip byl Petrův o šest let starší bratr. Petr ho zbožňoval tak, jak mladší sourozenci zbožňují starší bratry. Filip byl už ve válce a Petr měl být odveden za půl roku.
Petr se s Lucií setkal náhodně v metru, když jel domů. Nejdříve se na sebe jen letmo podívali a potom při nějakém rozruchu se najednou drželi za ruku. Poté se beze slova rozešli. Podruhé ji Petr zahlédl z mostu Umění. Lucie běžela ze schodů se skicami v ruce. Za týden se Petr procházel Lucemburskou zahradou. Snil o Lucii, přemýšlel zda je zamilován a šťasten.
A náhle zahlédl její úsměv. Rozběhl se za ní. Posadili se na nedalekou lavičku a dali se do nesmělého hovoru. Petr se dozvěděl, že Lucie si vydělává malováním obrázků. Potom se vídali každý den. Petr se chodil dívat, jak Lucie maluje a společně chodili obrázky prodávat. Postupem času se Petr s Lucií velice sblížili.
Petr věděl, kde Lucie bydlí. Bylo to za městem v chudé čtvrti. Lucie mu vyprávěla, z jaké rodiny pochází. Maminka byla z bohaté rodiny, ale protože se provdala za chudého učitele, rodiče se jí zřekli. Ani po smrti svého muže neprosila rodiče o pomoc. Vychovala Lucii sama. Maminka nyní pracovala v továrně na munici..
Petr se také nechal od Lucie malovat, aby jí za to mohl zaplatit.
Pro Lucii byl každý výdělek nutný. Petr a Lucie si často vyšli na výlet. Tak byli alespoň na chvíli mimo válečné dění. Petr věděl, že bude muset narukovat, ale moc na to nemyslel. Povídali si s Lucií o své lásce, o svém budoucím životě. Snili o tom, jak bude vypadat jejich domek a jaká bude zahrádka. I když Lucie věděla, že si Petra kvůli třídním rozdílům nebude moci nikdy vzít, nahlas mu to nikdy neřekla. Každý den byli spolu velice šťastni.
Blížili se Velikonoce. Jejich láska dospěla takového vrcholu, že si slíbili, že se o Velikonocích oddají jeden druhému. Jednoho dne šli spolu do kostela na koncert. Lucie měla před vstupem zjevení. Ale pak na něj zapomněla a poslouchali hudbu. Opřeni o pilíře, přemýšleli opět o dalším životě. Lidí si nevšímali, byli zabráni sami do sebe. Náhle zase Lucie uviděla to zjevení. Kostel se otřásl a pilíř se začal hroutit. Oba zahynuli v troskách.

Témata, do kterých materiál patří