Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ROMEO A JULIE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ROMEO A JULIE William Shakespeare ∙Renesance14. – 17. století -znovuzrození (antiky), počátky v severní Itálii na konci 13. století, šířila se dál, úzce spjat s humanismem (životní program, ideový proud, jedna ze složek renesance),vzrostla důvěra v lidský rozum, ve vědu – člověk zjistil, že církev nemá vždy pravdu ∙Další autoři: Francie –Francois Villion:Závěť,Francois Rebelais:Gargantua a Pantagruel; Španělsko –Lope de Vega:Ovčí pramen,Tirso de Molina:Svůdce Sevillský a kamenný host,Miguel de Cervantes y Saavedra:Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha; Anglie –Geoffrey Chaucer:Canterburské povídky,Christopher Marlowe:Doktor Faust William Shakespeare – 1564 – 1616 ∙ narodil se v Anglii ve Stratfordu nad Avonou ∙ nezískal vyšší vzdělání, žil ve finančních potížích ∙ brzy se oženil a odešel do herecké společnosti → stal se spolumajitelem divadelní společnosti v Londýně The Globe (=> kruhový tvar, ze tří stran seděli diváci, těsný kontakt herců a obecenstva, bez opon a kulis, žen nehrály, nákladné dobové kostýmy) ∙ většina jeho her měla předlohu (přetvářel je do originální podoby – čerpal s antického Řecka, námět o dvou milencích, 3 bez předlohy –Sen noci svatojánské,Bouře) ∙3 období tvorby: 1) optimistické (do roku 1600) –komedie + historické hry (v závěru napsal Romeo a Julie),komedie:Sen noci Svatojánské,Mnoho povyku pro nic,Zkrocení zlé ženy,Veselé paničky Windsorské;historické hry:Jindřích IV., V., VI., Julius Caesar, Richard III. 2)pesimistické (do roku 1608) – zklamán životem kolem sebe, píšetragédie:Hamlet, Kralevic Dánský, Otello, Macbeth, Král Lear 3)1608 až do smrti – vyrovnává se se životem, přestává být pesimistický, všímá si krásy, píšepohádky:Zimní pohádka, Bouře ahistorické hry:Jindřich VIII. ∙Alžbětínský sonet:14 veršů, 12 od kraje za sebou, poslední dva odděleny ∙ komedie psánablankversem(= pětistopý jambický verš 10-11slabičný, nerýmovaný, není uspořádaný do strof) Rozbor ∙Literární druh: drama,literární žánr: tragédie ∙Tematický plán: Krátký obsah:Děj se odehrává v severní Itálii, ve městě Veroně. Zde žily dva znepřátelené rody – Kapuletové, kteří měli třináctiletou dceru Julii, a Montekové, kteří měli syna Romea. Jednoho dne sluhové obou rodů vyvolají další rozepři. Vévoda veronský jim kvůli tomu uloží ultimátum. Ještě jedna rozepře a zaplatí smrtí. Kapuletovi plánují zásnuby své dcery s mladým šlechticem Parisem. Romeo je nešťastně zamilován do Rosalie, a proto ho pro rozptýlení vezmou jeho přátelé na ples Kapuletů. Zde spatří Julii a okamžitě se do sebe oba zamilují. Během noci se rozhodnou, že se vezmou, a tak jsou bratrem Vavřincem tajně oddáni. Druhý den dojde k další rozepři, kde Tybalt zabije Merkucia, Romeova přítele. Později Tybalt vyprovokuje k boji i Romea, ten pomstí smrt svého přítele a Tybalta zabije. Romeo musí odejít z Verony, protože porušil dohodu s vévodou. Mezitím se plánuje svatba Julie a Parise. Julie však miluje Romea, nechce si Parise vzít, proto jde pro pomoc za Vavřincem. Ten jí dá nápoj, který Julii uspí a po jehož požití bude dva dny vypadat jako mrtvá. V den svatby s Parisem vypije Julie lektvar. Vypadá jako mrtvá, Kapuletové i Paris truchlí a pohřbí ji v rodinné hrobce. Vavřinec na nic nečeká a posílá ihned zprávu Romeovi. Než však sluha stačí zprávu vyřídit, dozví se Romeo o Juliině smrti od sluhy Baltazara, který neví nic o tajném plánu. Romeo okamžitě jede k hrobce Kapuletů, kde se setká s Parisem, kterého tam po hádce zabije. Když Romeo spatří v hrobce mrtvou Julii, touží zemřít po jejím boku. Tak vypije velmi silný jed a umírá. V té chvíli se probouzí Julie a jak spatří mrtvého Romea, probodne se jeho dýkou. Když k hrobce přijdou Kapuletové a Montek, jehož žena zemřela, když se dozvěděla o smrti syna, začne jim Vavřinec vysvětlovat celý příběh. Oba rody si uvědomují, že kvůli svým sporům přišly o své děti a tak si nad jejich mrtvými těly podají ruce, čímž mezi nimi opět zavládne mír. ∙Hlavní téma: nešťastný osud Romea a Julie ∙Vedlejší téma: usmíření rodů ∙Motivy: Láska, smrt, boj, nenávist ∙Hlavní postavy: Romeo -mladý, divoký, milý, zamiluje se bezhlavě do Julie, Vývoj – z nezodpovědného floutka opravdový muž, chtěl, aby boje mezi rody ustaly,z rodu Monteků Julie - velice mladičká, krásná dívka, rodiče jí našli ženicha, za kterého se má brzy provdat, ona se však zamiluje do Romea. Vývoj – z mladé nezkušené dívky se stává dospělá žena, která je schopna pro svou lásku obětovat cokoliv,z rodu Kapuletů Tybalt – Juliin bratranec, libuje si v bitkách mezi Kapulety a Monteky Merkucio – Romeův přítel, je mu vzorem ∙Časové zařazení: 16. století ve Veroně v Itálii, prostředí skutečné, lokalizované ∙Kompoziční plán: chronologická výstavba, prolog a 5 dějství ∙Expozice – vztah mezi rody ∙Kolize – láska Romea a Julie ∙Krize – smrt Tybalta a vyhoštění Romea z Verony ∙Katastrofa – sebevražda Romea a následně i Julie ∙Závěr – smíření obou rodů ∙Jazyk: především spisovný ∙Jazykové prostředky: vyprávěcí postup, přímá řeč, dialogy, archaismy, inverze, metafory, přirovnání, hyperboly, kontrast, apostrofa („Pojď, Romeo, ty duše přestrašená.“), řečnická otázka („Copak jsem studánka?“) ∙Vlastní názor: Na mě až příliš milostně laděná kniha. Byl jsem překvapen, že se po pouhém dni, co se znali, chtěli brát. Závěr vylepšil celou knihu, protože jejich smrt alespoň nebyla zbytečná.

Témata, do kterých materiál patří