Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Romeo, Julie a tma

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Romeo, Julie a tma Jan Otčenášek Jan Otčenášek se narodil roku 1924 v Praze v rodině truhláře.Vystudoval obchodní akademii, maturoval v roce 1943. Poté byl krátce nasazen na práce v Německu, v letech 1944–45 pracoval v továrně Avia Letňany, kde byl činný v ilegální skupině mládeže Předvoj.Po 2. světové válce začal Jan Otčenášek studovat estetiku na FF UK, ale z rodinných důvodů nemohl studia dokončit.V letech 1947–51 pracoval ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu jako exportní úředník. Od roku 1952 působil v sekretariátě Svazu československých spisovatelů, později jako první tajemník.V roce 1960 se Jan Otčenášek rozhodl pro svobodné povolání jako spisovatel. V roce 1973 začal pracovat jako dramaturg Filmového studia Barrandov. Dílo Jan Otčenášek byl autorem společenských realistických próz a scenárista. Hlavní myšlenkou díla Jana Otčenáška je, že člověk má hledat své vlastní cíle a nepodléhat pohodlné, ale prázdné přizpůsobivosti. Zásadní otázka, jak se člověk vyrovnává se současnou dobou a svým okolím, byla pro něho vázána otázkou, jak se člověk dovede vyrovnat sám se sebou. Jan Otčenášek vstoupil do literatury dvěma rozsáhlými romány nesoucími pečeť dobové angažovanosti: Plným krokem(1952) – pokus o tzv. budovatelský románObčan Brych(1955) – v románu sleduje autor únorové události r. 1948 a přesto, že se snaží o jejich vlastní vidění, podat je pro současnou politickou situaci plně nemůže. K druhé vlně české válečné prózy patří: Kulhavý Orfeus(1964) – rozsáhlý román, v němž autor těžil z vlastních zážitků. líčí v něm život totálně nasazených studentů své generace a jejich ilegální činnost. Od 60. let se autor soustředil na intimnější témata: Mladík z povolání (1968) – skeptická erotická novela o stárnoucím spisovateli, vytrvalém dobyvateli žen.Když v ráji pršelo(1972) – čtenářsky úspěšný román o mladé intelektuální manželské dvojici, která uniká z Prahy do šumavských hor. Zprvu prožívá idylické líbánky, ale představa, že přestavba starého mlýna na hotel jim poskytne novou spokojenou existenci, se nesplní.Víkend uprostřed týdne(1975)– jediná autorova hra – komedie na milostné téma.Pokušení Katarina(1985)– autorův životní, značně autobiografický román, v němž se snažil vyrovnat se kriticky sám se sebou. Český filmový režisér se v těžké osobní krizi setkává v Istrii s německou architektkou a jejich milostný vztah je poznamenán rozdílnou životní zkušeností. Román však zůstal nedokončeným torzem. Byl vydán posmrtně. Otčenášek psal také scénáře k filmům podle svých knih: Občan Brych – 1958Romeo, Julie a tma – 1959Milenci v roce jedna – 1973 Původní scénáře: Kolik slov stačí lásce - 1961Láska mezi kapkami deště - 1979 s V. Kalinou Pro televizi napsal: Romeo a Julie na konci listopadu - 1972, televizní hraByl jednou jeden dům - 1976, scénář k seriálu s O. Daňkem. Historický a literární kontext Protektorát Čechy a Morava Po odtržení samostatného Slovenského štátu 15. 3. 1939, zahájili Němci okupaci zbylého území Čech a Moravy a hned o den později vyhlásil Adolf Hitler Protektorát Čechy a Morava. Byly odstraněny poslední zbytky občanské společnosti, demokratická práva a svobody všech obyvatel protektorátu byly systematicky porušovány. Rozhlas a tisk byly podrobeny cenzuře a národně orientované české spolky a politické organizace byly rozpuštěny (Sokol, Junák, legionářská sdružení atd.). České vysoké školy byly již v roce 1939 uzavřeny, mladí lidé byli posíláni na nucené práce do Německa, Židé a Romové deportováni do koncentračních táborů. Nacisté využívali Čechy jako levnou a zároveň i kvalifikovanou pracovní sílu. Byli proto ochotni k určitým ústupkům: například vůči českým dělníkům užívali zastrašování v kombinaci s uplácením v podobě slušných platů a přídělů nedostatkového zboží (tuky, cukr aj.). Okupanti tolerovali lehčí nepolitické formy zábavy, klasickým příkladem je literatura a film. Právě v období protektorátu byla natočena řada dodnes populárních a reprízovaných filmů s hereckými hvězdami, jakými byli Adina Mandlová, Lída Baarová, Vlasta Burian či Jaroslav Marvan. Mimořádně populární byly sentimentálně laděné nacionálně orientované filmy přibližující život významných osobností české historie (František Kmoch) nebo zfilmované oblíbené romány (Babička, Jan Cimbura). Ke každodennosti protektorátu patřil přídělový systém, dvojjazyčné nápisy, přejmenovávání ulic či třeba konfiskace zvonů k válečným účelům. Postupná germanizace doprovázená rasovým výzkumem byla předzvěstí tzv. konečného řešení české otázky, v jehož rámci mělo dojít k poněmčení, vysídlení či likvidaci obyvatelstva na základě rasy a politického smýšlení. K tomu však nedošlo především díky hospodářské situaci, která vyžadovala pracovní nasazení českého obyvatelstva. Protektorát de facto zanikl s koncem 2. světové války, v květnu 1945. Literatura reflektující 2. světovou válku Mezi světové autory, kteří reflektují druhou světovou válku patří: Erich Maria Remarque – Jiskra života; Čas žít, čas umírat Michail Šolochov – Osud člověka Anna Seghesová – Sedmý kříž Heinrich Böll – Kdes byl Adame? Robert Merle – Smrt je mým řemeslem Patrik Ryan – Jak jsem vyhrál válku William Styron – Sophiina volba Joseph Heller – Hlava XXII James Clavell – Král Krysa Pierre Boull – Most přes řeku Kwai Kurt Vonnegut – Jatka č. 5 Anna Franková – Deník Anny Frankové Mičihiko Hačija – Deník z Hirošimy Reflexe v české literatuře se dělí do několika vln. První vlna byla psána hned po válce. Podávala o ní očité a bezprostřední svědectví. K prozaickým dílům se řadí: Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce – sesbíráno z motáků, autobiografické zážitky účastníka komunistického odbojeJan Drda: Němá barikáda – 11 povídek, zachycují okupaci, Heydrichiádu, květnové povstání (hrdinové x kolaboranti) 2. vlna se objevila v 50. letech a trvá de facto až do dneška. Objevuje se zde psychologická analýza a zkoumá se dopad na lidské osudy. Představiteli jsou: Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou – inspirováno skutečnou událostí, zajetí Židů na Sicílii, nacist

Témata, do kterých materiál patří