Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ROMEO, JULIE A TMA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ROMEO, JULIE A TMA Jan Otčenášek ∙Druhá světová válka v české a světové literatuře, druhá vlna válečné prózy –přelom 50. a 60. let – se mnohem více než na pouhá fakta soustřeďuje se psychologický rozbor, jednání hlavních postav ∙Další autoři:Arnošt Lustig –Modlitba pro Kateřinu Horovicovou;Ladislav Fuks –Spalovač mrtvol;Jan Drda –Němá barikáda;Jiří Weil –Život s hvězdou;Bohumil Hrabal –Ostře sledované vlaky Jan Otčenášek(1924 – 1979) – český prozaik, scénárista, jeden z tvůrců poválečné prózy ∙ Narozen v Praze do rodiny truhláře ∙ vystudoval obchodní akademii ∙ koncem 2. světové války se zapojil do ilegálního hnutí mládeže ∙ v 50. letech vstupuje do literatury s románemPlným krokem, poté se literatura stává jeho živobytím ∙ Hlavní myšlenkou jeho děl je, že člověk má hledat své vlastní cíle a nepodléhat pohodlné přizpůsobivosti ∙ zemřel na rakovinu plic ∙Další díla:román –Občan Brych, Kulhavý Orfeus, Mladík z povolání, Když v ráji pršelo Rozbor: ∙Literární druh: epika, okupační próza,literární žánr: milostná novela ∙Záměrem je přiblížit život mladé generace za války, poukázat na rasové rozdíly, protest proti fašismu, rasismu a udavačství, zdůraznění šlechetných vlastností – Pavlova odvaha schovat židovku i pod hrozbou vlastní smrti i svých blízkých ∙Slovotma v názvu má symbolizovat dusné prostředí stanného práva, války a heydrichiády ∙Krátký obsah:Pavel měl jít do kina, ale cestou potkal v parku na lavičce plačící dívku. Tou dívkou byla Ester. Přisedl si k ní a snažil se ji utěšit, ale Ester ho odbývala a byla na Pavla nepříjemná. Začal si o ní myslet, že je protivná, ale později spatřil na Esteřině kabátku žlutou hvězdu, na které stálo "JUDE". Pavel ani nevěděl proč, ale rozhodl se Ester ukrýt v malé komůrce vedle otcovy krejčovny. Ester poté několik dní žije mezi čtyřmi stěnami navštěvovaná Pavlem. Oba si plánují budoucnost a postupně se mezi nimi z přátelství vyvíjí láska se vším všudy. Ale za zdmi Esteřina úkrytu se mezi tím odehrála heydrichiáda, po ní perzekuce, vypálení Lidice a desítky a stovky jmen na listinách umučených. O Ester se dozvídá Pavlův otec, jenž z toho není nadšen, ale synovi nic nezakáže. Ještě mu dá pro Ester jídlo. V nešťastný okamžik Ester objeví starý Rejsek, opilec sympatizující s Němci. Neřešitelná situace se vyhrotí v okamžiku, kdy Ester už dále nedokáže žít ve "tmě". Stejné noci uteče ven ze svého úkrytu, ale snaží se jí zastavit Čapek, krejčího pomocník. Ester se mu však vytrhne a poblázněná Pavlovou záchranou vyběhne na ulici. Po chvíli úprku je u parku zastřelena Němci. Ester tak zachrání Pavlovi a jeho rodině život, neboť hrozilo zastřelení těm, kteří ukrývali Židy. ∙Hlavní téma: protest proti fašismu, autor se snaží varovat před válkou a jejím hrozivým dopadem, vyzdvihuje schopnosti člověka odporovat těžké době a nenechat se morálně podlomit ∙Motivy: láska, sebeobětování, odvaha, válka, heydrichiáda, záchrana ∙Hlavní postavy: Pavel - chlapec těsně před maturitou; chytrý, optimistický, trochu naivní; věří ve vědu; má světlé vlasy a oči (typický árijec), chce se stát astronomem, trochu impulzivní – ve chvíli, kdy se znenadání rozhodne schovat Ester, svědomitý – nekrade pro Ester jídlo rodičům, které nechce už více obelhávat, proto nedojídá své porce a nosí je Ester, oba tak hladoví, před Ester ze začátku velmi nervózníEster - má tmavé vlasy a oči (typická Židovka); pesimistická, často mluví o smrti; má veliký strach, je trošičku pomatená, chce se stát tanečnicí, silný vztah s rodiči, její rodiče jsou v Terezíně a již jí neposílají dopisy – myslí si, že jsou mrtví, ale sama si nalhává, že jsou v pořádku, spíš v to doufá a nepřiznává si pravdu,Pavlovi rodiče – jeho otec je krejčíTovaryš Čapek– spolupracovník Pavlova otce, hrdý Čech, kritizuje Německo a postaví se Rejskovi, který chce udat EsterRejsek – nečestný, sympatizant Němců, alkoholik a udavač, chce udat Ester ze strachu k Němcům ∙Časoprostor: Praha, 1942, květen, období heydrichiády ∙Kompoziční plán: děj je chronologický, 13 kapitol, kontrasty lásky a války, v úvodu citace Shakespeara, prolog a epilog – ohraničení: „Staré domy jsou jako staří lidé: plny vzpomínek.“,er-forma,symbolika: jméno Ester je hebrejsky hvězda, tma symbolizuje válečnou dobu a zároveň tehdejší zákaz svícení a vycházení po 21. hodině, ∙Jazyk: převažuje spisovný jazyk, občasné německé věty (např. na konci), hovorová čeština, expresivní a neutrální výrazy, knižní výrazy, archaismy, kontrasty, časté dialogy, neukončené výpovědi,

Témata, do kterých materiál patří