Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ROMEO, JULIE A TMA - Jan Otčenášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

JanOtčenášek – Romeo, Julie a tma Jan Otčenášek − prozaik, scénárista − publikoval v novinách − spisovatelem z povolání − subjektivnější přístup k tématům i výstavbě románů − období: čs. lit. v letech 1958 – 1968: 2. vlna válečné prózy • autoři se snaží o hlubší a pravdivější PSY analýzu člka, postavy nejsou striktně rozdělené na + a záporné hrdiny • normalizace = obnova totalitního režimu (leden 1969) • rozdělení lit.: domácí oficiální, domácí samizdatová (Toronto – Škvorecký), zahraniční (exilová) • v letech 1958-1968 došlo k oslabení moci komunistické vlády – to bylo způsobeno vlnou – umožnilo vydání různých děl Dílo − Občan Brych – román z poválečného období − budovatelský román Plným krokem − román s autobiografickými rysy Kulhavý Orfeus Další autoři tohoto období − Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol − Arnošt Lustig – novela Dita Saxová − Josef Škvorecký – román Zbabělci − W. Styron – román Sophi na volba − E. M. Remarque – Na západní frontě klid Romeo, Julie a tma − lit. druh: epika − lit. žánr: baladická novela − časté motivy bezmoci − er-forma z pohledu Pavla − oslava mládí, krásy a přírody kontrastem k tíživé atmosféře okupace − zaměřuje se na problematiku dospívání v podmínkách okupace a řeší ot. zodpovědnosti za sebe i druhé − zfilmováno − jména odkazují na nejslavnější Shakespearovo drama, kde bylo milencům bráněno v lásce; tma má symbolizovat něco záporného – strach, nejistotu, probíhající heydrichiádu. − kompozice chronologická − doba: Druhá světová válka, rok 1942 (konec května a další měsíce), problém Židů − místo: Praha − námět: setkání dvou mladých lidí během druhé světové války, dívka je Židovka Postavy − Ester (18): židovka, laskavá, vděčná, milující, cílevědomá – ráda tancuje − Pavel (18): vytrvalý, milující, statečný, citlivý, starostilvý – miluje hvězdy a vesmír − rodiče Pavla: ochranářští, milující, poctiví • otec = krejčí, Čepek mu řekne o Ester • matka = nemocná − Čepek – tovaryš, najde Ester a pomáhá Pavlovi – čte nahlas noviny a komentuje je − Rejsek – obyvatel bytu kde je krečovna + místnost – skrýš Ester, udavač, opilec, neoblíbený − obyvatelé domu s krejčovnou – mezi nimi je i malíř, kterého odvedou a zabijí Němci JanOtčenášek – Romeo, Julie a tma Jazyk − Vypravěč používá spisovnou češtinu, postavy mluví hovorovou a nespisovnou češtinou − Pavel je student, proto také tak mluví − Objevují se monology a taky úvahy − Eufemismy – „Tichounce se rozesmála….“; „Nemluv takové hlouposti.“ − personifikace – rudé světélko zatěkalo nad nimi; „Požár do nich vstoupil současně.“ − přirovnání – rudé světélko zatěkalo nad nimi jako bóje na rozhoupané hladině − epiteton – marné, zbytečné, skličující úvahy − řeč.otázka – Proč o tom začíná? Není dost na tom, že je jí dnes napěchováno celé město? A co by sis se mnou počal? − nedořečenost – Pavle..., Samozřejmé..., ani by ses neohlédl... − Metafory – „…žebronila s rozhořelou tváří…“ − Oxymóron – „Hladil ji s tvrdou něhou po tváři.“ Obsah Pavel jde v době mezi jeho maturitou do kina. Ale v parku na lavičce potká Ester – tajemná dívka, smutná, pláče. Začne se s ní bavit, ona je zprvu zdrženlivá. Nakonec se mu svěří – je Židovka, měla toho dne nastoupit do transportu, ale nenastoupila. Její rodiče už jsou v Terezíně, ona věří, že jsou naživu. Pavel jí nabídne úkryt v místnosti vedle krejčovství jeho otce. Musí tam dodržovat pravidla – nedělat hluk, neukazovat se u okna, moc nesvítit – když, tak se zataženeným oknem, .. Pavel doma po tají bere jídlo (tajemství – chová se divně – to trápí rodiče – vzdalují se), chodí ji navštěvovat, nosí jí knihy, .. Každý večer spolu koukají na hvězdy a Pavel jí říká co o nich ví. Postupně se čím dál více zbližují. Plánují společnou budoucnost, vypráví si, co zažili. Ester vypráví o životě Židů dříve a teď. Venku mezitím atmosféra houstne čím dál víc (atentát na Heydricha – 27. 5. 1942). Skrývání Židů je trestné – hrozí vyvraždění celé rodiny. Zákaz vycházení v urč. hodinách, .. Na ulicích visí seznamy zastřelených. Pavel to, co se děje venku Ester zatajuje, ta to ale zjistí, i přes jeho zákaz, z rádia. Když se jde jednou potají omýt, přistihne ji tovaryš Čepek, nakonec to řekne otci Pavla. Oba pak Pavlovi pomáhají. Otec a Pavel se dohodnou tajit to před matkou. Ve městě to houstne, Ester to v pokojíku nemůže vydržet. Na dveřích od pokoje se objeví hvězda a nápis Jude. Pavel to hned ze dveří smaže. Vymyslí, že jí převezou k tetě na venkov. Noc před odjezdem se po celém městě střílí a město je plné Německých vojáků, opilý Rejsek v domě křičí, že je tam Židovka, ostatní mu nevěří – vykopne dveře. Ester ve strachu vběhne do krejčovny – tam je Čepek – pomůže jí (schová ji). Nenajdou jí tam, ale Ester to nevydrží a uteče. Utíká ulicemi, nakonec je ale dostižena německými vojáky. Většinu času sledujeme příběh z Pavlova pohledu. Dokončil maturitu, hlavu má plnou děvčat a také dospělosti, která mu co nevidět nastává. Na jedné ze svých procházet se potkává s mladou dívkou, která je však rozrušená. Naváže s ní hovor a dozvídá se, že je to židovka Ester, která měla nastoupit do transportu do Terezína, ale nedostavila se. Pavel se najednou rozhoduje a ukrývá Ester v malém pokojíčku vedle krejčovské dílny. V ní jeho otec pracuje. Druhého dne se dozvídají lidé o atentátu na zastupujícího říšského protektora Hyedricha. Ihned se objevují zvláštní nařízení, kdy se nesmí v noci vycházet, když někdo přechovává nepřítele třetí říše, stihne jej krutý trest. Pavel svého činu nelituje, protože zjišťuje, že k Ester něco cítí, navštěvuje jí a dochází k prvnímu polibku. V knize se objevuje kontrast mezi mladou láskou Pavla a Ester a terorem, který vytváří heydrichiáda. Fašisté denně popravují desítky lidí, jejich jména na plakátu vylepují. Mladí milenci se skrývají, sní o společné budoucnosti, Pavel však moc dobře ví, jaké riziko mu hrozí a záhy to pochopí i Ester. Ta plánuje, že uteče, aby zbytečně Pavlovi neškodila a neuvedla ho do nebezpečí. V domě, kde se Ester schovává, žije kolaborant Rejsek, který do všeho strká nos. Pa

Témata, do kterých materiál patří