Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Rozbor - Anglické listy (konec)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Anglické listy Karel Čapek O autorovi Byl to spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a také amatérský fotograf. Narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích v Rakousko – Uhersku jako nejmladší ze tří dětí (rodina se vzápětí odstěhovala do Úpice). Navštěvoval gymnázium v Hradci Králové, byl však nucen přestoupit na gymnázium v Brně (byl odhalen protirakouský spolek, který organizoval). Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde navštěvoval přednášky filosofie, výtvarného umění a anglické, německé a francouzské filologie. Díky chronické nemoci páteře se neúčastnil bojů v první světové válce. Věnuje se novinařině, je redaktorem v Národních listech a poté v Lidových novinách. Byl dramaturgem a režisérem Divadla na Vinohradech. Cestoval po Evropě, nejdříve studijně (univerzity v Berlíně a v Paříži), poté se svou ženou. Zhruba od roku 1925 organizuje se svým bratrem páteční schůzky politických a uměleckých představitelů (tzv. „pátečníci“) v jejich vile na Vinohradech (známí pátečníci: T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Eduard Bass, Josef Kopta, Karel Poláček, Josef Hora…). Karel Čapek byl politicky aktivní, velmi podporoval T. G. Masaryka. V roce 1935 se oženil s Olgou Scheinpflugovou. Umírá na zápal plic 25. prosince 1938, několik měsíců před okupací Československa Německem. V roce 1995 mu byl udělen im memoriam Řád T. G. Masaryka. Byl navržen na Nobelovu cenu (1936, 1938) Dílo: Velmi rozsáhlé, psal jak epiku, tak drama. (Příklady) Próza A, Povídky Vznikají hlavně jako soubory povídekZářivé hlubiny(napsané spolu s J. Čapkem) 1916Boží muka (filosofické; první samostatná kniha Karla Čapka, 1917)Trapné povídky (filosofické, 1921)Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy (povídky s detektivní tématikou, odlehčené, humorné; povídky propojeny hlavní postavou) 1929 B, Romány Továrna na absolutno (fejetonní, utopický román; vynález na první pohled dokonalého motoru, ten ale vytváří záření absolutno) 1922Krakatit (utopický román, sci-fi a fantasy prvky; inženýr Prokop vynaleze nebezpečnou trhavinu, snaží se zabránit zneužití) 1922TrilogieHordubal, Povětroň, Obyčejný život (odlišné dějově, ale mají stejný myšlenkový základ a filosofické vyústění) 1933, 1934, 1934Válka s Mloky (alegorie, antiutopie; varuje před nebezpečím fašismu a rasismu; lidstvo objeví zvláštní mloky, používá je jako levnou pracovní sílu, mloci však získají nadvládu, válka, kterou mloci vyhrají) 1936 C, Tvorba pro děti Dášeňka čili život štěněte (1933)Devatero pohádek (humorné pohádky, spojuje svět pohádek a skutečnost, naučné; obsahuje jednu pohádku J. Čapka) 1932 D, Cestopisný fejeton Italské listy (1923)Anglické listy (1924)Výlet do Španěl (1930)Obrázky z Holandska (1932)Cesta na sever (1936) E, Stati, sloupky, eseje Hovory s T. G. M. (3 svazky, fiktivní rozhovory s T. G. Masarykem o politice, filosofii) 1928 – 35DramaLoupežník (komedie o střetu generací) 1920R. U. R. (Rossum’s Universal Robots; vědeckofantastický román, utopie; lidé vytváří roboty, ti se vzbouří a lidstvo zanikne; naděje v osobách dvou robotů, ve kterých se probudil cit; vznik slova robot) 1920Ze života hmyzu (alegorie, špatné lidské vlastnosti prezentované na určitých druzích hmyzu; společně s J. Čapkem) 1921Věc Makropulos (utopická komedie, hlavní postavou je nesmrtelná žena) 1922Bílá nemoc (varuje před fašismem, před fanatizací davu; diktátor Maršál chce vyvolat válku, zároveň s tím se objevuje nebezpečná nemoc, na kterou nachází lék dr. Galén, nabízí jej výměnou za mír) 1937Matka (varuje před válkou, boj proti násilí a nelidskosti; Matka odmítá poslat svého posledního syna do války, po vyslechnutí rozhlasové zprávy mění názor a sama mu dává zbraň do ruky) 1938, poslední dílo vydané za jeho života Anglické listy v kontextu Dobová literatura a Karel Čapek Patří mezi tzv. spisovatele demokratického proudu, které spojovalo silně demokratické smýšlení. Spolupracovali v redakci Lidových novin a patřili k pátečníkům. (další spisovatelé DP: F. Peroutka, F Langer, K. Poláček, E. Bass, J. Čapek)Výborný filosof, mnoho děl je filosofických.Pragmatismus (filosofický směr, filosofie praktického života. Pravda je praktická a užitečná). Historické dění 1914 – 1918: první světová válka1918: bolševický převratDvacátá - třicátá léta: světová hospodářská krizeV ČSR je stále aktivnější komunistická strana (do čela se dostal K. Gottwald)Hrozba nástupu fašistů a druhé světové války1938: Mnichovská dohodaDruhá světová válka Literatura Přelom století: skupina anarchistických buřičů a česká moderna (vitalismus, dekadence, symbolismus, anarchismus, impresionismus, sociální poezie (soc. balada - Bezruč), civilismus). Rozvoj literární kritiky – F. X. Šalda.Prosocialistická, agitační díla S. K. NeumannaZ Ameriky přichází do ČSRpragmatismus, z Německaexpresionismus, z Ruskasocialistický realismus a na konci první poloviny dvacátého století i budovatelský román.Okruhy literatury:Proletářská poezie (levicově orientovaná literatura stranící dělnické třídě, ale nevyzývá k revoluci; J. Wolker),Poetismus (směr postrádající politické zaměření, zaměřuje se na krásu jazyka a poezie, obdivuje exotiku a technický pokrok; typický výhradně pro ČSR, ale má shodné znaky s kubofuturismem, J. Seifert, K. Biebl),Surrealismus (skupina českých surrealistů, trvala pouze 1934 – 1938, skutečně sur. sbírky tvořil pouze V. Nezval),díla katolicky orientovaných autorů (první republika a druhá světová válka, hluboká neměnná víra, J. Zahradníček, B. Reynek, J. Deml),Expresionismus (pocit bezradnosti, smutku, ranění společností, R. Weiner, L. Klíma),Legionářská literatura (informace o životě v legiích, R. Medek, J Kopta),Poezie ohrožení (před druhou světovou válkou); F. Halas, V. Holan, J. Hašek. Postavení v díle K. Čapka Anglické listy vyšly jako druhé z Čapkových cestopisných fejetonů po Italských listech, které vydal o rok dříve. Další cestopisný fejeton vydal až o šest let později (Výlet do Španěl, 1930).V době vzniku už měl za sebou Čapek vydání např. Krakatitu nebo R. U. R., k dílům vydaným po An

Témata, do kterých materiál patří