Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
RUR

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

R. U. R. Karel Čapek - český prozaik, dramatik, novinář (Lidové noviny) a překladatel, humanista, demokrat, ctil morálku, varuje před nebezpečím totality a fašismu - narodil v roce 1890 v Malých Svatoňovicích v SV Čechách jako syn venkovského lékaře, dětství prožil v Úpici v Podkrkonoší (otec od roku 1890 lékařská praxe), gymnázium studoval v Hradci Králové (1901-1905), v Brně a dále v Praze, od roku 1909 studoval na filozofické fakultě v Praze, cestoval (Německo, Anglie, Francie a Španělsko) zvláště se svým bratrem Josefem (na konci okupace zemřel v koncentračním táboře) - zemřel už o Vánocích v roce 1938, ke konci života byl často napadán reakční částí české buržoazie, a to hlavně proto, že se postavil proti fašismu Díla– Loupežník, Ze života hmyzu (s bratrem- dramata), Lásky hra osudná (komedie del arte), Adam stvořitel, Měl sem psa a kočku, Hovory s TGM, Obrázky z Holandska Utopie -Továrna na absolutno (román), Věc Makropulos, Krakatit (román), Válka s mloky (román) Filosofie -Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (trilogie) Antifašismus – Matka, Bílá nemoc (drama) Pohádky –Devatero pohádek, Dášenka čili život štěněte Doba:1. Pol. 20. St. Česká meziválečná próza–doba I. republiky, demokracie, próza mohla vznikat bez cenzury, literatura je daleko svobodnější, nemusí uvědomovat o vzniku samostatnosti, je samostatnější,ve 20. letech převaha menších prozaických žánrů, próza lyrická, utopická a reportážní,ve 30. letech dominantní postavení prózy, zvlášť román společenský, psychologický a historický, zesílení epičnosti, expresionismus (hl. cíle je vyjádřit vlastní prožitky a pocity, v něm. mluvících zemích, jako protiklad impresionismu a naturalismu)-Demokratický proud - politicky aktivní, nachylují se k pragmatismu, píší do Lidových novin a Přítomnosti - pragmatismus = filozofický směr 20. století v USA, kritériem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenosti -další představitelé: Karel Poláček (Bylo nás pět), Eduard Bass (Klabzubova jedenáctka), Josef Čapek, Vladislav Vančura (Rozmarné léto) R.U.R. Forma: drama : drama – divadelní hra (vědeckofantastický), tragická povaha (na ostrově uprostřed moře – továrna na výrobu robotů, ruský carismus) Jazykové prostředky: spisovný jazyk, hovorová řeč, er – forma, odborné výrazy, dialogy + závěrný monolog Alquista, novotvar – robot, časté otázky a zvolací věty, citace Kompozice: předehra + 3 jednání, chronologická Téma: filozofické zamyšlení nad morálními otázkami, moderní doby, vynález umělých bytostí Hl. myšlenka:varování před katastrofami – aby se lidé nestali otroky vlastních vynálezů Postavy:Harry Domin – sebevědomý ředitel továrny na výrobu Robotů, nevzdává se přesvědčení o správnosti svých původních záměrů a plánů, snaží se nahradit lidskou práci za roboty (aby si lidé mohli užívat života a neničit se prací, stresem – to se snaží prosadit), zajímá se o finance podniku Helena Gloryová – dcera prezidenta, Dominova žena, citlivá, něžná dívka, bojuje za práva robotů a chce jim dát duši, zničí recept na výrobu robotů (protože lidstvo hyne), nemůže mít děti, ztělesňuje ženský, citový, laskavý přístup k robotům i lidem Alquist – šéf staveb R. U. R., nemá důvěru ve velké myšlenky a projekty, váží si práce a lidský život je pro něj nejvyšší hodnota, miluje květiny, roboti ho ušetří (chtějí znovuobjevení tajemství výroby), bere na sebe tíhu příštích rozhodnutí Ing. Fabry– generální technický ředitel R. U. R., tvoří nové biologické druhy (umělé květiny) Dr. Gall– přednosta fyziologického a výzkumného oddělení R. U. R., tajně rozvíjí inteligenci robotů Dr. Hallemeier – přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů, u pár vybraných robotů pěstuje rozumové a citové schopnosti (na přáni Heleny) Nána - chůva Heleny, nevzdělaná, obyčejný člověk, vše posuzuje z hlediska zdravého rozumu Busman– konzul, generální komerční ředitel R. U. R. Roboti– umělé bytosti, lidské dovednosti, postrádají cit, žádný systém hodnot, podobají se lidem svým zevnějškem, uvnitř stoje, původní poslání je sloužit lidem – Marius, Sulla, Radius, Damon, Robot Primus, Robotka Helena, robotský sluha a četní roboti Obsah:Společnost R. U. R. začíná vyrábět roboty. Potom je prodává jako levnou pracovní sílu. Na ostrov přijíždí Helena, aby mohla chránit práva robotů. Později se však stane manželkou Harryho Domina, ředitele výrobny, který se do ní zamiloval již na začátku, kdy Helena přijela na ostrov. Proto Helena na ostrově zůstává. Přiměje Dr. Galla, aby dal robotů duši, aby mohli být jako lidé. Bohužel na ostrov chodí zprávy o mnoho vzpourách robotů v různých částech světa (robotů je více než lidí). Tito roboti zabíjí i lidi, a dokonce přichází i na ostrov. Helena si myslí, že všechny zachrání tím, že spálí recept na výrobu robotů, protože roboti, kteří nemají pohlavní ústrojí se za 20 let opotřebují a umírají. Marně. Všichni kromě Alquista na ostrově zemřou. Roboti se snaží přimět Alquista, aby vymyslel nový recept. On jim vyčítá, že vyvraždili všechny lidi, když se dozví, že je na ostrově jediný. Ze zoufalství vyžene roboty ze své kanceláře a usne. Probudí ho dvojice robotů – Primus a Helena, kteří se zrodili za největší slávy fabriky, a na kterých se dělaly pokusy s duší. Jsou jako lidé. Dokázali to, co ostatní roboti ne. Cítí k sobě lásku, něhu, city, které ostatní roboti nemají. Proto Alquist pouští Helenu a Primuse (jako Adama a Evu) do světa, aby vytvořili novou populaci lidstva. (Předehra: Do továrny R.U.R. přijde Helena Gloryová, seznamuje se s lidmi v továrně - s centrálním ředitelem Dominem a jeho kolegy, dr. Gallem, dr. Hallemeierem, ing. Fabrym, konsulem Busmanem a stavitelem Alquistem, kteří se do Heleny zamilují. Když s Dominem zůstane o samotě, požádá ji o ruku a ona souhlasí. I. dějství:O deset let později je Helena v salonu se svou chůvou a hovoří o robotech. Heleně je umělých lidí líto, ale chůva se jich štítí. Domin přijde Helenu navštívit a předá jí dárky od kolegů. Sám jí věnuje dělovou loď Netimus kvůli probíhající revoltě robotů, o které ona však mnoho neví. Postu

Témata, do kterých materiál patří