Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Spalovač mrtvol

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Spalovač mrtvol Ladislav Fuks autor psychologických próz s estetickým posláním a promyšleně konstruovaných příběhů odhalujících mnohorozměrnost lidského nitra a dějinnarodil se 24. září 1923 v Praze v rodině policejního důstojníkaMaturoval v roce 1942, po krátkém zaměstnání v pozemkovém úřadu byl nasazen na správu statků do Hodonína. Intenzivně prožíval vpád hitlerovské armády a perzekuci židovských spolužáků. Po válce vystudoval na FF UK filozofii, psychologii, pedagogiku a dějiny umění. Během studií působil na táborech pro středoškoláky jako vychovatel.Několik let pracoval v papírnách v Bělé pod Bezdězem a v Praze. Podnětná pro Fukse byla práce ve Státní památkové správě – tyto zkušenosti zužitkoval ve svém seriále o hradech a zámcích v časopise Za krásami domova.Po úspěšném přijetí literárního debutu se věnoval výhradně literatuře. Pro Fuksovu prózu je typické prostupování reálných událostí sny, iluzemi a halucinacemi, ztvárňujícími lidské nitro zdeformované úzkostí nebo fixní ideou. Jeho tvorba je silně poznamenána válečnou a židovskou problematikou, konfliktem bezbranného lidství s násilím a zlem.Ladislav Fuks zemřel 19. srpna 1994 v Praze. Dílo Pan Theodor Mundstock– psychologický román zobrazující, jak obyčejného člověka ponižuje a pokřivuje diskriminace a strach Mí černovlasí bratři– soubor šesti povídek Vévodkyně a kuchařka– historický román Variace pro temnou strunu –autobiografický román Historický a literární kontext Čechy a Morava v období protektorátu Po odtržení samostatného Slovenského štátu 15. 3. 1939, zahájili Němci okupaci zbylého území Čech a Moravy a hned o den později vyhlásil Adolf Hitler Protektorát Čechy a Morava. Byly odstraněny poslední zbytky občanské společnosti, demokratická práva a svobody všech obyvatel protektorátu byly systematicky porušovány. Rozhlas a tisk byly podrobeny cenzuře a národně orientované české spolky a politické organizace byly rozpuštěny (Sokol, Junák, legionářská sdružení atd.). České vysoké školy byly již v roce 1939 uzavřeny, mladí lidé byli posíláni na nucené práce do Německa, Židé a Romové deportováni do koncentračních táborů. Nacisté využívali Čechy jako levnou a zároveň i kvalifikovanou pracovní sílu. Byli proto ochotni k určitým ústupkům: například vůči českým dělníkům užívali zastrašování v kombinaci s uplácením v podobě slušných platů a přídělů nedostatkového zboží (tuky, cukr aj.). Okupanti tolerovali lehčí nepolitické formy zábavy, klasickým příkladem je literatura a film. Právě v období protektorátu byla natočena řada dodnes populárních a reprízovaných filmů s hereckými hvězdami, jakými byli Adina Mandlová, Lída Baarová, Vlasta Burian či Jaroslav Marvan. Mimořádně populární byly sentimentálně laděné nacionálně orientované filmy přibližující život významných osobností české historie (František Kmoch) nebo zfilmované oblíbené romány (Babička, Jan Cimbura). Ke každodennosti protektorátu patřil přídělový systém, dvojjazyčné nápisy, přejmenovávání ulic či třeba konfiskace zvonů k válečným účelům. Postupná germanizace doprovázená rasovým výzkumem byla předzvěstí tzv. konečného řešení české otázky, v jehož rámci mělo dojít k poněmčení, vysídlení či likvidaci obyvatelstva na základě rasy a politického smýšlení. K tomu však nedošlo především díky hospodářské situaci, která vyžadovala pracovní nasazení českého obyvatelstva. Protektorát de facto zanikl s koncem 2. světové války, v květnu 1945. Literatura reflektující 2. světovou válku Mezi světové autory, kteří reflektují druhou světovou válku patří: Erich Maria Remarque – Jiskra života; Čas žít, čas umírat Michail Šolochov – Osud člověka Anna Seghesová – Sedmý kříž Heinrich Böll – Kdes byl Adame? Robert Merle – Smrt je mým řemeslem Patrik Ryan – Jak jsem vyhrál válku William Styron – Sophiina volba Joseph Heller – Hlava XXII James Clavell – Král Krysa Pierre Boull – Most přes řeku Kwai Kurt Vonnegut – Jatka č. 5 Anna Franková – Deník Anny Frankové Mičihiko Hačija – Deník z Hirošimy Reflexe v české literatuře se dělí do několika vln. První vlna byla psána hned po válce. Podávala o ní očité a bezprostřední svědectví. K prozaickým dílům se řadí: Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce – sesbíráno z motáků, autobiografické zážitky účastníka komunistického odbojeJan Drda: Němá barikáda – 11 povídek, zachycují okupaci, Heydrichiádu, květnové povstání (hrdinové x kolaboranti) 2. vlna se objevila v 50. letech a trvá de facto až do dneška. Objevuje se zde psychologická analýza a zkoumá se dopad na lidské osudy. Představiteli jsou: Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma – shakespearovsky zakázaná láska studenta Pavla a Židovky Ester poznamenaná válkouArnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou – inspirováno skutečnou událostí, zajetí Židů na Sicílii, nacisté je využijí a pošlou do plynu, Kateřina Horovitzová sebere odvahu, vytrhne dozorci zbraň a zastřelí ho, i když marněBohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky – mladý železničář Miloš Hrma se hrdinsky rozhodne zničit vlak dodávající Němcům zbraně; Obsluhoval jsem anglického králeJosef Škvorecký: Zbabělci – dospívání a lásky Dannyho Smiřického, děj situován do posledních několika dní okupaceOta Pavel: Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal rybyLudvík Aškenázy: Vajíčko Podobná díla Klaus Mann:Mefisto – román z roku 1936, ve kterém může čtenář sledovat také přerod složité osobnosti komunisty a talentovaného provinčního herce v nacistu po nástupu nacismu v Německu Spalovač mrtvol(1967) Obecná charakteristika Literární druh: epikaLiterární forma: prózaLiterární žánr:novelaLiterární směr: česká literatura reflektující 2. světovou válku (2. vlna) Charakteristika postav Pan Kopfrkingl – zaměstnanec krematoria, který vystupuje jako umírněný a tolerantní člověk, je to milující manžel i otec, oddaný své práci, později se z něj stane násilník, udavač a vrah. Wiliam Reinke – přítel Kopfrkingla, člen NSDAP, je egoistický, povyšuje se, manipuluje s lidmi, snaží se přesvědčit Kopfrkingla ke vstupu do strany Marie – žena pana Kopfrkingla Mili – čtrnáctiletý syn,

Témata, do kterých materiál patří