Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


22) Tendence ve světové literatuře 20.stol

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. TENDENCE VE SVĚTOVÉ LIT. 20.STOL. Projevují se zde nové umělecké směry, zvláště po 1.sv. válce a dále hlavně v 50 až 60.letech. Žánry: 1)absurdní lit.: -nesmyslná lit., je to proud lit. vypovídající o bezmoci osamělého člověka. Člověk ztrácí schopnost dorozumět se s ostatními lidmi. Tento směr se týká prózy a dramatu. Převažuje ladění tragické až tragikomické, objevují se prvky černého humoru, v dílech se objevují často fráze, nesmyslné dialogy apod. -představitelé: Samuel Bechett, Ianesco, V.Havel –Zahradní slavnost 2)beatníci: „beat generation“ –sbitá generace -hnutí amerických básníků a prozaiků v 50.až 60.letech 20.stol. Kritizovali konzumní spol., ve které umění a kultura zůstávají na okraji, odmítali kariéru úspěšných mladých mužů, hlásali dobrovolnou chudobu, živili se jako dělníci, cestáři, hlídači na farmách. Jejich díla vypovídala o beznaději, bezmoci a depresi, svobodu hledali v alkoholu, drogách a sexu. Záměrně šokovali, provokovali a vysmívali se morálce, své práce sami četli na veřejnosti, někdy za doprovodu hudby. 3)existencialismus: -směr, který se vyvíjí v lit. od 30.do 60.let 20.stol., vychází z filosofického výkladu o člověku jako osamoceném jedinci, charakteristický prvek -úvahovost -představitelé: (předchůdce F.Kafka, Alberto Camus, J.P.Sartre 4)neorealismus: (=nová skutečnost) -50.léta 20.stol., vzniká v italské lit., filmu a hlavně ve výtvarném umění, navazuje na kritický realismus a v dílech převažuje sociální tématika. -představitel: Alberto Moravia 5)postmodernismus: -70.až80.léta 20.stol., odmítá nové avandgardní směry v umění, vrací se k uměleckým slohům minulosti -představitel: Umberto Eco 6)triviální lit: -od 60.let 20.stol., vrchol 80 až 90.léta, lit. určená k zábavě, ke zkrácení času, někdy umělecky pokleslá. -lit. se soustřeďuje na napínavý děj, postavy se dělí schématicky na kladné a záporné, příběh končí happy-endem, častým námětem je erotika, patří tam románové bestcelery. -představitelé: Arthur Hailey 7)ztracená generace: -Lost Generation -původně skupina amerických prozaiků a básníků, měli k nim blízko i další autoři v Evropě, vzniká ve 20.letech 20.stol. -představitelé: E.Hemingway, F.S.Fitzgerald, E.M.Remarque Ruská poválečná lit.: Boris Pasternak –nositel Nobelovy ceny za literaturu -r.Doktor Živago Alexandr Solženicyn -prozaik, dramatik, publicista, nositel Nobelovy ceny, vystudoval mat.-fyz. fakultu, bojoval na frontě. V r.1945 byl zatčen za kritiku Stalina a odsouzen k 8 rokům vězení. Po propuštění byl odvezen do vyhnanství v Kazakstánu, tam onemocněl rakovinou, vyléčil se a od r.1957 učitel mat. a fyz. V r.1970 nesměl převzít Nobelovu cenu a v r.1974 vyhostěn se SSSR. Žil v USA, nyní zpátky v Rusku. -Dílo: 1)prvotina: pov. Jeden den Ivana Děmisoviče: -příběh člověka nespravedlivě odsouzeného k nuceným pracím na Sibiři. Povídka detailně líčí 1 den, který je naplněn těžkou dřinou na stavbě. 2)romány: Souostroví Gulag: -vychází z vlastních zážitků, stejně jako další román Rakovina V kruhu prvním Rudé kolo Německá poválečná lit.: Anna Seghersová -vystudovala historii a dějiny umění, v r.1933 byla zatčena nacisty, uprchla do exilu (Francie, Mexiko), v r.1947 se vrátila do Německa. -Dílo: r.Sedmý kříž: -hl. p. románu je Georg Heisler, politický vězeň prchající spolu s dalšími 6.vězni z koncentračního tábora. V táboře je pro ně připraveno 7 křížů, vězni jsou brzy pochytáni, jen 7 kříž určený pro Georga je prázdný. UK: -Georg je při útěku zraněn na ruce a hledá ošetření u lékaře v blízkém městě. Pomůže mu židovský lékař dr. Lówenstein. Gunter Grass - nositel Nobelovy ceny za literaturu dílo:Plechový bubínek – hl. hrdina Oskar Matzerath Christiana F. dílo:My děti ze stanice zoo Francouzská poválečná lit.: Albert Comus -prozaik, dramatik, novinář, *v Alžírsku, tam také vystudoval fil., hodně cestoval, navštívil i ČSR, pracoval jako redaktor a věnoval se lit., nositel Nobelovy ceny za lit. zahynul při autohavárii -Dílo: 1)drama: Caligula 2) r.Cizinec: -novela, příběh úředníka Mersaulta, začíná na pohřbu Mersaultovy matky, kdy M neprojeví sebemenší lítost. M soused Raymond zasvětí M do svého sporu s Araby. Zároveň pozve M s jeho přítelkyní Marií na svou chatu na pláži. Raymond je Araby zraněn a M na pláži jednoho z Arabů zastřelí. Tímto končí první část románu. Druhá část, zatčení, výslechy, soud, trest smrti a čekání na popravu. M uvažuje o smyslu života, o světě v němž se cítí osamocen, odmítá komunikaci, před smrtí se nechce vyspovídat knězi. Italská poválečná lit.: Alberto Moravia -vl. jménem Pincherle, prozaik, dramatik, *v Římě, v dětství onemocněl tuberkulózou kostí, vzdělával se jako samouk, za 2.sv.v. se musel skrývat kvůli svému židovskému původu. -Dílo: romány:Římanka: život římské prostitutky Horalka: -hl. p. Césira, vdova římská hokynářka, děj se odehrává v letech 43-44, kdy se v Itálii hroutil fašistický režim a země byla postupně obsazována spojeneckými vojsky. Césira utíká se svou 13.letou dcerou Rossetou z Říma na venkov do chudého horského kraje. Svou dceru chce uchránit před válečnými hrůzami, největší ránou pro obě je brutální znásilnění Rossety monackými vojáky. Césira však věří v lásku a vzájemné porozumění, v závěru se vrací do Říma a pokoušejí se o nový život. Umberto Eco -hl.představitel postmodernismu, spisovatel a estetik, Celý svět překvapil v r.1980 románem: r.Jméno růže: -i přes složitost a náročnost díla se stalo bescelerem, je zfilmován. Děj se odehrává v blíže nejmenovaném benediktinském opatství ve 14.stol. Hl. p. mnich Adso, který vypravuje události, které se udály v době, kdy mu bylo 18.let. V té době pátral po stopách záhadných smrtí mladých mnichů. Román má ráz detektivky, pochmurná scenérie připomíná gotický román, jsou zde i milostné scény. Anglická poválečná lit.: James Clawell -za 2.sv.v. sloužil 4 roky u dělostřelectva na Dálném východě, byl zajat Japonci, uvězněn v táboře Čagin, z těchto zkušeností čerpal pro svá díla. -Dílo: 1) r.Král Krysa: -odehrává se v zajateckém táboře Čagin a popisuje nelidské podmín

Témata, do kterých materiál patří