Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stařec a moře

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

STAŘEC A MOŘE Ernest Hemingway TÉMA: nekonečný boj člověka s přírodou, lidská statečnost a nezdolnost MOTIV: myšlenky a úvahy starce, moře, rybaření, smrt, silná vůle, víra v Boha, … ČASOPROSTOR: První polovina 20. století, v kubánské vesnici a na moři poblíž hlavního města Havany. Během 3 dnů. KOMPOZICE: Chronologická, členěno pouze na odstavce. LITERÁRNÍ DRUH: epika LITERÁRNÍ ŽÁNR: novela VYPRAVĚČ: anonymní vypravěč, er-forma POSTAVY: Santiago– Vnější rybář životem zkoušený, zjizvené paže, roztrhaná košile s kalhoty z pytlovin Vnitřní Stařec je velice hrdý (nechce pomoct od chlapce, i když by jí potřeboval), čestný, nesobecký (ví, že pro chlapce není dobré, když jezdí s ním a proto ho o to ani nežádá), chrabrý (bojuje s rybou 7 dní), vytrvalý, „věří, že se s mořem musí jednat jako s ženou“. Může působit tvrdohlavě. Přímá svůj osud.chlapec Manolin - velmi obětavý, laskavý, pomocník při rybolovu, který má rád starceryba (=příroda)žraloci (=zlo), lidé, co se vysmívají nebo naopak soucítí VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY: přímá řeč, nevlastní přímá řeč, úvaha a popis TYPY PROMLUV: ze začátku časté dialogy pro zrychlení děje a charakteristiku postav, poté mnoho monologů VERŠOVÁ VÝSTAVBA: JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: neutrální obecná pojmenování (ryba, chlapec), jednoduchý jazyk, občasné španělské výrazy, nepoužívá adjektiva, strohá stylizace vět, prvky se symbolickým významem (zakrvavené ruce), personifikace, přirovnání, metafory Hlavní myšlenka: Nekonečný boj člověka s přírodou. Poukázání na lidskou statečnost, duševní sílu, lidské přesvědčení a snažení, nezdolnou odhodlanost bojovat proti přírodě. Člověka je možno zničit, ale ne porazit. Santiago udělal vše pro to, aby svůj boj s rybou vyhrál a dosáhl tak, čeho chtěl. DĚJ: Stařičkého kubánského rybáře Santiaga už několik měsíců (84 dní) provází smůla. Nejen, že se mu nepovedlo chytit žádnou větší rybu, ale kvůli jeho neúspěchům na moři ho musel opustit jeho mladý přítel, jehož otec mu poručil jezdit rybařit s úspěšnějšími rybáři. Stařec sám sebe charakterizuje jako podivného, protože i když už je velmi starý, jeho oči mají stále zvláštní jiskru veselosti. Jednoho dne se Santiago vydává na moře prolomit svoje smolné období. Stejně jako ostatní rybáři, i on vyplouvá časně ráno, avšak neplánuje lovit blízko u břehu tak, jako jeho kolegové. Až do úsvitu žene loďku směrem od pobřeží, dokud i nejbližší čluny nevidí jako malé tečky na obzoru. Teprve poté ponoří do hlubin návnady, kterých se však kromě malého tuňáka žádná ryba ani nedotkne. Stařec už ztrácí naději, když vtom se na jednu udici chytne ryba takovou silou, že málem chatrnou loďku překotí. Zkušený rybář hned pozná, že jde o obrovskou rybu, kterou nejde zabít jednoduše – naváže tedy na udici záložní kotouče šňůry a čeká, až se ryba, která usilovně táhne loďku směrem od pobřeží, unaví, aby ji mohl harpunovat. Protože nemůže přivázat šňůru k loďce, aby se nepřetrhla, začíná být Santiago, který šňůru drží svýma zjizvenýma rukama, po pár hodinách unavený a vysílený. Když začíná padat tma, ryba stále táhne stejnou rychlostí a stařec začíná pomalu upadat do mdlob. Sní tedy tuňáka, kterého chytil předtím, a doplní síly vodou, které ale nemá nazbyt. Souboj starce a ryby pokračuje až do rána a i další den. Ani tak velká ryba ale nemůže táhnout loďku věčně, a tak když začne pod loďkou kroužit a snaží se zbavit háku, svitne konečně starci naděje. Po dlouhém a vysilujícím boji se starci konečně podaří rybu zabít harpunou, a když vidí její ohromné rozměry, je mu ihned jasné, že jde o největší rybu, jakou ve svém životě chytil. Právě kvůli jejím rozměrům a hmotnosti však nemůže rybu naložit na loďku, a tak ji přiváže k boku, nastaví plachtu a vyrazí směrem, ve kterém doufá svůj domov, Havanu. Stařec má konečně příležitost si odpočinout, ale ne nadlouho – po pár hodinách zaútočí na Santiagovu rybu žraloci, kteří jsou přivábeni vůni krve. Stařec se ale nevzdává a oba žraloky, kterým se podaří velkou část ryby ukousnout, zabije harpunou. Už v tu chvíli je mu ale jasné, že to nebyli poslední žraloci, které potkal. A má pravdu, po pár hodinách se mrtvá ryba opět stane terčem útoku žraloků, které se starci opět povede zabít, avšak při útoku ztratí svou harpunu. Nemíní se však vzdát, a tak k pádlu přiváže nůž a očekává útok dalších žraloků. Ten přijde po chvíli a Santiago svou rybu, z níž už polovinu sežrali žraloci, usilovně brání. Nůž však není stavěný na prolamování žraločích lebek, a tak se rychle zlomí a stařec je najednou bezmocný. Další žraloky se snaží umlátit kyjem, jež má na usmrcování ulovených ryb, ale je to jako boj proti větrným mlýnům – žralokům starcovy zoufalé údery nepůsobí žádnou bolest a z ryby ohlodají poslední kousky masa. Po pár hodinách Santiago konečně dorazí do noční Havany, ale pouze s kostrou obrovské ryby. Dobelhá se do své chatrče, kde okamžitě upadne do hlubokého spánku, ze kterého ho probere až chlapec, který o něj měl strach a je nesmírně rád, že ho vidí v jeho posteli vystlané novinami. Chlapec brečí, zatímco mu stařec vypráví příběh uplynulých tří dnů. Kolem starcovy loďky se zatím shromáždí dav, který obdivuje kostru obrovské ryby, která se povaluje na pláži. KONTEXT AUTOROVI TVORBY: - Dílo bylo napsáno roku 1952 vydáno roku 1953. - Většina autorů psala o hrůzách 1. sv. války proto toto dílo bylo přijato velice vřele. - Dílo je poslední lit. dílo toho autora a zároveň jeho vrcholové. - Hemingwaye za toto dílo ocenili Nobelovou cenou za literaturu. Ernest Hemingway americký spisovatel, čelní představitel "lost generation"Pulitzerova cena, Nobelova cena za literaturu (Stařec a moře)v mladí reportér místních novin, dobrovolník ambulantních sborů Červeného kříže v Itáliičlen skupiny amerických intelektuálů kolem spisovatelky Gertrudy Steinové, dalšími byli např. Fitzgerald, Picasso, Cézanne, Matissev době nástupu fašismu se stupňuje jeho humanistické cítění, které se současně odráží v řadě jeho dělbyl mistrem krátkých forem v próze a jeho úsporný styl se stal pojmem v moderní světové literatuřeve

Témata, do kterých materiál patří