Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Středověká literatura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (6,25 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah Středověká literatura3 Rozdíly proti antické3 Znaky3 Žánry4 Jazyková specifika4 Parodie a travestie4 Alegoričnost4 Symbolika4 Středověká literatura v Evropě (8. – 15. stol.)5 Náboženská tematika5 Literatura v národních jazycích5 Beowulf (8. – 10. stol.)5 Slovo o pluku Igorově (12. stol.)5 Píseň o Nibelunzích (kolem r. 1200)5 Edda (13. stol.)5 Kalevalda7 Nestollův rukopis Ruský (poč. 12. stol.)7 Legendy7 Boj mezi staroslověnskou a latinskou formou (10. – ½ 13. stol.)8 Kosmova kronika8 Vznik česky psané literatury9 Sv. Václave9 Nejstarší úplná česká věta je ze 13. stol.9 Laicizace a demokratizace literatury10 Znaky české literatury10 Žánry10 Alexandreis10 Dalimilova kronika (počátek 14. stol.)11 Literatura z doby Karlovy11 Vláda Karla IV.11 Vznik odborné a naučné literatury11 Kroniky12 Legendy12 Satiry14 Drama17 Středověká literatura V českých zemích od 9. do 15. stol. (jinde i od 8.), končí nástupem renesance a humanismu Rozdíly proti antické Lidé se přestávají zabývat pouze pozemským životem Známky dogmatismu např. nepochybování o existenci boha, víra v jednoho boha, který stvořil život Znaky Anonymita Někdy se stane, že se nějaké dílo přiřadí špatnému autorovi, tzv. pseudoautorství Torzovitost U řady děl chybí nějaká část, tedy zůstává pouze torzo Nepůvodnost být důvodem ke kritice autora Topos Předmluva, ve které se autor „shazuje“ Kompozice Záliba v kontrastech – zejména Baroko Paralelo – souběžné vyprávění dvou příběhů říkajících totéž prolog a epilog Trichotomie – velký význam čísla 3 a jeho násobků Žánry často zvláštní forma, např. polemika Jazyková specifika Figury (opakování) a trofy (obrazné přenesení) Vulgarizace – pronikání prvků běžného jazyka Parodie a travestie Travestie – zesměšnění celého díla Parodie – zesměšnění celého žánru Alegoričnost Alegorie = jinotaj = význam sdělení je jiný, než je vidět na první pohled Symbolika Používá se symbolika barev, květin… Středověká literatura v Evropě (8. – 15. stol.) Náboženská tematika Drama – chrámové obřady, nenavazuje na antické divadlo, předlohou je Bible Literatura v národních jazycích Rytíř byl obvykle oddaný králi a Bohu, ochraňoval ženy a děti Vzniká žánr píseň o činech, v podstatě hrdinská epika Beowulf (8. – 10. stol.) Hrdina zápasil s příšerou Grandelem, zemřel v boji s drakem, jenž ohrožoval jeho zemi Slovo o pluku Igorově (12. stol.) Kvůli nezodpovědnému počínání feudálů bylo ruské vojsko poraženo a následně došlo k plenění ruských měst, kvůli kterému panovníka Igora trápily v zajetí neustálé výčitky, kvůli kterým utekl Píseň o Nibelunzích (kolem r. 1200) dvoře hunského vládce Atilly Edda (13. stol.) tzv. Mladší Edda – autor Ymorry Ytarluson Kalevalda Finský národní epos o zakladatelích fin. Národa Nestollův rukopis Ruský (poč. 12. stol.) Pravděpodobně kolektivní historické dílo Legendy O životě, mučednické smrti a posmrtných zázračných světů Píseň o Rolandovi Opěvovala činy Karla Velikého Chanson de gestePrvky tendenčnosti Boj mezi staroslověnskou a latinskou formou (10. – ½ 13. stol.) Legendy – život a smrt (příp. jedno z toho) svatých Kosmova kronika Náznak vlastenectví – používání bohemismů (českých slov v latinském textu) Tendence Straní západnímu křesťanství, zmenšuje a zamlčuje vliv Konstantina a Metoděje, hodně oslavuje úspěchy Přemyslovců Styl Psána prózou, občas se ale vyskytují i verše Kosmas Vznik česky psané literatury bohemismy – česká slova v cizojazyčném textu Sv. Václave Nejstarší česká duchovní píseň, neoficiální státní hymna Český živel se v 13. stol. (vrcholný středověk) vyvyšuje nad německé měšťany Nejstarší úplná česká věta je ze 13. stol. apod. Laicizace a demokratizace literatury 2 procesy ovlivňující literaturu Laicizace – literatura je psána i těmi, kdo nejsou kněží Demokratizace – zlidšťování, tvorba i nevzdělanými lidmi Znaky české literatury Převládala poezie – až výlučné postavení verš, kvůli dřívějšímu ústnímu předávání Nezájem o původnost námětu Zlomkovitost – málokteré dílo zachyceno celé Obtížná datace Většinou neznámý autor Žánry např. Kunhutina modlitba literaturu), drama Alexandreis Gnóm – moudrost, poučka Námět Navzdory námětu dílo obsahuje spoustu českých jmen Všechny rysy středověké literatury Tříverší Tendenčnost byl sám šlechticem) Dalimilova kronika (počátek 14. stol.) Pravděpodobně ne příliš bohatý šlechtic, protože povyšování se nad ostatní bral velmi negativně Předmluva Argumenty, proč kroniku psal – chtěl, aby si Češi vážili historie Znaky stř. literatury Topposy, zmiňování jiných děl Václav Hájek z Libočan Dal jméno Dalimilovi Literatura z doby Karlovy Vláda Karla IV. Povýšení Pražského biskupství na arcibiskupství r. 1344 Vznik odborné a naučné literatury První zákony, spisy, nařízení… Řád práva zemského Trestní a občanské právo Zákoník Karla IV. Převedl moc šlechty na sebe Slovníky Řazeny abecedně, ne podle věcné souvislosti Kroniky Přibík Voukova z Rapotína, Beneš Krabice z Weitmil Vita Caroli (1346) Popis prostý a popis děje Legendy Vyprávění o životě svatých životě a smrti, 3. o smrti) Život sv. Kateřiny mučena (bita důtkami) zlaté vlasy a modré pruhy od biče Satiry Důkaz demokratizace Sociální satira – zachycuje život společnosti Píseň veselé chudiny Autory jsou pravděpodobně studenti VŠ, kteří dosud nedostudovali Podkoní a žák (konec 14. stol.) než ten druhý. Oba si myslí, že jsou na tom dobře, ale oba se mají blbě. Hradecký rukopis Pravděpodobně spousta městských autorů Desatero kazianie Božie – kritika krádeží od tupců, králů, panošů chce kupovat hodně levně, smlouvá Drama Velikonoční hry Pravděpodobně hrány studenty teologie, kteří občas hry upravovali. Mastičkář

Témata, do kterých materiál patří