Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Těžká hodina

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Těžká hodina Jiří Wolker český básník, člen Literární skupiny a Devětsilunejnadanější představitel proletářské poezieNarodil se roku 1900 v Prostějově, kde vystudoval gymnázium, poté studoval na přání svého otce práva v Praze, přičemž zároveň navštěvoval literární přednášky. Byl politicky činný v komunistické straně.Za svých pražských studií práv poznal Wolker dělnickou bídu, která byla později častým tématem jeho básní.Seznámil se zde se Z. Nejedlým, S. K. Neumannem, K. Bieblem V. Nezvalem. Sblížil se s brněnskou Literární skupinou, která vydávala časopis Host. Díky sociálnímu reformismu se s Literární skupinou rozešel a vstoupil do revolučního seskupení komunistických umělců Devětsil, které však brzy opustil.Wolker během studií onemocněl tuberkulózou, která se u něj projevovala již v dětství častými záněty mandlí, katary průdušek a problémy s játry a klouby. Léčil ji u moře i ve Vysokých Tatrách nakonec jí však v mladém věku 24 let podlehl.Wolkerovu tvorbu lze zařadit do tzv. proletářské poezie, jejímž byl nejvýznačnějším představitelem. Největší vliv na něj měli Zdeněk Nejedlý a František Xaver Šalda. Dílo Jiřího Wolkera potkal osud všech výrazných básníků, kteří zemřeli velmi mladí. Stal se ztělesněním jednoho směru poezie, protože jej nestačil nahradit jiným. Tak se z Wolkera stal symbol proletářské poezie dvacátých let. Poezie: Host do domu – 1921, první básnická sbírka má rysy poezie mladých básníků poválečné doby - pokoru, soucit s chudými, náboženskou symboliku; poezie všedního dneSvatý kopeček – 1921, skladba byla na přání autora právem přiřazována k první sbírce, tvoří s ní spojení i přechod k nové fázi tvorbyV autorově pozůstalosti se našly další známé balady: Balada o námořníkovi Balada z nemocnice U rentgenuMladistvé práce veršem – posmrtně 1954 Próza: Proletářské umění – programová a teoretická staťPolární záře - 1922, román ve fragmentuPovídky a pohádky - posmrtně 1925, jsou netypické tím, že čerpají ze současného každodenního života a spíše než pohádkami v pravém smyslu slova jsou příběhy pro děti: O milionáři, který ukradl slunce Pohádka o listonošovi aj.Mladistvé práce prózou – posmrtně 1954 Dramata: Tři hry – 1923 Nemocnice Hrob Nejvyšší oběť Historický a literární kontext První republika První republika (1918-1938) – demokratický stát, vysoká kulturní úroveň, v zahraniční politice orientace na západní mocnostiPo celou dobu trvání první republiky se musela potýkat s národnostními menšinami = nejednotnost, různorodé názoryDemokratický systém, množství politických stran, všem občanům zaručena základní občanská a politická práva1921 založení komunistické strany (odštěpením od levice sociálně demokratické strany)„Zlatá léta“ – kulturní vzestup, výrazné zvýšení počtu obyvatel, zrovnoprávnění žen v politickém životě (dostaly volební právo), zakládání univerzitPronikání nových uměleckých směrů ze západu – funkcionalismus, surrealismus + vliv měla i německá kulturaOd roku 1929 světová hospodářská krize – v ČSR dopad až později pokles průmyslové výroby, nezaměstnanost, bankroty podniků živná půda pro radikální hnutí (komunistické, fašistické)V komunistické straně se prohloubila závislost českých komunistů na SSSR mnozí literáti opustili stranu Poezie všedního dne forma poezie, jež má být srozumitelná širokým vrstvám. Vybírá si témata z všedního života.Poezie všedního dne vznikla v Československu v druhé polovině 50. letech 20. století. Pojem byl zaveden členy literární skupinyKvěten (pod časopisem Květen), kteří chtěli odpustit dosavadní rétoriku či abstraktnost a nahradit ji střízlivějším pohledem na všední realitu, racionalitou nebo prokázanými fakty. Užívala tak například volné veršové formy, nepatetický a prostý jazyk. Někdy jí byla vytýkána přílišná popisnost.V mnohém navazovala na díla některých starších básníků, třeba Melancholické procházky Ivana Blatného. Mezi básníky všedního dne řadíme především Miroslava Floriana, Jiřího Šotolu, Karla Šiktance nebo Miroslava Holuba. Proletářská poezie český literární směr 20. let 20. stoletíinspirací byla marxistická filozofie a sen o revoluční přeměně světazáklady položil roku 1922Jiří Wolker ve své statiProletářská uměníZobrazuje především dělnickou třídu, její útlak a vykořisťování. Typickými znaky je nenávist k válce, touha po spravedlivém světě. Proletářská poezie se chce stát kolektivní záležitostí, má rétorické rysy, je určena k recitaci a má agitační cíl. Proletářskou poezii ovlivnil ruský básníkVladimír Majakovskij(Oblak v kalhotách)svou agitační poezií.V této době mnoho mladých básníků sympatizuje s levicí (KSČ). Program proletářské literatury se formoval v časopiseKmen, Červen, Var (redigování S. K. Neumanem). V duchu proletářské poezie vzniká první avantgardní skupina Devětsil (U. S. Devětsil). Období proletářské poezie končí smrtí jejího hlavního představitele Jiřího Wolkera. Přesto najdeme proletářská díla i u Seiferta a Biebla. Představitelé proletářské poezie Stanislav Kostka Neumann–Rudé zpěvyJosef Hora–Pracující den(1920 – tuto sbírku lze považovat za proletářskou poezii – tzn. že se jedná o první sbírku tohoto typu, vydána před J. Wolkerem. Tyto básně však nejsou revoluční a burcující, spíše se zamýšlejí nad osudem dělníků. Dělník byl pro Horu nositel třídní nenávisti, ale svým kolektivismem byl i nositelem nového typu humanismu),Dělnická madona,Srdce a vřava světa, Bouřlivé jaro;Znaky jeho proletářské poezie jsou poměrně podobné Wolkerovým, ale Hora nepsal balady, nýbrž lyriku. Samozřejmě, že od Pracujícího dne se jeho proletářská poezie vyvíjela, ale ani ne tak svým smyslem, vývoj byl spíše literární.Jindřich Hořejší –Hudba na náměstí,Korálový náhrdelník,Den a nocJaroslav Seifert -Samá láska (proletářská sbírka),Město v slzách (ovlivněno proletářskou poezií, poetistická sbírka)Konstantin Biebl –Věrný hlas (o J. Wolkerovi, melancholické, citové),Zlom,Zloděj z Bagdádu Další autoři té doby nebo jejich další díla Vítězslav Nezval–Básně noci (poetistická sbírka),Žena v množném čísle (surrealistická sbírka)Konstanti

Témata, do kterých materiál patří