Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Utrpení mladého Werthera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Utrpení mladého Werthera Johann Wolfgang von Goethe Tento básník, prozaik, umělecký kritik, historik umění a dramatik se narodil roku 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem. Při studiích se seznámil s J. G. Herderem, s nímž stál u zrodu hnutíSturm und Drang.Hodně cestoval. Na svých cestách se seznámil s antikou, kterou považoval za vrchol kultury. Ve vyšším věku často navštěvoval Čechy, především lázeňská města, oblíbil si Mariánské Lázně, kde se seznámil se svou poslední láskou.Od roku 1775 žil ve Výmaru, kde v roce 1832 zemřel a je zde také pohřben.Již za svého života se stal slavným básníkem a dramatikem uznávaným nejen v Německu. Dílo autora Faust – veršovaná tragédie o dvou dílech, pokládaná za jeden z nejvýznamnějších textů německé literatury. Goethe na Faustovi pracoval s přestávkami po celý svůj život.Ifigenie na Tauridě – veršovaná tragédiePrometheus – ódaGoetz von Berlichingen – veršované drama Historický a literární kontext Sturm und Drang (do češtiny tradičně překládáno jako „Bouře a vzdor“) bylo německé preromantické literární hnutí, působící v 18. století, zejména v letech 1767–1785.pouze v německé literatuřevzniklo jako určitá reakce na éru racionalismu a osvícenstvínávrat k emocímTato snaha o emotivnost vyústila ve snahu o rozvoj geniální osobnosti, která by nejednala racionálně, ale právě naopak rozvíjela svoji emocionalitu. Ve svých dílech tak tito literáti kladli velký důraz na cit a fantazii, což nutně vedlo ke zdůrazňování tvůrčí i osobní svobody a nadřazenosti osobnosti nad pravidly a autoritami. Z těchto myšlenek vznikl požadavek na originalitu, inspirací k jednotlivým dílům byla především příroda a lidová slovesnost.Tyto myšlenky vyústily ve vzpouru mladé generace proti konvencím, a to nejen literárním, ale postupně i společenským. Nejpříhodnějším literárním útvarem pro jejich díla bylo drama, které nejvíce umožnilo naplnit tyto ideály.V omezené míře se toto hnutí odrazilo i v hudbě, kde však nedosáhlo takového významu jako v literatuře.Myšlenky hnutí silně ovlivnily německý romantismus. Patrný byl zejména vliv Schillera a důraz na iracionalismus. Současníci Goetheho ze Sturm und Drang Friedrich Schiller tragédieLoupežníci,Úklady a láska,text k Ódě na radost(hymna EU),Trilogie o ValdštejnoviGottfried August BürgerBaron PrášilJakob Michael Reinhold LenzHeinrich Wilhelm von GerstenbergJohann Gottfried HerderJohann Georg HamannJohann Jakob Wilhelm HeinseFriedrich Maximilian Klinger Preromantismus a osvícenství Jean Jacques RousseauEmil čili O výchově, O společenské smlouvěGotthold Ephraim LessingEmillia GalottiDenis DiderotJeptiškaJonathan SwiftGulliverovy cesty Romány v dopisech Samuel RichardsonPamela (1740) aClarissa (1749).Charles Luis MontesquieuPerské listy (1721),Jean-Jacques RousseauJulie aneb Nová Heloisa (1761).Choderlose de LaclosNebezpečné známosti(1782) Romány končící sebevraždou Gustav FlaubertPaní BovaryováLev Nikolajevič TolstojAnna KareninaJack LondonMartin EdenJaroslav HavlíčekTa třetíHaruki MurakamiNorské dřevo Utrpení mladého Werhtera(1774; Die Leiden des jungen Werthers) Obecná charakteristika Literární druh: epikaLiterární forma: prózaLiterární žánr: román v dopisechLiterární směr: preromantismus Charakteristika postav Werther – Mladý malíř, příslušník německé střední třídy. Miluje přírodu, dlouhé procházky s Lottou, popisy přírody v knize. Nehne se bez Homérovy Odysey, a je to jeho nejoblíbenější kniha, Nesnáší rozdělení společnosti na stavy, protože brání navázání vztahu mezi lidmi. Velmi citlivý ke svému okolí, hrozně zamilovaný do Lotty, tak moc že ho ta nešťastná láska nakonec zabije. Lotta – Milá slušná žena z venkova, provdala se za Alberta, kterého sice nemiluje, ale chová k němu úctu a je mu zavázána za vše co pro ni udělal. Má ráda Werthera, možná ho i miluje, ale odmítá ho z úcty ke svému manželovi.Albert – Úředník, který s Wertherem naváže přátelský vztah. Rozdělí je až Albertova oprávněná žárlivost a Wertherova láska k Lottě, ale Albertovi jeho vychování nedovoluje se nějak vyjádřit. Velmi čestný a dobře vychovaný muž.Vilém– přítel Werthera, kterému jsou adresovány všechny dopisy. (později jsou adresovány i Lottě)slečna B.hrabě C.velvyslanec Děj Werther přijíždí na vesnici, aby se zde věnoval zejména malování. Po nějaké době, kdy si užívá samoty, jede Werther na ples v kočáře s několika přítelkyněmi. S nimi jede také Lotta. Mladé, hezké děvče, které má od matčiny smrti na povel celou domácnost. Lotta se má provdat za Alberta, dobrého a poctivého úředníka, který je nyní na cestách. Na plese tančí s Wertherem, který se do Lotty zamiluje. Od tohoto dne ji navštěvuje skoro denně a podnikají dlouhé procházky. Po čase přijíždí Albert. Werther, který už nesnese déle pobývat v přítomnosti ženy, do které je bezhlavě zamilován, avšak která zároveň patří jinému, vstupuje do služeb na velvyslanectví. Seznamuje se zde s dívkou, která mu připomíná Lottu a tráví s ní nějaký čas. Dopisuje si s Lottou, která je již provdána za Alberta. Mezi ním a úředníky dochází k neshodám, rozhodne se tedy déle nezůstat a místo opouští. Werther se vrací na venkov, kde se opět začne stýkat s Lottou. Albert začíná trochu žárlit, avšak jeho galantnost a povaha mu nedovoluje nahlas vyslovit své myšlenky. Před Vánocemi odjíždí Albert navštívit známé, Werther se opět schází s Lottou. Vyznává jí svou lásku. Ta poznává, že Werthera nejspíše také miluje, avšak její čest jí nedovolí klamat manžela. Werther odchází domů, napíše dlouhý dopis Lottě a pošle k Albertovi sluhu s prosbou o vypůjčení dvou zbraní, které dle svého tvrzení má na cestu, kterou hodlá vykonat. I když Lotta tuší nějaké neštěstí, postrkována Albertem je sluhovi předá. Werther se o půlnoci téhož dne těžce zraní střelou z pistole. Ráno je nalezen sluhou, který jde neštěstí oznámit otci Lotty. Před polednem Werther umírá i se svými nenaplněnými city. Je pohřben u dvou lip; v místě, které si sám určil. Jazykové prostředky ichformaspisovný jazykvelké množství expresivních, citově zabarvených výrazůčasté užívání zdrobn

Témata, do kterých materiál patří