Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Avantgardni proudy ve svetove literature 20.stol.

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15.Avantgardní proudy ve světové literatuře 20.stol. (expresionismus, futurismus, dadaismus, surrealismus) Světová poezie 1.poloviny 20 století (avantgarda) ovlivněna vznikem československé republiky 1917 vychází manifest československých spisovatelů, iniciátorem je Alois Jirásek, snaží se vyburcovat spisovatele ke své národnosti a literárním tradicem 28.10.1918 vzniká československá republika plus idea šeskoslovenského státu, aby nás bylo víc než němců republika obsazena Hitlerem 1938 vychází další manifest – věrni zůstanete začátek druhé světové války v 19.století začínáNO – národní obrození literatury: doháníme zpoždění oproti světu, posiluje národní a historické vědění, spisovatelé psali moderní literaturu a duchovní hudbu Nastupuje umělecká svoboda, mizí historická tématika (není třeba posilovat národní vědomí), zvýšená pozornost je věnována proletářské tématice.Vzniká literatura ovlivněná vitalismem – oslava života. Vzniká umělecky sporná legionářská literatura ovlivněná válkou. Od 30.let přibývá literatura psychologická a katolická. Největší rozvoj společenského románu. Vlivy na českou leteraturu: hlavní vliv měl pragmatismus na Karla Čapka, unaninismus a osobnost Berksona. Vliv světové avantgardy – kubismus, surrealismus, expresionismus (malý vliv). Ovlivňovaly americké ságy – rozsáhlé generační romány, odtajnění tabu sexulity. Nakladatelství– topičovo, melantrich časopisy – lumír, Revue devětsilu (ReD) – časopis avantgardy, Šaldův zápisník noviny – národní listy, právo lidu, české slovo, rudé právo, lidové noviny – nejdůležitější nezávislé noviny, reprezentuje Karel Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass přítomnost – deník, hl. Postava F.Peroubka – nejvýznamnější novinář Generační rozvrstvení 1) nejstarší z české literatury je Adolf Heyduk 2) autoři 80. a 90. let ( Karel Václav Rais, J.Š. Baar) 3) představitelé české moderny (Machar, Sova, Březina). Okruh dekadentů ( Karásek plus buřiči) 4) nejdůležitější autoři meziválečného období ´Čapkovsko – Wolkrovská´ generace:prozaici – Vančura, Eduard Bass, básníci – Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, K.Biebel dosavadní hodnoty jsou zničeny, člověk hledá nový smysl života a východisko hledá v humanistických ideálech a komunismu. Vedle tradičního románu vzniká experimentální próza. Vznikají nové básnické směry = avantgardní směry (kubismus, dadaismus) Avantgardní směry objevují nové umělecké postupy a představují převrat v poezii. Vymýšlí naprosto nové postupy, zpočátku není pochopena. Mezníkem v posymbolistickém a v posimpresionistickém období je futurismus. FUTURISMUS – literární a umělecký směr. Vznikl před 1.světovou válkou v Itálii, jeho zakladatelem je Filippo Tomasso Marinetty. 1908 vychází manifest futurismu. Futurismus byl proti básnické a umělecké minulosti a tradici , včem tradičním výrazovým prostředkům ( rým, básnickí skladba), syntaktické větné skladbě, interrpunkci. Obracel se k přítomnosti a budoucnosti, obdivuje vymoženosti moderní civilizace (telefon, gramofon), obdivuje rychlost dopravních prostředků ( letadlo, auto), odsuzovali romantismus i realismus (příliš tradinčí forma). Základem futuristické poetiky byl dynamismus, nacházejí ekvivalent rychlosti a pohybu ve svých verších a považovali jej za znak života 20.století. Združují věci na první pohled nesourodé (ve kterých hledají nové vlastnosti). Aby mohl futurismus uskutečnit své závěry v poezii (praxi) vymysleliteorii osvobozených slov – provedli obsahovou a syntaktickou destrukci věty ( slova se ve větě nebo verši skládala bez logické vazby, uvolněna grafická podoba verše, básně ve formě obrazů), zrušili interpunkci. Ideologicky byl futurismus nejednotný. V Itálii sílící nacionalismus svedl futurismus k fašismu. Hlavní myšlenky manifestu futurismu pokus o útočný neklid opěvování rychlosti, závodních automobilů, jejich kapot, opěvují člověka, který drží volant opěvují lásku k nebezpečí, návyk na energii základními prvky bude odvaha, revoluce velebí válku, jako jediný na zemi si přejí opěvovat militarismus, patristismus snaží se napodobit zvuk motoru Futurismus se projevil i v Rusku, měl však jinou podobu než futurismus v Itálii, zároveň se projevil v imažinismu. Italský futurismus směřoval fašismu, ruský futurismus se dal do služeb revoluce. Nejvýznamější představitel ruského futurismu: Vladimír Majakovskij - užívá ve svých básní originálních obrazů a proměnlivého rytmu, který využil v agitační poezii - užívá krátké úsečné verše, které měly napodobit zvuk pochodujícího davu. I když uvolnil syntaktickou vazbu, nikdy se jí nezřekl jako Marinetty (neužíval nikdy celou teorii osvobozených slov) 1912 – Políček veřejnému vkusu – básnická sbírka Oblak v kalhotách, Flétna páteř, Válka a svět – poemy – rozsáhlá oslavná báseń oslavující revoluci. Shlédl se v revoluci. Ve 30.letech začíná vystupovat s kritikou. Roku 1930 spáchal sebevraždu – zanechal dopis na rozloučenu, byl k ní donucen Velemir Chlebnikov (Viktor) představitel futurismu tvořil nová slova a nové rýmy (´zaúmnyj jazyk´– jazyk za hranicí),nová slova– smíšečkové, labuticha, zlatopis, smáč KUBISMUS umělecký směr, vzniká ve Francii, projevil se nejvíce v malířství představitelé: Pablo Picasso, Brague, u nás – Kubišta, E.Fila, Tvrdošijní (skupina) Špála, Kremlička, Mallinetty název odvozený od latinského názvu pro krychli – kubus, zobrazovali předměty rozložené na geometrické tvary, zrušili perspektivu KUBOFUTURISMUS Guillaume Apollinaire nejvýznamnější představitel umírá velmi mladý na následky zranění z 1.světové války patřil k Picassovým přátelům sbírka alkoholik, sbírka kaligram – používá metodu asociativního spojování představ (´asociativní osa´) tvůrce básně Pásmo a po metodě kterou ji napsal se jmenuje ´metoda pásma´ báseň Pásmo – polytématická báseň, kde se přelévá jedno téma do jiného bez asociací (rozumu), Výsledek básně se dostaví až po přečtení celé básně. Básník našel námět a podle něj se přesunul do děje např. Praha atd..přelévá se jedno téma do druhého na základě asociací své básně psal do obrazů (kaligram

Témata, do kterých materiál patří