Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vesnický román

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky:Vesnický román Žánr:román Autor:Karolína Světlá (*24. 02.1830 - †07. 09.1899) •vlastním jménem Johanka Rottová • považována za zakladatelku českého románu, patří mezi Májovce • narodila se v Praze • vyrůstala v měšťanské obchodnické rodině spolu s mladší sestrou Sofií Podlipskou, jež se stala rovněž spisovatelkou •školní léta strávila v poněmčelém ústavu, který jí podlomil zdraví, ale zároveň probudil touhu po vzdělání, které si později sama doplňovala studiem a četbou •1843 přišel do rodiny venkovský učitel hudby Petr Mužák, který v ní prohloubil vlastenectví a přivedl mezi některé známé spisovatele → 1852 se za něj provdala • Narodila se jim dcera, která však záhy zemřela → Tuto bolest se snažila překonat duševní prací a vznikly první literární díla • žila v Praze, ale každé prázdniny trávila v rodišti svého muže (Světlá pod Ještědem)→ tento kraj s nedotčenou přírodou a zdejšími lidmi ji velmi uchvátil a přenesla jej i do svých děl, zde se cítila jako doma → stala se zde úplnou spisovatelkou a přijala umělecký pseudonym Karolína Světlá •velký význam v literárním i osobním životě mělo pro ni přátelství s Němcovou, která jí byla vzorem a dále sblížení s Janem Nerudou •ve svém živote i dílech se vždy hlásila k vlastenectví, protiměšťáctví, prostému lidu i právu žen → účastnila se práce v ženském hnutí, pomáhala mladým ženám v jejich prosazování v životě (např. Elišce Krásnohorské) • od mládí choroby, které jí ztěžovaly práci→po roce 1890, kdy s její zdravotní stav nezlepšil a po smrti svého manžela, ustala ve své literární práci → od 1887, kdy byla naposledy na Ještědsku, neopustila Prahu a po dlouhé nemoci 7. 9. 1899 zemřela • Díla: Kříž u potoka, Nemodlenec, Na úsvitě, Černý Petříček Místo a doba děje:Příběh se odehrává v Podještědí ve Světlé ve druhé polovině devatenáctého století. Časový úsek se rovná téměř celému životu hlavních hrdinů. Téma:Mravní síla hlavních ženských postav. Problematika manželství, zda může být rozvedeno nešťastné manželství, což je v rozporu s vírou a přesvědčením hlavních postav (Jírovcová, Sylva). Obsah:Rychtářka přijme na výpomoc Sylvu. Arnošt se Sylvou se postupem času sblíží. Jenže milostná dvojice se nakonec rozdělí. Sylva se stane ošetřovatelkou v klášteře a Antoš dožívá v rodném Podještědí. Hlavní postavy: Sylva – mladá, pracovitá služka, která miluje Antoše. Nachází se však v obětavé práci, která je ve prospěch druhých lidí. Zříká se své milované osoby a lásky, pakliže by měl její vztah působit někomu bolest a neštěstí. Antoš – pracovitý čeledín, posléze moudrý pán. Je velmi šlechetný a zamilovaný do Sylvy. Jeho život je v knize sledován od začátku do konce. Rychtářka – je pověrčivá majitelka statku (po manželově smrti). Projevuje se velmi negativně. Je sobecká, pyšná, žárlivá. Vezme si Antoše. Jirovcová – matka Antoše, velmi nábožensky založená žena. Kompozice: •román je členěn na odstavce a delší souvětí •vyprávění v ich-formě (stylizace autorky do role vypravěče) • život hlavních postav sledován i retrospektivně Jazykové prostředky: • používáno mnoho přídavných jmen •jazyk staročeština – zastaralé výrazy (kdožkoli, dostalť) • čeština je spisovná pro danou dobu, ve které autorka píše Aktuálnost díla:Karolína Světlá na tomto díle pracovala dlouho předtím, než vyšlo v časopise Květy v roce 1876. Začala o 5 let dříve. Předlohou Antoše a Sylvy jí byly skutečné postavy. Inspiraci získala na svatbě manželova synovce. Nevěsta byla pozdější Sylvou a příběh jí převyprávěla sestra jejího manžela, Petra Mužáka. Na vznik románu měl i značný podíl její vztah s Janem Nerudou, končící rozchodem z obdobných důvodů jako u románové dvojice Antoše a Sylvy. (Autorka obětovala její lásku k Nerudovi, aby udržela manželství.) Můj názor:Tato knížka mě svým příběhem doslova okouzlila. Hrozně se mi líbila postava Antoše Jirovce, protože to byl mravně dokonalý a ušlechtilý člověk. Byl "ideálem mravně vznešeného lidství", což v podstatě splnilo očekávání samotné Karolíny Světlé. Je to vážně krásný román a řeší otázky, které jsou i dnes aktuální.

Témata, do kterých materiál patří