Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18.Ostře sledované vlaky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18) Ostře sledované vlaky – Bohumil Hrabal Bohumil Hrabal(1914-1997) – významný představitel literatury 70. a 80. let asvětově uznávaný prozaik, vynikající vypravěč. Dětství prožil v Nymburku, kde jeho nevlastní otec byl správcem pivovaru. Vystudoval práva na Karlově univerzitě. Vystřídal mnohá zaměstnání (traťový dělník, telegrafista, výpravčí, pojišťovací a obchodní agent, dělník, balič ve Svěrných surovinách, kulisák). Jeho dílo podstatně ovlivnilo vývoj české prózy jak stylově, tak tematicky. Stejně významný je Hrabalův vliv ve filmu a divadle. Základním přínosem jeho většinou krátkých próz je prezentace hovorového proudu, obecného jazyka a obyčejného člověka jako patetického hrdiny. Ironie, humor, ostrý střih a dokonale zachycené detaily vytvářejí čtenářsky vděčný prostor, v němž autor bez zábran střídá hospodský hovor s filozofickými sentencemi, lidová moudra s poučkami kunsthistoriků, výsledné texty zpravidla nemají podstatnou fabuli, ale strhují právě jednotlivostmi, spojenými nekončícím proudem hovoru. Nezanedbatelný vliv měl Bohumil Hrabal, většinou bez vlastního úmyslu, i v oblasti politiky. V období normalizace svým dílem (bezděky) integroval různé proudy české literatury. Typické rysy Hrabalových próz: Metoda koláže-automatický záznam (vliv dadaismu* a surrealismu*) Užití kontrastů (hrůza - naděje, krutost - něha, krása – ošklivost atd.) Erotika, erotické scény, černý humor, ironie, groteska Osobitý jazyk – expresivnost (hovorový jazyk, poetismy, vulgarismy, nářečí) Hrdinové většinou z okraje společnosti, většinou dělnické původu Sloučení intelektuálních postojů a názorů s hospodským typem vyprávění Ve většině děl chybí psychologické prokreslení postav Druh, žánr Druh – epika Žánr – novela Kritické ohlasy Jednou z autorových myšlenek bylo přiblížit chod malé železniční stanice v roce 1945, kdy republikou projížděly ostře sledované transporty. Kvůli jejich zpoždění neváhali Němci střílet. Vyvrcholením novely je úspěšný pokus o zastavení a fatální zničení důležitého, ostře sledovaného transportu se střelivem. Téma Kritika fašismu a druhé světové války, která přinesla mnoho škod na lidských životech. Prostředí, doba Prostředí – malá železniční stanice Kostomlaty Doba – rok 1945 (v Protektorátu Čechy a Morava) Stručný děj Děj se odehrává v malé železniční stanici v roce 1945. V této době je vypjatá atmosféra druhé světové války, stanicí denně projíždí několik tzv. ostře sledovaných vojenských německých transportů. Hlavní postavou je mladý Miloš Hrma. Ten se po své tříměsíční neschopnosti vrací do práce. Léčil se z úrazu, který si způsobil, když se pokusil o sebevraždu kvůli své přítelkyni. Stanicí jezdily často ostře sledované vlaky, na frontu i z fronty, vozily těžké zbraně, vojáky či utrápená zvířata, kterých bylo Hrmovi strašně líto. Hrma sice Němce jako většina Čechů nenáviděl, ale když viděl pohledy zraněných a utrápených vojáků, uvědomil si, že to jsou také lidé. Výpravčí Hubička se dozví, že stanicí za několik dní projede další ostře sledovaný transport naložený výbušninami. Napadne ho, že by se tento vlak dal jednoduše vyhodit do povětří, jako to dělali v té době partyzáni. Celý plán řekne Milošovi, který s ním souhlasí. Druhý den za Milošem na stanici přišla Máša, kvůli které si tehdy podřezal žíly. Byl totiž nešťastný z toho, že selhal při jejich prvním milování. Nyní mu Máša přišla povědět, že se o to budou moci pokusit pozítří znovu. Hrma souhlasil, i když se toho obával. Chtěl si dokázat své mužství, a tak šel za paní přednostovou, aby ho trochu zasvětila do sexuálního života. Ta ho ale pro svůj vysoký věk odmítla. Další příležitost se mu naskytla s Viktorií Freie, s ilegální pracovnicí, která přinesla Hubičkovi revolver a časovanou výbušninu, která má vlak zneškodnit. Ta si šla odpočinout do kanceláře, kde se pomilovala s Milošem Hrmou. Miloš s ní zažije svoje první milování. Z tohoto zážitku byl tak strašně moc šťastný, že si byl jist úspěchem při plánované noční protiněmecké akci. Jen byl trochu překvapen, že jindy tak pohodový a silný Hubička je nyní rozrušený, neposedí a vypadá dost bledě. Ale chystaný plán stejně uskuteční. Hubička zařídí zpomalení vlaku chvilkovou červenou na semaforu. Semafor je také místo, kam vylezl Miloš, aby odtud hodil nálož na vlak plný zbraní. To se Hrmovi sice povede, ale z okolní budky ho uvidí německý voják a oba vypálí ze zbraně ve stejnou chvíli. Německý voják je zasažen do břicha, Miloš do ramene. Tato rána způsobí, že Miloš spadne ze semaforu a to kousek od vojáka. Bylo mu jasné, že oba zemřou. Nechtěl se dívat na utrpení svého protivníka, který stále volal "Mutti", a tak do něj Miloš ještě dvakrát střelil. Přemýšlel, že kdyby toho vojáka potkal při jiné příležitosti, byli by možná i přáteli. V posledních okamžicích si Miloš promítal všední dny svého života, uvědomil si, že hrůzy války jsou tragické a umírají nevinní lidé. Hrma zemřel ruku v ruce s Němcem. Poslední co řekl, byla slova vlakvedoucího, který v tento den přivezl zbědované Němce od Drážďan: "Měli jste sedět doma, na prdeli..." Charakteristika hlavních postav Miloš Hrma - pracuje jako výpravčí, je mladý, nezkušený, citlivý, lítostivý. Potýká se svým trápením v sexuálním životě a nedostatkem zkušeností. Své problémy se pokouší vyřešit neúspěšnou sebevraždou. Jeho častou myšlenkou byla otázka, zda je opravdový mužský. Ladislav Hubička – výpravčí, „ Don Juan“, má pestrý a úspěšný milostný život – například s mladou telegrafistkou Zdeničkou Svatou, které při jedněch milostných hrátkách orazítkoval celou zadnici německými razítky ze stanice. pan přednosta stanice – je přísný a důsledný, ale vypadá poněkud zanedbale, jelikož většinu svého volného času tráví v holubníku, kde se stará o holuby, které bezmezně miluje. Zdenička Svatá – telegrafistka, které výpravčí Hubička orazítkoval zadeček německými razítky při milostných hrátkách. Máša– přítelkyně Miloše Hrmy, kvůli ní chtěl Miloš spáchat sebevraždu, protože selhal při jejich pokusu o první milování – „zvadnul mu“ Viktori

Témata, do kterých materiál patří