Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČD - Kuře melancholik

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KUŘE MELANCHOLIK BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJEAutor: Josef. K Šlejhar narozen 1864, zemřel roku 1914. Byl to prozaik a autor naturalistických proz. Základním rysem jeho děl je představa života provázeném utrpením, představa každého mezilidského vztahu poznamenaném krutostí a ponižováním. Odklání se od popisného realismu. Přispíval do řady časopisů a novin, byl signatářem manifestu české moderny.1. Vydání, rok vzniku díla: 1889Rok, místo a nakladatelství tohoto vydání: 2002, Praha, AdonaiPostavy: maminka dítěte, otec dítěte, macecha, služky pepina, Katla, malé kuře Hošík- malý sirotek, hlavní postava díla. Dítě je věku kdy umí chodit i mluvit, ale ne ze všeho má rozum. Je velice zvídavé a rádo přemýšlí. CHARAKTERISTIKA DÍLA Tato pesimistická povídka popisuje osud dítěte a kuřete, které nikdo nemá rád. Dítě je po smrti maminky a příchod macechy je neslavný. Dítě je macechou a novými služkami šikanováno a trestáno za věci, které neudělalo. Najde si kamaráda v kuřeti, kterého ostatní kuřata vyštípavší a berou mu jídlo, stejně jako hošíkovi. Děj se odehrává na bohatém statku. Hlavním tématem je smrt a motivy jsou utrpení, bolest, samota a zoufalost. Je zde poukázána symbolika života lidského a zvířecího. Kniha je napsána v er-formě. LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT Díle je povídky s prvky naturalismu, autorova raná próza. Tato povídky s podtitulem ,,Dětský román ještě s jinými zřeteli“ se poprvé objevila v roce 1889 v časopise Hlas národa. Způsobila zásadný obrat ve vývoji vesnické prózy, protože ukázala realistický obraz se subjektivními projevy přímé autorovy kritiky a zaujatosti. Dalšími romány Šlejhara ukazujícími svět deformovaným lidským násilím jsou Peklo, Lípa, Vražděni a sbírky povídek Pojmy z přírody a společnosti, Co život pomíjí a Zátiší. Sám autor neměl dobré rodinné poměry, a proto toto dílo nese plno autobiografických prvků. ANALÝZA ÚRYVKU Vybrala jsem si ukázku z konce knížky, kdy je dítě již vážně nemocné a macecha ho dá kvůli zápachu přenést do slamníku. Vybrala jsem si ji proto, že mi připadá jako jedna z nejvíce dojemných chvílí a dobře vystihuje autorův styl. ,,Jsi tedy sám, vyhostěn a zavržen, hochu ubohý tam, kde jsi býval chloubou a útěchou duše mateřské, nedopřáli ti v strastech tebou nezaviněných jiného útulku než v kůlně na slámě. Týrali tě, rvali, posměchem zavrhovali, mořili hladem a bitím, a když jsi klesl pod tolikerými útrapami, budiž jejich ošklivost. Proto takto dovršili dílo své. Jsi tedy sám, zápase ses mrtí a objat mrákotami.“ Autor píše velmi barvitým a jazykem a používá smyslově bohaté popisy. Píše velmi košatým stylem, používá rozvité věty a přímé řeči. Autor používá inverzi (nedopřáli to v strastech tebou nezaviněných, personifikaci (objat mrákotami. Klesl pod útrapami) a epiteton ornans (duše mateřské). Autor píše čtivým jazykem bez archaismů. HODNOCENÍ Kniha ve mně nechala hluboký zážitek. I přes čtivost a zajímavost děje jsem musela číst po částech. Ne můj vkus bylo zde až přespříliš pesimistických částí a doufala jsem, že se objeví alespoň nějaké scéna, kde nebude vše gradovat do největšího utrpení. Nejvíce mne dojala scéna, kdy dítě hledalo přístřešek pro kuře a nakonec ho schovalo u sebe v postýlce, kde ho vyhodila služka. Dítě i kuře celou noc trpělo. Myslím, že autor umí velice dobře popisovat danou situaci, protože ve mně nechala kniha hluboký dojem, i když velmi smutný. ZDROJE Literatura 19. a počátku 20. Století Vladimír Prokop, rok vydání 2004, první vydání, Školní slovník českých spisovatelů- Pavel Dolejší, rok vydání 2004, 5. aktualizované vydání, obsahy a rozbory děl, nakladatelství výuka.cz

Témata, do kterých materiál patří