Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČESKÁ PRÓZA PO ROCE 1945

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČESKÁ PRÓZA PO ROCE 1945 - 2. světová válka znamenala pro českou literaturu velký otřes Obraz 2. sv. války v české literatuře - 3 vlny válečné prózy 1. vlna válečné prózy - objevuje se bezprostředně po válce - snaha zachytit období protektorátu a květnové povstání, radost z osvobození - autoři jsou subjektivně ovlivněni, zkreslené, nepřesné jevy, zobecnění hl. hrdinů Adolf Branald Dílo:Lazaretní vlak, Severní nádraží - zachycují květnové povstání na železnici Julius Fučík Dílo:Reportáž psaná na oprátce - vězeňská tématika Jan Drda - prozaik, dramatik publicista - pracoval v Lidových novinách, později se stal jejich šéfredaktorem - vynikající vypravěč, ve své tvorbě navázal na tradici českého lidového humoru - v jeho dílech se objevuje reálná rovina, která je kombinována s fantazií - hlavní hrdinové jsou většinou kladní, hodní, obětaví lidé Dílo:Městečko na dlani - inspirace rodnou Příbramí Dílo:Němá barikáda - soubor povídek, autor zde zachycuje okupaci, květnové povstání - hl. hrdinové jsou prostí lidé (učitel, včelař) -povrchní charakteristika postav, doch. k určité typizaci (obyvatelé našeho protektorátu) - netouží se stát hrdiny, hrdiny se stanou proti své vůli, jsou postaveni do mezních situací a musí se rozhodnout jak jim velí morálka - autor válečné události nepopisuje přesně, ale náznakem - např. povídky: Včelař, Vyšší princip, Němá barikáda, Hlídač dynamitu... 2. vlna válečné prózy - objevuje se kolem 50. let a v 60. letech - soustřeďuje se především na osudy našich židovských spoluobčanů, zážitky z koncentračních táborů, většinou autobiografické - autoři se na válku dívají s určitým odstupem - vystupuje hodně postav, je bohatější děj, soustřeďuje se především na vylíčení psychické stránky hrdinů Arnošt Lustig - autor povídek a novel s židovskou tématikou - působil v Lidových novinách - v době okupace byl nucen opustit studia, byl polán do Terezína a posléze do Buchenwaldu - po roce 1968 emigroval do USA -char. pro jeho tvorbu:věcnost podání - vych. z vlastních prožitků z koncentračních táborů - hl. hrdinové jsou obyčejní lidé, kteří jsou postaveni před osudovou volbu - sleduje jak se lidé po psychické stránce mění Dílo:Noc a naděje, Démanty noci - povídkové soubory Dílo:Dita Saxová- novela Dílo: Nemilovaná( Z deníku 17. leté Perly Sch.) - psáno deníkovou formou Dílo:Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou - vzpoura mladé polské Židovky X pasivitě esesáků Ladislav Fuks - pracoval velmi často s metodou variace - náročná literatura, autor válečných a psychologických próz Dílo:Variace na temnou strunu Dílo:Pan Theodor Mundstock - osud pražského Žida za války, který čeká na transport do koncentr. tábora - plánovitě a detailně se připravuje, promýšlí všechny situace - ve své atmosféře strachu si vytvoří svého Mona, jako dvojníka - tragickou náhodou umírá pod koly nákladního auta - příběh o tragické osamocenosti člověka uprostřed absurdního světa Dílo:Spalovač mrtvol - groteskní novela, psychologický horor v němž se odehrává děsivá proměna průměrného maloměšťáka v bestiálního zabijáka Ladislav Mňačko - redaktor Rudého Práva, Proudy - nejvýznamnější představitel literatury 60. let Dílo:Smrt si říká Engelchen - vych. z autentických autorových zážitků spjatých s osudem valašské obce Ploština Jan Otčenášek - prozaik, scénárista, dramaturg Československého filmu - výborný vypravěč Dílo:Romeo, Julie a tma - novela zachycující lásku dvou mladých lidí, Pavla a Ester - shakespearovský námět tragické lásky Dílo: Když v ráji pršelo - příběh dvou mladých lidí, kteří se rozhodli odejít z prahy na samotu na Šumavu Jan Procházka - prozaik, scénárista Dílo:Kočár do Vídně - novela, baladický příběh - děj se odehrává na konci války na moravskorakouském pomezí - ukazuje jak války mění charakter lidí - natočil Karel Kachyňa - hl. roli - Iva Janžurová, ml. voják - Jaroslav Hanzlík ml. Dílo:Ucho - film zrežíroval K. Kachyňa, hl. roli - J. Bohdalová, R. Brzobohatý - je to dlouhý dialog 3. vlna válečné prózy - objevuje se v 70. letech - válka ze zorného úhlu odstupu Ota Pavel - velký vliv na jeho osudy a literární tvorbu měl jeho otec Leo Popper, obchodní cestující židovského původu - po válce se stává sportovním redaktorem v československém rozhlase, později redaktorem ve sportovních časopisech - např. čas. Stadion - psal především reportáže a povídky ze sportovního prostředí a autobiografické povídky ZE SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ- všímal si povahových a mravních kvalit sportovců Dílo:Dukla mezi mrakodrapy Dílo:Plná bedna šampaňského Dílo:Pohádka o Raškovi Dílo:Pohár od Pánaboha POVÍDKY S AUTOBIOGRAFICKÝMI PRVKY - inspiračním zdrojem byl jeho otec , který v něm probudil lásku k přírodě, ke sportu, rybaření - jeho otec byl takový renesanční člověk (tzv. pábitel hrabalovského typu= optimistický, veselý, živelný člověk, nic mu nedokáže zkazit náladu) - druhým zdrojem byla řeka Berounka a příroda kolem ní Dílo:Smrt krásných srnců - soubor povídek - hl. postavou je jeho otec - používá velmi spisovnou až knižní češtinu, bohaté metafory - laskavě popisuje přírodu, maminku, tatínka, opisuje své šťastné dětství, které končí příchodem války, kdy jeho bratři a otec museli odejít do koncentračního tábora Dílo:Jak jsem potkal ryby - povídkový soubor - hlavní roli hraje příroda (popisuje obd. dětství, okupace, poválečné období) - některé jsou tragické, tragikomické, lyrické - využívá personifikace, metafor, na přírodu se dívá jako na kamaráda, přítele - povídkaBílé hřiby- do pohody příběhu proniká tragika války BUDOVATELSKÝ ROMÁN - od února 1948 do poloviny 50. let - oslavuje budování socialismu - tématicky čerpají z obsazování pohraničí, znárodňování továren, kolektivizace vesnic - tato literatura je tendenční a schématická (autor pracuje podle předem daných předloh) - povrchní, jednotvárná charakteristika, bez hlubší psychologické analýzy - černobílé vidění postav (předem jsou zřetelné záporné postavy - továrníci, kladné postavy - dělníci) Václav Řezáč - nevýznamnější představitel psychologického románu u nás - po roce 1948 píš

Témata, do kterých materiál patří