Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VIKTOR DYK: KRYSAŘ. OMEGA, PRAHA 2013Rozbor textu: Literární druhLiterární žánr:Typ vypravěče:Aktuálnost námětu:Čas a místo děje:Jazyk a styl:Kompozice:Kompozice je sevřená. Dílo obsahuje 26 krátkých dějově hutných kapitol, v nichž klade důraz na dialogičnost. V první polovině díla se autor zaměřuje i na popis postav, zatímco v druhé se více věnuje ději, který je chronologický, ale vyskytují se zde i prvky retrospektivy. Děj graduje v až samotném závěru. Text obsahuje krátké odstavce.Hlavní myšlenka:Dyk převzal starou německou (původně saskou) pověst, která kritizuje nepřátelské sklony lidí k vyděděncům společnosti Krysař:Agnes:Sepp Jörgen:Kristián:Bonifác Strumm a Gottlieb Frosch:Magister Faustus z Wittenberka:Lora a Kätchen: Lora – dcera řezbáře Wolframa, Kätchen, dcerapekaře Grilla, dívky z Hameln, opilé mládím, krásné, bezstarostné, posmívají se jednoduchému, spícímu Seppu Jörgenovi, ale zároveň litují, že je takový, jinak by se jim líbilKrčmář Konrád Röger a kuchařka krčmy Černá Líza:Krysař sáhl měkce na rameno rybářovo. „Vstaň, Jörgene.“ Rybář hleděl tupě a nechápavě; co mu chtěl krysař? „Vstaň, Jörgene,“ pokračoval krysař. „Prošel jsem mnoho krajů a viděl jsem mnoho měst. Pravím ti proto, abys vstal. Není dobře klečeti.“ Rybář hleděl tupě a nechápal; výraz jeho tváře se nezměnil. „Tvá Kätchen a tvá Lora tě neuslyší. Spí. Kdyby tě uslyšely, tím hůře, Seppe Jörgene; muž, který klečí, není už docela mužem.“ Ale Sepp Jörgen neslyšel, hleděl kamsi do oken nebo do prázdna. „Chceš-li, Jörgene, řeknu ti celé tajemství; pro dva lidi je jen určitá míra lásky: ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přespříliš, chceš-li býti milován; vyčerpáš sám všechnu lásku, určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti; to ti radí krysař, který mnoho viděl. Buď, jaký chceš; nedopusť pouze, aby tě žena měla, místo, co bys měl míti ženu ty. Buď, jaký chceš; ani zlý nemusíš býti. Je to zbytečně hrubé, rybáři. Ale jsi-li dobrý, hleď se skrýti. Vstaň, Jörgene!“ Kniha mě velmi zaujala. Nikdy předtím jsem nic podobného nečetla. Dýchá specifickou atmosférou a napětím. Krysař je pro mě velice zajímavou osobností a líbily se mi jeho překvapivé reakce. Doporučila bych ji každému, protože dle mého názoru je vhodná pro milovníky literatury i osoby, které jsou spíše příležitostnými čtenáři. Dílo je jednoduché, stručné čtivé.

Témata, do kterých materiál patří