Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol O autorovi: - 24. 9. 1923, Praha - 19. 8. 1994, Praha - český prozaik, autor především psychologické prózy s tématem úzkosti člověka//ohrožovaného nesvobodou a násilím (jako symbol tohoto tématu si pak zvolildruhou//světovou válku a holocaust) - jeho dětství nebylo příliš šťastné (jeho otec byl chladný, dominantní člověk a matka se//starala pouze o správnou společenskou výchovu svého syna) → smutné dětství a snahy o//vzdor se objevily v jeho knihách - prožíval osud svých židovských spolužáků během WWII, protože se sám kvůli své//homosexualitě cítil ohrožen (židovského původu ale nebyl) – hrozil mu transport - po válce pokračoval ve studiu filosofie, psychologie a dějin umění - od roku 1959 byl zaměstnancem Národní galerie - koncem šedesátých let podlehl Ladislav Fuks politickému tlaku a stále zřetelněji se stavěl na//stranu vládnoucího komunistického režimu - celý život prožil v osamění nebo ve společnosti pochybných existencí Dílo: - metaforické stavění příběhu na detailech a opakujících se motivech - jeho hlavní hrdinové – psychopati, trpí schizofrenií (duševní porucha, rozdvojení osobnosti,//bludy, halucinace), jsou morálně a psychicky poškozeni; jsou to křehcí, bezbranní hrdinové//v konfliktu se zlem, zločinem, násilím - téma strachu, úzkosti, temnoty, bezpráví - tajuplnost, fikce, absurdita, imaginativnost, symbolika •Pan Theodor Mundstock(1963) – jeho první kniha, židovská problematika, psychologický//román o osudu osamělého pražského Žida (hlavní postava – nechtěný hrdina), který je//sužován možností, že bude transportován do koncentračního tábora; prvky magického//realismu, emocionální – pocity zoufalství, bezmoci •Mí černovlasí bratři – soubor šesti povídek o osudech pěti gymnazistů za druhé světové//války, autobiografické, pronásledovaná židovská menšina •Smrt morčete – sbírka povídek •Variace pro temnou strunu –autobiografický román o dospívajícím chlapci Michalovi z//pražské patricijské rodiny, který trpí nedostatkem citu ze strany rodičů •Myši Natálie Mooshabrové – román se znaky hororového příběhu, grotesknosti i//fantastické pohádky, příběh na hranici reality a fantazie; příběh chudé vdovy, jejíž syn je//kriminálník a dcera prostitutka •Příběh kriminálního rady – psychologický román o vztahu mezi despotickým kriminálním//radou a jeho plachým dospívajícím synem, detektivní horor •Vévodkyně a Kuchařka – rozsáhlý historický román o životě ve Vídni na konci 19. stol.,//zanikající Rakousko-Uhersko, mystifikace, groteska, tajemství, postmoderní Literární a historický kontext: Dobová literatura: ● česká próza 2. pol. 20. stol. je u nás spojena především s komunismem, //stalinistickým kultem osobnosti a cenzurou ● v 70. letech, v době normalizace, je literatura rozdělena na3 proudy: oficiální (odpovídající//režimu), exilovou (vydávaná v zahraničí) a samizdatovou (rozmnožována strojopisně,//nemohla být oficiálně vydávaná) ● exilová literatura: ○Milan Kundera (Nesnesitelná lehkost bytí),Josef Škvorecký (Prima sezóna) ● samizdatová literatura: ○Ivan Klíma (Soudce z milosti),Ludvík Vaculík (Morčata) •další samizdatoví, exiloví autoři:Arnošt Lustig (Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou),Eva//Kantůrková(Přítelkyně z domu smutku),Pavel Tigrid (Kapesní průvodce inteligentní ženy//po vlastním osudu),Pavel Kohout(Kde je zakopán pes) ● oficiální literatura: ○Ota Pavel (Smrt krásných srnců),Jan Drda (Němá barikáda),Václav Řezáč (budovatelské/////romány –Nástup, Bitva),Julius Fučík (Reportáž psaná na oprátce),Jan Otčenášek//////////(Romeo, Julie a tma),Zdeněk Pluhař (Opustíš-li mne),Jiří Weil (Život s hvězdou),/////Norbert Frýd (Krabice živých),Vladimír Neff (Sňatky z rozumu),Václav Kaplický//////////(Kladivo načarodějnice),Miloš Václav Kratochvíl (Do brá kočka, která nemlsá),Jiří/////Šotola(Tovaryšstvo Ježíšovo) Historický kontext: ● konec 2. světové války, osvobození od sovětského svazu➜vše se odvíjí od východu ● v roce1948: politický převrat, nastavena diktatura proletariátu: ○ politické čistky: odstraňování lidí, kteří nebyli schopni politicky spolupracovat, //vytvořenSvaz československých spisovatelů: pod kontrolou komun. strany ○ hospodářská krize ○ křesťanská krize: vše končilo až popravami ○ zásahy v oblasti tisku: zavřeny Lidové noviny, …vše, co by nemohla strana //ovlivnit, nesměly se prodávat západní noviny ○ čistky v novinách: např. díla prvorepublikových filozofů (Čapek), katolické časopisy ● někteří autoři reagují na tuto dobu emigrací (Pavel Tigrid) nebo spácháním //sebevraždy (Biebl, Teige) ●50. léta – komunisté jsou nejkrutější, začali hledat nepřátelé ve vlastních řadách, proces//s Rudolfem Slánským,proces se skupinou Milady Horákové,spousta autorů byla vězněna//(např. Jan Zahradníček) ● v60. letechse atmosféra ve společnosti uvolnila (reforma socialismu: Dubček, socialismus//s lidskou tváří) a zmírnilyse zákony (někteří autoři vydávat mohli), proběhla amnestie,//spousta odpůrců režimu byla propuštěna ●1967:sjezd Československých spisovatelů, hlasité výtky v rámci politiky: Ludvík //Vaculík: volal po nápravě, to stejné Milan Kundera a Pavel Kohout (byli potrestáni //komunisty) ●1968:vychází text zvanýDVA TISÍCE SLOV: manifest, jak vláda nesplňuje, co by //měla, vyzývá k občanské neposlušnosti (nereagování na výzvy, kladení //nepříjemných zakázaných otázek, není to ovšem burcování k revoluci, aby se //komunisté zpovídali), autorem byl Ludvík Vaculík ●21. srpen 1968: vpád vojsk Varšavské smlouvy ●1969: začíná normalizační proces, objevily se publikační zákazy ●1970: vznikl tzv.INDEX: seznam zakázaných knih, autorů i filmů (skrývá ovšem dvojí //skutečnost: druhá představuje exilové nakladatelství) ●důsledky normalizace: //○ odchod do emigrace (někdy proti vlastní vůli), autoři, kteří zůstali a byli ////zakázáni založilisamizdat: tajné edice (od roku 1972, poprvé u Vaculíka) ////např.:Edice Petlice, Edice Expedice, Pražská imaginace //○ vznik tzv.exilové literatury: literatura vydávána pouze v cizině, u nás ////zakázána, např.:Sixty-Eight Publishers

Témata, do kterých materiál patří