Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Chaucer, Canteburské povídky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Geoffrey Chaucer – Canteburské povídky DějVšech třicet postav se sejde v jedné hospodě (hostinec U Kabátce) na cestě, kde jim hostinský navrhne, aby si navzájem vyprávěli příběhy, aby jim cesta lépe uběhla. Kdo povypráví nejlepší příběh, tomu na závěr pouti ostatní zaplatí večeři. Následuje pak série příběhů, které si vyprávějí jednotlivé postavy. Každá povídka je opatřena prologem, v němž se Chaucer vrací k hlavní pointě příběhu, kde hostinský vyzývá dalšího z poutníků, aby povyprávěl svůj příběh. Prology jsou někdy, například u Povídky ženy z Bath, životopisné, týkají se vyprávějící postavy a jsou delší a literárně hodnotnější, než povídka sama. Příběhy mají mnoho různých témat, typická témata jsou dvorská láska, zrada a lakomství, častým tématem je také pokrytectví kněží. Příběhy jsou humorné i vážné, ve sbírce se vyskytuje mnoho různých žánrů, například rytířský román (Povídka rytířova) a jeho parodie (Skládání o panu Thopasovi), bajka (Povídka kněze jeptišek), legenda (Povídka abatyše). Nejvíce se mi líbila povídka mlynářova. Ta začíná tak, že v Oxfordu žil starý tesař, který si vzal mladou ženu. Žil s nimi ještě student Mikuláš. Ten se o paní tesařovou snažil, ale manžel byl stále v cestě. A ještě k tomu za ní chodil kostelník Absolon. Student byl vypočítavý, a tak si vymyslel, že má přijít velká potopa, tudíž si tesař koupil sud a samým strachem v něm usnul. Mikuláš si odvedl mladou ženu nahoru, užili si a ještě napálili kostelníka, který chtěl mladou paní políbit, ale ona mu nastavila v té tmě zadek. Na oplátku použil podobné lsti, takže když tentokrát vystrkoval Mikuláš, dostal rozžhaveným pohrabáčem. A ubohý tesař se tak lekl, že s celým sudem spadl až do přízemí. TémaSetkání třiceti osob v hostince U Kabátce a vyprávění jejich příběhů. MotivyPřátelství, napětí, humor, zrada, lsti. ČasoprostorPřelom 14. a 15. století, Anglie. Kompozice dílaChronologická – děj plyne za sebou, jednotlivé události jsou uváděny od nejstarších po nejmladší, drama se odehrává. Literární druhEpika – vypravuje příběh. Má děj. Příběh je rozvíjen postavami, vypravěčem, odehrává se v nějaké prostředí, čase. Epika je psána prózou i veršem.Většina povídek je veršovaná, pouze dvě jsou v próze, několik povídek není dokončeno. Literární žánrPovídka – kratší příběh s poutavou zápletkou, má jednoduchý děj; v české literatuře je doložena do 14. století a měla tématiku duchovní, později přebírá všemožná témata; existují žánrové varianty povídky - arabeska, humoreska atd. VypravěčDílo je psáno er – formou. PostavyV prologu je představeno a podrobně vylíčeno třicet postav, patřících k různým povoláním, společenským vrstvám na pouti do Canterbury, mezi nimi je i Chaucer sám, který vypráví dvě povídky. Např. mlynář, šafář, kuchař, abatyše atd. Každá povídka má své vlastní postavy. Vyprávěcí způsobyVyprávěcí způsoby jsou vyjádřené epilogem, přímé řeči postav. Typy promluvV textu se objevuje přímá řeč – vyjadřuje promluvu postavy, je oddělena uvozovkami. Jazykové prostředkyDílo je napsáno spisovnou češtinou. Vyskytují se zde archaismy, personifikace a také ironie. Tropy a figuryV díle se vyskytuje ironie, ta je používaná v některých prolozích povídek, anafora, přechodníky (čítající). Kontext autora a literárněhistorický kontext -Autor byl politik, znalec anglické literatury, překladatel a básník. - O jeho životě se nedochovalo mnoho informací. Ví se, že se účastnil války proti Francii, kde byl zajat a později i vykoupen. Na jeho vykoupení prý měl finanční podíl sám král; proč — to není známo. - Získal místo vládního úředníka. - Za své zásluhy byl povolán ke dvoru a působil též jako diplomat v Itálii, kde se seznámil s díly Alighieriho, Petrarky a Boccaccia, který ho navíc ovlivnil. - O poezii se zajímal od svého mládí. Inspiroval se francouzskou rytířskou milostnou lyrikou a poté humanistickými autory. K jeho dalším dílům patří např. Mlynářova povídka, Dům slávy, Ptačí sněm, Sen o rytíři. - Řadíme ho k anglické renesance, která trvá od začátku 16. století a končí v polovině 17. století. - K dalším autorům této doby patří William Shakespeare, Christopher Marlowe a Thomas More. Renesance je umělecký směr, který se obrací k antickým ideálům. Důraz je kladen na vzdělání → proto se rozvíjí zejména přírodní vědy a vědy o člověku. Lidé se chtějí oprostit od středověkého myšlení, kde je středem Bůh, a tak se staví proti středověké teologii. Ovšem stále se věří v Boha. - Renesance spadá do období 14.-16. stol. → V této době se zlepšuje společenský i ekonomický vývoj. Bylo tomu tak díky vynálezům a objevům (např. knihtisk, kompas). Rozvíjí se obchod a s ním spojené zámořské objevy. Mezi významné objevitele patří Kryštof Kolumbus, Vasco de Gama aj. Toto období patří mezi převratné v oblasti astronomie – mění se názory: středem sluneční soustavy už není Země, ale Slunce, hovoří se o tom, že se Země otáčí, že je kulatá, nikoli placatá,. Mezi významné astronomy patří např. Bruno, Galilei, Koperník, Kepler. Významný je vynález knihtisku–vynálezce Johann Gutenberg (Německo)v ½ 15. stol. 1439. Velmi roste význam měšťanstva. Venkovské obyvatelstvo se naopak bouří proti špatným podmínkám. V tomto období se začínají formulovat teorie o státu: Machiavelli, More, Hobbes, Campanella aj.

Témata, do kterých materiál patří