Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Victor Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži Victor Hugo – (1802 – 1885) – básník, prozaik, dramatik a esejista. Byl synem napoleonského generála, matka jej vychovala k nenávisti k revoluci i k Napoleonovi. On se ale postupně osvobozoval od vlivů rodinného prostředí a stával se stoupencem svobodomyslných liberálních názorů. Po studiu na vojenské škole se věnoval jen literatuře a publicistice. Ve 40. Letech se aktivně zapojil do politického života, ale byl zklamán politikou Ludvíka Bonaparta, odešel do vyhnanství Do Belgie a na anglické ostrovy blízko normandského pobřeží, kde žil takřka 20. Let. Zde vznikla jeho vrcholná básnická díla. Chrám Matky Boží v Paříži – romantický historický román*, jehož děj se odehrává v Paříži za vlády Ludvíka XI. (v 15. Stol.) Kněz chrámu Matky Boží v Paříži Klaudius Frollo se zamiluje do krásné cikánky Esmeraldy, která tančívá před katedrálou. Chce ji dát unést ohyzdným zvoníkem Quasimodem (ošklivý, hluchoněmý a všemi nenáviděný hrbáč, který je však přes své postižení, ale zejména ve srovnání s jinými postavami díla, schopen čistých citů). Esmeraldu před únosem zachránil kapitán královských lučištníků Phoebus. Esmeralda se do něj zamiluje, ale on své city jen předstírá. Quasimodo je chycen a od3souzen na pranýř. Všichni se mu posmívají, jen Esmeralda s ním má soucit. Frollo kapitána probodne dýkou a z vraždy obviní Esmeraldu, aby se ji pomstil za to, že ho odmítla. Esmeralda stane před soudem a při mučení na sebe bere zločin, který nespáchala. Na smrt odsouzenou Esmeraldu zachrání Quasimodo a ukrývá ji v chrámové zvonici. Pařížská chudina útočí na chrám a chce Esmeraldu osvobodit. Frollo, bránicí katedrálu, dívku unese, a když jej znovu odmítne, vydává ji na smrt. Quasimodo svrhne proradného Frolla z chrámové věže. Po Esmeraldině smrti ( byla oběšena na náměstí Fréve) Quasimodo beze stopy mizí a po letech je jeho tělo nalezeno v hrobě objímající mrtvou Esmeraldu, kterou miloval. Romantické prvky v Hugově díle : Děj se odehrává v minulosti. Celý děj je vystavěn na kontrastech, např. kontrast Quasimodo x Esmeralda; chrám, jakožto symbol klidu a míru x dramata, jež se v něm odehrávají. Konstrukcí celého románu jsou však nešťastné lásky: Láska Quasimoda k Esmeraldě; Esmeraldy k Phoebovi a Frolla k Esmeraldě. Všechny tyto lásky končí špatně. Quasimodo je na úplném okraji společnosti, která ho odmítá, a přesto se chová lépe, než mnohem výše postavený kněz. Tajemno, je zde skryto v záhadném amuletu, jež nosí cikánka na krku a jež ji v samotném závěru přivede k její matce. Cikáni jsou symbolem svobody, pro jejich volný kočovný život. Nejsou ničím vázáni, proto se stávají ideálem mnoha romantiků. Další díla:Legenda věků – třídílný cyklus básní, v němž Hugo zobrazil vývoj lidstva na jeho cestě za pokrokem a humanitou. Cromwell – divadelní hra, úvod k tomuto dramatu se stal manifestem romantismu ve Francii. Proti vznešeným ideálům klasicismu postavil jednoduché a sociálně trpící jedince. Bídnici- pěti dílný společenský román, jehož děj se odehrává v 1.pol. 19. Stol. Hlavní hrdina je Jean Valjean. Dělníci moře- román pojednávající o hrdinství prostého rybáře, samotáře Gilliata v boji o lásku, proti nespravedlnosti a proti divokým přírodním živlům, které s vypětím všech sil přemáhá, aby zachránil stroj ztroskotaného parníku. Romantismus (z franc. Slova romantique – jako v románu, ale také tajemný, fantastický) byl umělecký směr 1. pol. 19. stol. Formoval se v období mezi dvěma revolucemi – 1789 ve Francii a 1848 v celé Evropě.Znaky: citlivost, subjektivita, individualismus, rozchod s přítomností, snaha o proměnu světa, světobod, dramatičnost, lyrismus, poezie, historické povídky.Romantický hrdina: je individualista, dostává se do výjimečného prostředí a výjimečných situací, často přichází do konfliktu, který končí nezdarem (rozpor mezi snem a skutečnosti).Romantičtí spisovatelé: nenapodobují přírodu ani klasické vzory, ale tvoří nové estetické hodnoty.Příčina romantického hnutí: zklamání z toho co se kolem děje, neuskutečnění ideálu velké francouzské revoluce 1789 (volnost, rovnost, bratrství), sílicí vliv měšťanstva, průmyslové podnikání, honba za majetkem a osobním prospěchem, nový politický systém (nesvoboda, diktatura) Architektura – stavitelé nacházeli inspiraci především v gotických stavbách, zejména v anglické a francouzské gotice, ve středověkých rytířských hradech a tvrzích. Požadavek návratu k přírodě přispěl k tomu, že si panstvo oblíbilo život na letních sídlech, obklopených tzv. anglickými parky, které vyvolávaly iluzi volné přírody, byla do nich zakomponována jezírka, ostrůvky, ale i umělé zříceniny, altány, poustevny, vyhlídkové věže. Nejtypičtější ukázkou je u nászámek Hluboká nad Vltavou v romanticko-gotické podobě nebozámek Lednice na Moravě. Malířství – Romantismus se neprojevil nijak výrazně ani v malířství. Užívaly se výrazné barvy, umělci se zaměřovali na vykreslení vypjatých situací a vzrušených momentů v lidském životě, na scény smrti, zápasů, utrpení. Nejvýznamnějšími malíři období romantismu byli FrancouzEugéne Gelacroix ( Hamlet a Horatius na hřbitově) aNěmec Caspar David Friedrich (Strom s vranami) Hudba – Pro tuto dobu bylo přízračné úzké spojení mezi hudbou a literaturou, které se promítlo do písňové tvorby a do vznikusymfonických básní*. Romantická hudba se nejvíce rozvíjela na území Německa a Rakouska, hlavně ve Vídni.Hudební skladatele:Franz Schubert, Carl Maria von Weber, Richard Wagner a Ferenc Liszt Další představitelé francouzského romantismu: Alexandr Dumas – Tři mušketýři, Hrabě Monte Christo Stendhal – Kartouza parmská, Červený a černý *Symfonická báseň- je jednovětá orchestrální skladba komponovaná na mimohudební námět (literární, výtvarný, historický). Prvním autorem symfonické básně byl F. Liszt. Další představitelé: C. Debussy, P. I. Čajkovskij, B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček atd. *historický román - Historický román je román, jehož děj je zasazen do vzdálenější minulosti, především na významná období historických změn. Je zpr

Témata, do kterých materiál patří