Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vladimír Körner- Adelheid

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (8,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

VLADIMÍR KÖRNER ADELHEID Období po II. světové válce NOVELA:jeprozaickýžánr kratšího nebo středního rozsahu podobně jakopovídka, s níž se někdy zaměňuje. Odpovídkya odrománuse liší tím, že se soustřeďuje na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh. Tomu se věnuje dramaticky, sevřeně, stupňuje ho až do překvapivého dějového zvratu (tzv. bod obratu), který je základem kompozice novely, a do závěrečnépointy. Vladimít KörnerNarodil se v Prostějově. Je touznávaný český prozaik, dramaturg a filmový a televizní scenárista. Celé Körnerovo dílo je prodchnuto tématy existenciální úzkosti a beznaděje. Často náměty svých románů a novel zasazoval do obdobíII. světové válkya v několika dílech doraného středověku. Základní téma: jeho díla ukazovaly člověka uprostřed dějin. Bezbranný jedinec, který není jejich hybatelem (těch dějin) -> je nedobrovolně účastníkem a nakonec-obětí. (pozn. BALADA:je původněepická, později lyricko-epická nebo lyrickábáseň s ponurým, tragickým dějem a zejména koncem. Děj se obyčejně obtáčí okolo viny z porušení mravních principů, za což neodvratně následuje trest) (pozn: SUGESTIVNÍ:podmanivý, ovlivňující, svůdný) ADELHEID MÍSTO:Sudety, po II. svět. válce, vesnice, vila HLAVNÍ POSTAVY:Viktor Chotovický, AdelheidHeidenmannová VIKTOR CHOTOVICKÝ:voják, ADELHEID HEIDENMANNOVÁ: němka, pečlivá, čistotná, OBSAH Do pohraniční vesnice přijíždí těsně po skončení 2. světové války poručík Viktor Chotovický, příslušník zahraničního odboje v Anglii, který je pověřen správou znárodněného majetku německého fašisty Heidenmanna. Toho pro jeho vyznání uvěznili a má být souzen. Jeho dcera Adelheid čeká v lágru na odsun. Při příjezdu do vesnice Viktora zadrží místní hlídka. Je mu totiž nevolno, a tak ani nevnímá, když ho žádají o legitimaci. Když se ale postaví, udělá se mu lépe, ale chce pokračovat v tom, co začal. Proto po vystoupení z vlaku udeří jednoho z vojáků. Rázem se ocitá na stanici. V batohu mu najdou osobní průkaz. Protože je dobrým přítelem štábního majora, který mumůže potvrdit jeho totožnost, okamžitě se mu strážmistr Hejna omluví a pošle ho na statek, kde má udělat soupis všech cenných věcí a kde teď bude žít. Cestou málem šlápne na minu, když jde místo posilnici po zaminovanémpoli, ale včas ho místní lidé zastaví. Brzy se sžije s vydrancovaným statkem, který vypadá spíš jako zámeček, i s jeho okolím. Jako služku dostává Adelheid. Zanedlouho se i dozví, že to je dcera bývalého majitele tohotodomu. Ač není Adelheid z nejhezčích, práci vykonává velmi dobře a Viktora k ní něco přitahuje. Viktor dokonce zažádá odovolení, aby tu s ním mohla bydlet a nemusela se vracet každý den do lágru. Adelheid se o něho stará, vaří mu a uklízí, ale moc spolu nemluví. Němka neumí česky a Viktor zas nerozumí německy. Na Němce se tu obecně pohlíží s nenávistí. Viktor alepozná, že Němci nejsou horší než Češi. Češi totiž nedokáží odpustit a soucítit se slabším a poraženým nepřítelem. Po čase stráví Viktor noc s Adelheid. Ráno se ale Adelheid dozví, že byl její otec popraven, azačne chodit na mše do kostela. Tam se jednou také objeví její pohřešovaný bratr Hansgeorg. Všimne si ho ovšem strážmistr Hejna a střílí po něm. Hansgeorg raněn utíká a Adelheid tím zůstávají jen asi dva dny s Viktorem, než začne být vyšetřována. Hned ale ten večer přijde její bratr na statek, Viktora na žádost Adelheid jen omráčí a strážmistra Hejnu zabije. Vojáci je brzy dopadnou: Hansgeorga na pokraji smrti v lese a Adelheid na nádraží. Před sebou má teď soud. Viktor se jí snaží pomoci, zamiloval se totiž do ní. Před soudem spolu s pomocí překladatelky mluví. Viktor se jí přizná, že už nemá nikoho jiného než ji, ale Adelheid ho jen lituje a ani se na něj nepodívá. Poté si chce odskočit na záchod. Najdou ji tam však oběšenou. Příčinou smrti je sebevražda. Všichni Němci mají být vyslýcháni a když uvidí Viktora, vrhnou se na něj. Viktor odjíždí z vesnice sám, bez iluzí a s pocitem zmaru.

Témata, do kterých materiál patří