Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DEMOKRATICKÝ PROUD ČESKÉ PRÓZY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (103 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka číslo 17 DEMOKRATICKÝ PROUD ČESKÉ PRÓZY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ KAREL ČAPEK JOSEF ČAPEK EDUARD BASS KAREL POLÁČEK VLADISLAV VANČURA JAROMÍR JOHN FERDINAND PEROUTKA - jedná se o autory s demokratickým politickým profilem, kteří mají demokratické ideje - byli členy nebo alespoň sympatizanty Lidových novin - měli odpor k Němcům, k nacismu (na to většina z nich doplatila svou smrtí ve 30. letech) KAREL ČAPEK (1890 – 1938) -narodil se v Malých Svatoňovicích (u Náchoda) jako nejmladší ze tří dětí (nejstarší Helena a potom Josef) - jeho otec byl venkovským lékařem (často se stěhovali kvůli jeho soukromé praxi) - celé své dětství prožil v Úpici - vystudoval FFUK, svoji doktorskou práci psal na téma „pragmatismus“ - jeho ženou byla Olga Scheinpflugová (herečka Národního divadla), byla mnohem mladším než-li Karel - byl přítelem TGM (což mělo i literární odezvu) - byl přirozenou autoritou, kolem sebe shromažďoval skupinu lidí, kteří si říkali „Pátečníci“, scházeli se každý pátek u Čapků doma na Vinohradech v jejich společném dvojdomku, byl zde také březový hájek, ve kterém každý z nich měl svůj stromek - mezi pátečníky patřili: Karel Čapek TGM Langer Vančura Šrámek Bass Josef Čapek Poláček - dále velmi rád cestoval, zahrádkařil a fotografoval - byl velkým kritikem a odpůrcem Německa (Hitlera), psal negativní články na toto téma - Němci proti němu uspořádali štvavou kampaň a Karel, který měl již dlouho chorobu páteře, byl doslova psychicky uštván Němci, proto ho řadíme mezi oběti Němců (zemřel ve věku 48 let) - prózu psal ze začátku psali společně s Josefem, např.: „Krakonošova zahrada“ - zde se přikláněli k moderním básnickým směrům, oblast V podhůří Krkonoš „Zářivé hlubiny“ - kubistické prózy, titulní prózou je se stejným názvem„Zářivé hlubiny“– pojednává o potopení lodi Oceanik (jsou zde různé pohledy na její potopení) - další už pak psal Karel sám „Boží muka“ - soubor povídek, kde hrdina stojí před něčím nepochopitelným a snaží se odkrýt onu záhadu - patří sem např.povídka„Šlépěj“ - osamocená stopa ve sněhu (různé varianty vysvětlení) „Trapné povídky“ - soubor povídek, ve kterých se hrdina ocitá v nějaké trapné situaci (ne však jak je chápeme dnes), jedná se o situaci, ve které je daný člověk slabý a udělá chybu - konec 20. let: „Povídky z jedné kapsy“ „Povídky z druhé kapsy“ - jiné, racionální, humorné, většinou jde o řešení nějaké detektivní záhady - je zde uplatněn tzv. „čapkovský pohled na svět“ - shovívavý, humánní, humorný „Noetická trilogie“ (neoficiální název) - noetika = nauka o poznání („Je vůbec člověk a svět poznatelný?“) - myšlenka této trilogie: přesvědčení, že člověk je poznatelný právě ve své nepoznatelnosti, každý má možnost si vybrat svou bytost v sobě (máme jich v sobě mnoho, záleží jen na nás), každý člověk má v sobě mnoho rovin „Hrodubal“ - je zde chronologická kompozice - příběh zakarpatského horala, který se vrátí z USA zpět na zakarpatskou Rus, jeho žena již zde má čeledína, děti na něj zapomněly, nakonec ho zabijou těsně před jeho přirozenou smrtí „Povětroň“ - zde je rámcová kompozice - příběh pilota, který spadne s povětroněm a je v bezvědomí, nachází se v nemocnici a jsou zde rozebrány názory tří lidí, kteří o něm nic nevědí a snaží se vymyslet jeho příběh - nakonec stejně pilot umírá „Obyčejný život“ - retrospektiva, ve které poštovní úředník rekapituluje svůj život „Válka s mloky“ - protiněmecké dílo, alegorie, kdy po světě se množí mloci - lidé je využívají ke svému prospěchu, až nakonec začnou mloci využívat lidi - je to antiutopie + scifi „Krakatit“ - scifi + antiutopie - ing.Prokop vynalezne jadernou bombu, ale za dobrým účelem (chtěl ji pro lidstvo), sám se nakonec změní v lepšího člověka - vše byl jen sen „Továrna na absolutno“ - antiutopie, o vynalezení generátoru, který produkuje velmi levnou energii ale zároveň se do ovzduší uvolňuje tzv. absolutno (= způsobuje zvláštní psychické stavy – záchvaty dobra/ zla, náboženský fanatismus) - nakonec vypukne světová válka - fanatizace lidstva, nakonec se však generátor zlikvidován, válka končí a lidstvo začíná znova „Kniha apokryfů“ - apokryf = text nezařazený či vyřazený z Bible, u Čapka má však jiný význam - parodie na všeobecně známý text (Bible, Shakespeare…) - cca 25 „První parta“ - příběh o tom, jak parta horníků zachraňuje zavaleného horníka - jsou zde vykresleny dobré vztahy, čestnost… - toto dílo Čapek napsal těsně před svou smrtí, je určitě nejhorší - drama: „Lásky hra osudná“ - jeho vůbec první hra, napsal ji jako 19letý, není zde ustálený text (typ komedie dell’arte), typizované postavy - o lásce, nevěře (hlavně ženské) „Loupežník“ - lyrické drama (jediné lyrické), o lásce, generačních vzazích, nejednoznačnosti pravdy - mladý člověk (nazýván ve hře Loupežník) objeví v lese zabedněný dům, kde žije profesor a jeho žena a Mimi (jejich dcera), chce unést Mimi, to se mu však nepodaří, je lstí odlákán „R.U.R.“ (Rossumovy univerzální roboti) - tuto hru napsal společně s Josefem, antiutopie, pesimistická varianta scifi - lidstvo si vytvoří roboty, kteří začnou ovládat svět, je zde určitá naděje ve chvíli, kdy vznikne cit mezi jedním robotem a robotkou „Ze života hmyzu“ - alegorická, expresionistická hra - odehrává se ve hmyzí říši, která zde symbolizuje alegorii lidských vlastností (např. mravenci zde symbolizují nacisty – mají svého vůdce), dále je zde postava tuláka, který na konci hry mravence zašlápne „Věc Makropulos“ - antiutopie, o nesmrtelnosti člověka, příběh zpěváka a herce, který užívá elixír života a až když je mu přes 300 let, přestane ho užívat - myšlenka: „Lidský život nemá smysl, pokud není konečný!“ „Adam stvořitel“ - údajně nejhorší Čapkovo drama, o člověku, jenž zničí svět a chce vytvořit lepší, ale nakonec vybuduje ještě mnohem horší „Bílá nemoc“ - antiutopie, diktátor Maršál a magnát Krüg chtějí vytvořil celosvětovou válku - Dr. Galén vynalezne lék proti malomocenství, nakonec je však davem ušlapán „Matka“ - o ženě, která ztratila ve válce manžela a své dva syny, její třetí sy

Témata, do kterých materiál patří