Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Václav Havel - Audience

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Václav Havel - audience Historické zařazení autora ABSURDNÍ DRAMA A LITERATURA 50. léta 20. stoletíReaguje na události první poloviny dvacátého století, na chaos, disharmonii, která se promítla do mezilidských vztahů.Čtenář a hlavní postava se cítí být nejistým, v šoku a má pocit úzkosti.Nedá se předpokládat souvislý text a přirozené motivy chování.Důležitou roli má jazyková destrukce, sémantika (nese význam slova) je destruována.Havlovy divadelní hry jsou ovlivněny především tradicí absurdního divadla; mimochodemSamuel Beckett, jeden z jejích zakladatelů, uvězněnému Havlovi věnoval v roce 1982 hruKatastrofa. Soudobí autoři: Samuel Beckett - čekání na Godota, Eugen Yonesco - Plešatá zpěvačka Václav Havel 1936 - 2011 Narození 5. října 1936, Praha Úmrtí: 18. prosince 2011, Hrádeček Pohřeb: 23. prosince 2011, Vinohradský hřbitov, Praha Byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu a později politik Byl devátým a posledním prezidentem Československa (1989–1992) a prvním prezidentem České republiky (1993–2003). Pocházel z intelektuální pražské rodiny, která nebyla komunistům moc po chuti. Chtěl studovat DAMU, ale nemohl, tak studoval ekonomickou fakultu ČVUT Fakultu nedokončil, a udělal si dálkově DAMU. Už během pražského jara se politicky angažoval. Před rokem 1968 vystoupil ve Svazu spisovatelů (předsedou Jaroslav Seifert). Deklamoval, že spisovatel má právo si vybírat témata na psaní.V 60. letech byl kulisákem, pak dramatikem v divadle Na Zábradlí. Zde se hrála ZAHRADNÍ SLAVNOST (1963), VYROZUMĚNÍPo roce 1968 se stal nežádoucím, ovšem hráli ho v zahraničí, dokonce mu nabídli, aby odešel do USA, vyhnul by se tak vězení, ale on by to přijal jen pod podmínkou, že by i ostatní byli propuštěni, což se nestalo, a tak do USA neodešel.V 70. letech u zrodu Charty 77 (Janem Patočkou, Jiřím Hájkem)V roce 1979 byl poprvé zatčen, 5 měsíců začal psát eseje DOPISY OLZE Pak 4,5 roku, posledních 5 měsíců domácí vězení kvůli problémům s plícemi. V červnu 1989 u zrodu Několik vět, podepsali např. Hana Zagorová (v té době nositelka Slavíků, takže nevěřila, že by ji mohl umlčet, ale ona přestala dostávat angažmá.)V říjnu 1989 byl zatčen v listopadu sametová revoluce1990 svobodné volby a stal se prezidentem ČSR.Ve druhém funkčním období byla jeho umělecká tvorba omezena.Byl dvakrát ženatý: Olga – bez vyššího vzdělání, ale respektována za ženu s grácií. Skromná, nadační organizace. Druhá žena Dagmar – vedli nadaci spolu, nikdy na Olgu nezapomněl. Zemřel na rakovinu plic. Dílo Tvořil v duchu absurdního dramatu. dramaZAHRADNÍ SLAVNOST Hugo Plůdek je absolventem fakulty a potřebuje práci. Pokud někdo potřebuje dobrou práci, musí mít kontakty. Rodiče pošlou Huga na zahradní slavnost. Měl by tu být nějaký papaláš, který by mu mohl dát práci. Hugo přichází, zjišťuje, že lidi mluví divnou řečí, ale mezi sebou si rozumějí. Začne si s nimi povídat, dokonce se setká i s tím člověkem. Byl úspěšný, ale když se vrací domů, rodiče mu nerozumějí, mluví stejně jako lidi na zahradní slavnosti. básnická sbírkaANTIKÓDY Grafické texty. S nadsázkou a vtipem vytváří poetiku textu. jednoaktovkyVAŇKOVKY Hlavní postavou je Ferdinand Vaněk, Havlovo alter ego, intelektuál, který je perzekuován. AUDIENCEVERNISÁŽ Vernisáž, o kterou se v této Havlově jednoaktovce jedná, je vlastně prohlídkou bytu Michala a Věry, jenž je plný přepychových předmětů, starožitností i moderních vymožeností. Bedřichovi, který za nimi přichází na návštěvu, nadšeně vypravují o svém dokonalém způsobu života, jak se i po letech mají rádi, jak se mají dobře. Každou věc, kterou u sebe vychválí, u něj pomluví: jeho manželka je šmudla, neumí vařit, nemilují se tolik, a on se proto toulá se svými kumpány po hospodách a prohání servírky. Bedřich je tichý a slušný, když jim řekne, že něco z toho není pravda, oni jen odpovědí: „My víme, nerad o tom mluvíš.“ Vyčítají mu první poslední, že už tolik nepíše, že nemá děti, že nemá hezky zařízený byt, až ho to přestane bavit a rozhodne se odejít. V tu chvíli dostanou oba manželé téměř hysterický záchvat, křičí na něj, jaký je nevděčník, ptají se, pro koho se hezky oblékli a upravili, pro koho kupovali desky, které mu pouštějí, pro koho uvařili; dojde to až tak daleko, že Michal řekne: „Pro koho jsme zařizovali ten byt?“ Je to důkaz toho, jak je jejich život prázdný, založili ho na povrchnostech, na majetku. Věra po Bedřichovi hodí kytici, kterou jí donesl, a tak, aby je uklidnil, si Bedřich znovu sedá a vše začíná nanovo...  Hra ukazuje realitu Československa sedmdesátých let, kdy vznikla nová vrstva maloměšťáků a snobů, kteří si žijí své prázdné a uzavřené životy založené na hromadění majetku. PROTEST poslední dramaODCHÁZENÍFilm režíroval sám Václav Havel, v hlavní roli jeho žena Dagmar.Hra je inspirována jeho odchodem z postu prezidenta.Hlavní postavou je premiér.Nechal se inspiroval Králem Learem, jakým způsobem ovlivňuje vztahy.Dále inspirace Višňovým sadem (Čechov), kde je inspirován sluhou, až bude sad vykácet, bude zapomenuto na sluhu.Premiér odchází z postu, spousta lidí okolo, ale jakmile odchází, tak všechny zajímá jen z pohledu bulváru. Premiér si není jistý, kdo je jeho přítel. Doplatí na to jeho přítelkyně, jelikož je zaslepen děním okolo a přijde o ni. Pomoc mu překvapivě nabízí jedna z dcer, od které by to nečekal. o Film u společnosti provedla. V hlavní roli Abrhám. vaňkovka AUDIENCE Hlavní postavou je Vaněk, intelektuál, který musí pracovat v pivovaru. Ferdinanda Vaňka si předvolá jeho nadřízený, sládek, který je na naprosto odlišné úrovni než Vaněk. Hra je částečně autobiografická (Vaněk reprezentuje Havla) a jsou zde odkazy na reálné postavy (Gott, Bohdalová, Kohout). Vaněk: Inteligentní, intelektuální spisovatel nucený pracovat v pivovaru, autorovo alter ego (fiktivní osoba, psychologicky totožná s autorem), je sledován tajnou policií. Po celou hru používá spisovný jazyk a má ušlechtilé způsoby vyjadřování. Sládek: Nadřízený Vaňka, rozhoduje o umístění pracovníků v pivovaru, ve Vaňkovi vidí autori

Témata, do kterých materiál patří