Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
HISTORICKÁ A VENKOVSKÁ PRÓZA 2. POLOVINY 19. STOLET

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka číslo 11 HISTORICKÁ A VENKOVSKÁ PRÓZA 2. POLOVINY 19. STOLETÍ „Ottův slovník naučný“ „Atheneum“ TOMÁŠ GARIGUE MASARYK OTOKAR HOSTINSKÝ JAROSLAV VLČEK JAN GEBAUER JOSEF SVÁTEK VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZSKÝ ALOIS JIRÁSEK ZIKMUND WINTER KAREL VÁCLAV RAIS TEREZA NOVÁKOVÁ JOSEF HOLEČEK JAN HERBEN ANTAL STAŠEK JINDŘICH ŠIMON BAAR KAREL KLOSTERMANN Literatura 80. / 90. let 19. století - České země jsou stále pod nadvládou Rakouska, Staročeši a Mladočeši již nehrají významnou roli v politice. - stoupá význam „Sociální demokracie“, vzniká 10 malých politických stran (agrární a křesťanské) - vzniká tzv. „Realistická strana“ v čele s T.G.Masarykem - české země se již dostávají na úroveň Z Evropy, ale stále jim chybí samostatnost - 1880 dochází ke zrovnoprávnění němčiny s češtinou - 1882 vzniká ČAV (Česká akademie věd), zakladatelem byl mecenáš Josef Hlávka - v literatuře je opět důležitý realismus (tzv. „kritický realismus“ - kritika současnosti) - základní rysy : důraz na rozum zachycování věcí kolem sebe (objektivně, věcně a synteticky = v souvislostech), zájem o současnost prokreslení postav, prostředí i děje jazyk je dobře srozumitelný (požívaný, běžná včetně vulgarismů, obecné češtiny a nářečí) objektivní vypravěč, převažuje „er forma“ typizace (vše je typické) - žánry - převažuje próza nad poezií (té je minimum), občas nějaké drama NAUČNÁ A VĚDECKÁ PRÓZA „Ottův slovník naučný“ - dle Jana Otta, vydáván postupně (až do 20.století) - v roce 1888 vychází první díl - až 10 autorů, někteří nebyli Češi „Atheneum“ - vědecký časopis, T.G.M. - novinky z vědy, sloužil též v boji proti RKZ TOMÁŠ GARIQUE MASARYK - sociolog, univerzitní učitel, prezident, obrovská osobnost, iniciátor boje proti RKZ, vůdce realistů, spisovatel „Česká otázka“ - studie češství, českých reálií, všeho českého „Jan Hus“ „Karel Havlíček“ - monografie OTOKAR HOSTINSKÝ - estetik „O uměleckém realismu“ - srovnání romantismu (krásy) s realismem (pravdou) JAROSLAV VLČEK - literární historik „Dějiny české literatury“ JAN GEBAUER - jazykovědec „Staročeský slovník“ (stará slovní zásoba, pro příští generace) „Historická mluvnice“ (o staré gramatice) HISTORICKÁ PRÓZA JOSEF SVÁTEK (1835 – 1897) - Pražan po celý svůj život, novinář + historik (orientoval se hlavně na 17./18.století, na pražský život za baroka) - byl loajální s Rakouskem - svůj čas trávil v archívech studiem, ale do svých děl vnesl nejen fakta, ale i efektní zápletky, psal dobrodružné romány v historických kulisách „Pražské pověsti a legendy“ - první česky psaný soubor pověstí, sestavil je opět dle archívních materiálů - 30 let sbíral materiál pro tuto práci a poté příběhy převyprávěl „Tajnosti pražské“ - historický román, doba okolo revoluce roku 1848 - dívá se na to prorakousky (nezvyklé) „Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze“ - 4 díly, nejvýznamnější částí jsou „Paměti kata Mydláře“ VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZSKÝ (1849 – 1884) - občanským jménem Václav Beneš, narodil se ve vesničce Třebíz ( u Slaného) - pocházel z rodiny krejčího a písmáka, stal se katolickým knězem, jako kaplan působil v Klecanech, v Lítni - zemřel na TBC v Mariánských Lázních - psal romány a povídky - je opakem Svátka - Třebízský byl velkým vlastencem, byl obhájcem lidu, snažil se vychovávat „Bludné duše“ - nejlepší z jeho děl, odehrává se v Josefínské době, zachycuje selské bouře na Slánsku - velká autostylizace, vůdcem povstání je kněz, povstalci vítězí, kněz umírá - napsal také velké množství souborů povídek: „V červáncích kalicha“ „V záři kalicha“ - soubory z husitské doby „Pobělohorské elegie“ ALOIS JIRÁSEK (1851 – 1930) - narodil se v Hronově (V Čechy) v chudé rodině, jeho otec byl tkadlec, později pekař, měl ale velké dluhy – Alois je ještě dlouho po otcově smrti musel splácet! - vystudoval gymnázium, poté se rozhodoval mezi studiem malířství a historie, nakonec zvolil víceméně z finančních důvodů historii - stal se učitelem na gymnáziu, učil celý život – v Litomyšli 15 let a v Praze na Vinohradech 20 – 22 let - byl ženatý, měl děti, bydlel v dnešní Rumunské ulici, poté na dnešním Jiráskově náměstí - je pochován v Hronově - tvořil prózu a drama - je považován za „otce českého historického románu“ Jeho próza: - je postavena na podkladech z archívů, historických knih aj. - neměl zájem o individuální osudy lidí, zajímal se o skupiny lidí - „kolektivní hrdina“ (např. Husité, Adamité) - didaktičnost, popisnost - zajímal se především o tři historická období z českých dějin (husitství, baroko, národní obrození) díla z husitství „Mezi proudy“ - 3 dílný román, popisuje zde prvopočátky Husitů (Václav IV., dekret kutnohorský, Žižka) „Proti všem“ - 3 dílný román (roky 1419, 1420, ½ husitských válek) „Bratrstvo“ - 3 dílný (doznívání husitství, „bratříci“) „Husitský král“ - nedokončené dílo, o Jiřím z Poděbrad „Z Čech až na konec světa“ - adaptace cestopisu Václava Šaška z Bířkova díla z baroka - Jirásek chápe baroko jako temno, jako špatnou dobu „Temno“ - na počátku 18.století, mezi Jezuity v čele s Koniášem „Psohlavci“ - na Chodsku, na konci 17.století - povstání vedené Janem Sladkým Kozinou „Skály“ - na Čáslavsku „Skaláci“ - lidové vzpoury na Náchodsku, název dle vůdce Jiřího Skaláka díla z národního obrození „F.L.Věk“ - 5 dílný, obraz počátku NO v Praze + na českém venkově - dle skutečné postavy Františka Vladislava Hega (kupce z Dobrušky) „U nás“ - 4 dílný, NO na českém venkově, typ románové kroniky - je zde vymyšlený název vesnice Padolí (ve skutečnosti je to Hronov) „Filozofská historie“ - děj se odehrává roku 1848 v Litomyšli - hlavními postavami jsou 4 studenti, kteří bydlí v podnájmu u staré dámy (Vavřena, Frýbort, Zelenka a Špína), Vavřena a Frýbort chodí vyučovat do německy založené rodiny syna Fricka, zde se také objevuje neteř Lenka (vlastenka) , ke které projevuje Vavřena náklonnost - 1.května se má konat Majáles, který je však zakázán, ale i přes zákaz ho Vavřena s Frýbortem zorganizují - 1848 se koná Pražské Jaro – vypukne revoluce (zde je velmi zdůrazněno vlastenectví), vytvoří tedy legii

Témata, do kterých materiál patří