Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
RENESANČNÍ LITERATURA

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka číslo 4 RENESANČNÍ LITERATURA BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC JAN SKÁLA Z DOUBRAVKY ZIKMUND HRUBÝ Z JELENÍ JAN Z RABŠTEJNA VIKTORÍN KORNEL ZE VŠEHRD ŘEHOŘ HRUBÝ Z JELENÍ MIKULÁŠ KONÁČ Z HADIŠKOVA HYNEK Z PODĚBRAD MARTIN KUTEN ZE ŠPRINCBERKA VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN MARTIN KABÁTNÍK OLDŘICH PREFÁT Z VLKANOVA KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC VÁCLAV VRATISLAV Z MILOVIC „Náměšťská gramatika“ PETR GZEL BENEŠ OPTÁT VÁCLAV PHILOMATÉS JAN BLAHOSLAV JAN CAMPANUS VODŇANSKÝ PAVEL Z JIZBICE JAN JESENIUS TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU ALŽBĚTA JOHANA WESTONIA MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA VÁCLAV BUDOVEC Z BUDOVA MELANTRICH Z AVENTINA DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA SIXT Z OTTERSDORFU PAVEL KYRMEZER - vzniká už ve 14.století v Itálii (v přímořských městech Itálie), kde se provozoval obchod - bohatství těchto měst, jiný názor na svět - postupně se renesance šířila do Evropy, k nám přišla velmi pozdě a omezeně, v této době se naší zemí táhly husitské války (u nás – protestanti x v Itálii – katolíci) - renesance byla též v rozporu s Biblí - renesance = znovuobrození (narození) antických ideálů - humanismus (ze slova humanus) = lidský, do centra zájmu se dostává člověk vynález knihtisku - Jan Guttenberg okolo roku 1450, obrovský vliv na literaturu zámořské objevy - roku 1492 byla objevena Amerika, obeplutí světa, rozšiřuje se obzor člověka vzestup měšťanstva - měli větší postavení než-li chudí šlechtici rozvoj vědy, a to jak humanitních tak přírodních reformace v církve - zlepšení, reformace, klesá výsadní postavení církve, větší důraz je kladen na člověka jako na individualitu - z literárních žánrů: překlady z antiky vzdělávací literatura cestopisy zábavná literatura komedie sonety novely eseje - jazyk u nás: zčásti opět latinsky, ale starověká latina se míchá se středověkou latinou - vzniká humanistická latina, ale převažuje čeština - z hlediska literárního rozdělujeme humanismus na dvě etapy 1470 - 1520 1520 – 1620 - dále se psala interludia, intermedia = drobné frašky o přestávce vážné hry I. etapa českého humanismu (1470 – 1520) - psalo se jak latinsky, tak česky. - latinsky psala církev, vysoká šlechta – velmi vzdělaní lidé, většinou na zahraničních univerzitách, v Čechách je nikdo nečetl – lidé neuměli latinsky BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC - vyšehradský probošt - vysoký šlechtic proslulý v Evropě, rozporuplné povahy „Traktát o lidské ubohosti“ - zamyšlení nad lidskou povahou - charakteristika české národní povahy (negativní) „Žaloba ke svatému Václavu“ - satira na české mravy JAN SKÁLA Z DOUBRAVKY - olomoucký biskup, přebásnil Novou radu (Smila Flašky z Pardubic) a nazval ji „Radou zvířat“ - dále napsal odborné práce o rybníkářství ZIKMUND HRUBÝ Z JELENÍ - nakladatel a vydavatel - sídlil v Basileji (ve Švýcarsku) „Lexikon Symphonium“ - velký slovník JAN Z RABŠTEJNA - nejstarší, církevní hodnostář „Dialogus“ - první dílo latinského humanismu v Čechách „Obhajoba politiky Jiřího z Poděbrad“ Čeští humanisté - nižší šlechtici nebo měšťanstvo VIKTORÍN KORNEL ZE VŠEHRD -Mistr pražské univerzity - měšťan, svůj přídomek získal za zásluhy - shrnul program humanistů v předmluvě k jeho překladu„Knihy o napravení padlého“ (jehož autorem je Jan Zlatoústý) - byl též arcibiskupem, právníkem „Apologie češtiny“ - nabádá autory aby psali česky „O právech, o súdiech i dskách země české, knihy devatery“ - právnické dílo (výborné však i po literární stránce), vydáno roku 1499, upřednostňuje zde měšťany před šlechtou, tímto dílem - tím se znemožnil a přestal učit na univerzitě ŘEHOŘ HRUBÝ Z JELENÍ - otec Zikmunda Hrubého, drobný nižší šlechtic - překládal Cicera z latiny do češtiny - hájil erotickou literaturu MIKULÁŠ KONÁČ Z HADIŠKOVA - tiskař, nakladatel, měšťan, přídomek dostal za zásluhy - vydával a pokoušel se o vlastní literární činnost „Judith“ - tragédie na náboženské téma HYNEK Z PODĚBRAD - syn Jiříka z Poděbrad, umírněný katolík - státník, diplomat, přeložil 14 novel z Dekameronu „Májový sen“ - báseň, milostný cit nesezdaných milenců - mladíkovi se zdá, že k němu přišla jeho milá, ale nakonec se probudí „O ženitbě“ - o strastech novomanželů „Boj štěstí s neštěstím“ - hádání, povzdech nad rozmary štěstěny - k jeho odrazu se hlásí několik anonymů „Zrcadlo marnotratných“ – o životě frejíře „Naučení rodičů“ – nemluvně radí rodičům, jak ho mají vychovávat „Frantova práva“ - autor buď nějaký Franta nebo anonym - parodické stanovy pijáckého cechu proloženy drobnými povídkami - jedná se o „parodii cechovních předpisů s epickými vložkami“ II. etapa českého humanismu (1520 – 1620) - nástup Habsburků (bitva na Bílé hoře roku 1620) - český stát je součástí Habsburské monarchie - germanizace, ale lepší styky - literaturu píší měšťané (česky a latinsky) MARTIN KUTEN ZE ŠPRINCBERKA „Kronika o založení země české“ - začíná potopou, končí autorovou smrtí - proměšťanská, protestantská, věcná VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN „Kronika česká“ - prošlechtická, katolická, je zde velká fabulace (fiktivnost) - autor byl označován za pábitele - co nevěděl, to si vymyslel - literárně je však velice cenná, vlastenecká, ve své době velmi oblíbená, inspirovala Mikoláše Alše MARTIN KABÁTNÍK - člen Jednoty bratrské, řemeslník z Litomylše, náhodou se stal členem výpravy do Palestiny hledat Boží hrob „Cestopis“ OLDŘICH PREFÁT Z VLKANOVA -matematik, astronom „Cesta z Prahy do Benátek a odtud po moři až do Palestiny“ KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC - byl popraven na Staroměstském náměstí roku 1621 - hudební autor, znal 7 jazyků - cestopisy podobné dílů Prefáta „Putování aneb cesta z království českého do Benátek“ VÁCLAV VRATISLAV Z MILOVIC „Příhody z cesty do Konstantinopole“ - více literární „Náměšťská gramatika“ - autory jsou členi Jednoty bratrské : PETR GZEL BENEŠ OPTÁT VÁCLAV PHILOMATÉS - úvahy o jazyce, co by mělo být spisovné JAN BLAHOSLAV - tajemník Jednoty bratrské - měšťan, vystudoval několik univerzit, řídil JB, svedl boj se zastaralejší koncepcí JB – vzdělání je důležité „Gramatika česká“ - mluvnice, úvahy o jazyce „Filipika proti misomus

Témata, do kterých materiál patří