Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vypracované otázky z CR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (649,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázky Školní rok 2019/2020 Technika služeb CR, Management CR, Lázeňství, Průvodcovské služby, Regionální turistické služby Cestovní ruch – definice, historie CR, předpoklady rozvoje cestovního ruchu, typologie cestovního ruchuCestovní kancelář a cestovní agenturaCestovní ruch jako odvětví národního hospodářství, statistika v CRDestinační managementRegiony České republiky a jejich význam pro CR, region jižní Čechy – přírodní charakteristika, nabídky turistických služebOrganizace působící v oblasti CR v České republiceLetecká doprava v cestovním ruchuŽelezniční doprava v cestovním ruchuSilniční, vodní a ostatní druhy dopravyPřírodně-léčivé zdroje a lázeňská péčeLázeňství a wellness v České republice a v Evropě, lázně TřeboňKlasifikace a charakteristika ubytovací služby, provoz hoteluStravovací služby v cestovním ruchu – subjekty, realizace produktu hostinských zařízeníSvětová gastronomieKongresové službyPojištění a zdravotní služby v cestovním ruchuPeněžní, směnárenské, pasové, vízové služby v cestovním ruchuMěkký cestovní ruch a jeho přínosSpecifické formy cestovního ruchuPrůvodcovské služby - Osobnost průvodce cestovního ruchu, společenský protokol průvodce CR, kategorizace průvodců, povinnosti průvodce, typologie účastníků cestovního ruchu, řešení problémových situacíPříprava průvodce na zájezdCestovní ruch v Jihočeském krajiKulturně poznávací turistika v EvropěPřímořská turistika v EvropěPamátky UNESCO v České republice 1. Cestovní ruch UNWTO – United Nations World Tourism Organization než vykonávaní výdělečné činnosti ekonomická činnost, která přináší příjmy do státního rozpočtu a má vliv na NHúčastníci v cestovním ruchu:turista= osoba, která cestuje a zdrží se alespoň 24 h, ne však déle než 1 rokvýletník = osoba, která cestuje na dobu kratší 24 hodin a nepřenocuje zde = stálý obyvatelFORMY: = motivy účasti lidí na CR rekreačníkulturně-poznávacísportovně-turistický - pěší, vodní, horská turistika, cykloturistika, mistrovství světazdravotně-orientovaný - lázeňstvípřírodní - ekoturismusvenkovský - agroturismus na rodinných farmáchostatní – náboženský, nákupní, vesmírný, filmový, sexuální…=způsob realizacedomácí X zahraniční - tranzitníkrátkodobý- do 3 nocíX dlouhodobýaktivní X pasívní (finance)organizovaný X neorganizovanýindividuální X skupinovýkomerční (volný) X sociální (vázaný)měkký X tvrdýceloroční X sezónníPŘEDPOKLADY ROZVOJE CR:velký rozvoj na konci 19. st.aby se mohl cestovní ruch rozvíjet, musí být splněny tyto předpoklady:Lokalizační – umístění aktivit CR a) přírodní – hory, moře, fauna, flora b) kulturně-historické – výsledky lidské činnosti (památky, muzea, galerie, zámky...) Selektivní – způsobilost dané země přijímat účastníky CR a)objektivní (hotely, penziony...), ekologické (životní prostředí), demografické b)subjektivní jazyková bariéra, psychologické faktory...) Realizační –umožňují uskutečnit požadavky účastníků CR v rekreačních střediscích a)dopravní - umožňují dopravit se do daného místa, kvalita a hustota dopravní sítě b)materiálně-technické nakupování, zábava...) PODMÍNKY PRO ROZVOJ CR: dostatek volného času zajištění disponibilních prostředků (ubytování, stravování,...) zajištění svobody pohybu a bezpečnosti v dané turistické oblasti HISTORIE CR:cestuje se již v dávnověkuobchod, objevitelské cesty, vojenské výpravy, vědecké zájmy, náboženstvístarověk – Tabula Pentigeriana = mapa Říše římskéstředověk–15. st. – významné zámořské objevy MARCO POLO - benátský kupec, napsal knihu Milion, plul na východ BARTOLOMEO DIAZ – Portug., pojmenoval mys Dobré naděje, obeplul Afriku KRYŠTOF KOLUMBUS - Španěl, v roce 1492 objevil Ameriku JAMES COOK - Angličan, objevil Hawaii FERNANDO MAGALHANS - Portugalec, obeplul celý svět novověk: –THOMAS COOK–1841 - 1. organizovaný výlet vlakem – zakladatel 1. CK – vymyslelvoucher – vymyslelrooming list = rozdělení lidí do pokojů –jízdní řád - domluvil pravidelné vlakové spoje –KARL BAEDEKER – 1. tištěný průvodce Baedeker ETAPY ROZVOJE CR:do 1. světové války(pol. 19. st. – 1914) - vznik CR ve vyspělých zemích - cestuje se většinou do lázní - neexistují hranice - stát nezasahuje do rozvoje CR - rozvoj materiálně-technické základny → železnice, lodní doprava mezi dvěma světovými válkami(1918 – 1939) - ALE stálý rozvoj CR (rozvoj železniční, silniční a letecké dopravy) - 1920 - založena 1. CR v ČR - ČEDOK - počátek odborného vzdělávání na školách po 2. světové válce(od 1945) - z ČR se smělo cestovat pouze do socialistických zemí - rozvoj silniční a letecké dopravy - r. 1989 – Velká říjnová revoluce rozpad socialistické soustavy cestování po celém světě ZVLÁŠTNOSTI SLUŽEB a)neskladovatelnost - nelze vytvářet zásoby b)jsou prostorové a časově vázány - lázně c)osobní charakter - (nejsou věcné) d)mnohotvárnost - jedna služba navazuje na druhou - služby jsou komplexní→ služby se vzájemně doplňují - služby jsou také zastupitelné (jednu službu můžu vyměnit za jinou) e)neanonymnost 2. Cestovní kancelář a cestovní agentura CA = podnikatel, který je na základě ohlášení volné živnosti oprávněn zprostředkovávat která CK je pořadatelem zájezduCK =podnikatel, který je na základě koncese oprávněnorganizovat, nabízet a prodávat d) prohlášení, že v posl. 5ti letech nebylo zrušeno živn. oprávněnízájezd – zájezdem není: „forfeity“ = kombinace služeb sestavené na základě individuálních požadavků kombinace s. prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání kombinace s. a nejde o soustavnou činnost a činnost za účelem ziskucestovní smlouva – podrobné info – 7 dní předemzměna ceny zájezdu – c) se zvýší směnný kurs Kč o více než 10%odstoupení od smlouvy– ze strany zákazníka: kdykoli, ale musí zaplatit penále nebo najít náhradu– refundace = vrácení zaplacené zálohy nebo celé ceny zájezdudalší služby CK: – prodej map, průvodců, plánků… Statistika CR CR je významnou součásti světové ekonomikyhlavní ekonomické přínosy: přispívá k tvorběHDP pozitivně ovlivňujeplatební bilanci státu tvořípříjmy státního i místních rozpočtů rozvíjímalé a střední podn

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály