Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DNS

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

DNS

pondělí 20. listopadu 2017

10:09

 • umožňují překládání jmen na čísla a naopak

 • servery jsou primární a sekundární, resp. cache server

  • primární - při spuštění přebírá data z nějaké databáze a doplňuje je dynamicky (při vypnutí se data ztrácí - jsou uložena v RAM)

  • sekundární - přebírá funkci primárního, popř. jeho poruchy, kopíruje databázi primárního serveru

  • cache server

   • překládá servery, které jsou mimo mou doménu (náš segment)

   • pokud často komunikuji se stanicemi mimo doménu, tak … (cache servery)

   • jakmile PC zjistí patřičnou adresu k doméně, tak si ji uloží do cache serveru (nemusím vycházet ven ze své domény)

 • u name serveru je konfigurační soubor, kde si dokážu nastavit pořadí vyhledávání (kam jdu prvně, kam jdu v druhém kroku, …)

 • hirearchie doménových jmen:

  • maximálně 63 znaků (původně v 7-bitovém ASCII)

  • na vrcholu DNS je 13 serverů - ty NEMAJÍ svoje jméno (.), jsou to clustery (a rozházeny po celém světě)

Kořen domény:

 • Doména 1. řádu

  • COM, EDU, GOV, ORG, CZ, AT, EU, …

 • Doména 2. řádu

  • sspbrno, google, seznam, …

 • Doména 3. řádu (subdoména)

  • vedeni, cloud, isas, …

 • jméno koncové stanice (WWW, mail, …)

Zpětné převody

 • ______.in.adr.arpa - před to se dává adresa (pouze třídní překlady)

 • používá se k ověření indentity na jmenných serverech

 • resolver = soubor knihovních funkcí pro jazyk C - slouží k napsání programu, který přímo vyžaduje překlad dané adresy

Každá stanice má svůj DNS server, který jí je nejbližší (resp. sekundární) - tento server má překlady pouze takové, které patří doméně nebo segmentu - má u sebe adresu, kam se má obrátit.

Každý autoritativní server obsahuje soubor host, který obsahuje informace o DNS zóně.

autoritativní server = server nesoucí informace o práci s danou doménou (má ho přiděleno každé doménové jméno)

Autoritativní (primární) server je server, který zná spolehlivě překlady našeho segmentu (ví, který PC je např. U24/5)

Existuje konfigurační soubor, který mu umožňuje si natáhnout zónový soubor - zde se nachází i jiné věci (jména serverů vyššího nebo sekundárního).

Pokud mám více zónových souborů, tak se natahuje ten nejnovější. ZS odkazuje na inicializační soubor, který se jmenuje name.boot, mají jednoznačný a pevný formát, každý řádek je oddělen tabulátorem, je zde TTL. Typ zdrojového záznamu - vždy uvozen slovem IN (nejčastěji IN A - přiřazuje jménu PC jeho adresu), dále SOA (start of authority) - začátek zprávy, ke které se vztahují následující záznamy; IN NS - ukazuje na DNS servery

Klient DNS server

Registrovaný server - je registrovaný na jiných routerech nebo serverech, takže se na něj mohu připojit z jiných sítí

Neregistrovaný server - je většinou v lokální síti, ve vnější síti neznají jeho adresu (tzn. nemohou se připojit)

Témata, do kterých materiál patří