Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DPH

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

DPH - nepřímá, univerzální daň - plátce= poplatník - podléhá jí veškeré zboží a služby, až na výjimky - výjimky bez DPH: poštovní známky, pokuty, finanční služby, pojišťovací služby, opravy invalidních vozíků, pojišťovací služby, opravy invalidních vozíků - právní úprava DPH je zákon o DPH Plátce daně, registrace - plátcem daně se stane povinně ten, jehož obrat překročí 1mil. Kč za 12 kalendářních měsíci následující po sobě - plátcem se stane od prvního dne 2. měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat (např. pokud jsme tohoto obratu překročili v únoru 2016, jsme plátcem od 1.4.2016 - plátce DPH z jiných důvodů: pokud jsme členem sdružení, jehož některý člen je plátcemnabýváme majetek privatizací nebo prodejem podnikupokračujeme v podnikání po zemřelém, který byl plátcem DPHpořízením zboží z jiného členského státu EU v hodnotě nad 326.000,-Kč, automobilu nebo zboží se spotřební daní - daň. subjekty- osoby povinné k dani, což jsou FO nebo PO, které samostatně uskutečňují ekon. činnosti, osobou povinnou k dani je buď skupina, plátce nebo identifikovaná osob - Skupina- kapitálově spojené osoby a osoby, na jejichž vedení se podílí aspoň jedna shodná osoba -Identifikovaná osoba - týká se to těch, kteří pořizují zboží z jiných členských států EU Základ daně - ZD je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, vč. částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno. Sazby daně - základní 21 % - většině produktů, PHM, oblečení, obuv, elektronika, alkohol, tabákové výrobky, plyn, pozemky- 1. snížená sazba 15 % - potraviny, veřejná linková doprava, vodné a stočné-2. snížená sazba 10 % - knihy, léky a očkovací látky, nenahraditelná kojenecká výživa, nenahraditelné bezlepkové potraviny - daň na vstupu= DPH, kterou zaplatíme v ceně zboží a služeb, z UCE hlediska představuje snížení závazku vůči správci daně a projevuje se na MD 343 - daň na výstupu= představuje DPH, kterou inkasuji v cenách mých výrobků a služeb, z UCE hlediska představuje zvýšení závazku vůči správci daně a účtuje se na D 343 - daňová povinnost= vzniká, pokud je daň na výstupu větší než daň na vstupu, daň. povinnost uvádím v DaP a tuto daň. povinnost musí odvést příslušnému správci daně = daň. povinnost= daň na výstupu- daň na vstupu - nadměrný odpočet= nárok vzniká, pokud je daň na vstupu > daň na výstupu, výše nadměrného odpočtu se uvádí v DaP a správce daně ho má vyplatit do 30 dnů - daň. povinnost zjistím porovnáním daně na výstupu a daně na vstupu 1) daň na výstupu> daň na vstupu=> mám daň, povinnost ve výši rozdílu mezi daní na výstupu a daní na vstupu (D 343> MD 343) 2) daň na vstupu> daň na výstupu=> mám nárok na nadměrný odpočet, mám pohledávku vůči FÚ (D 343< MD 343) 3) daň na vstupu= daň na výstupu=> nemám daň. povinnost ani nárok na nadměrný odpočet (D 343= MD 343) - ve všech situacích mám povinnost podat DaP a kontrolní hlášení- obojí se od roku 2016 podává pouze elektronicky MD 343D daň na vstupu- DPH, kterouPS- neuhrazené DPH za předchozí období mých výrobků a služeb zaplatím v ceně zboží a služeb daň na výstupu- DPH, kterou inkasuji z prodeje KS– daň za aktuální období DaP k DPH - podává se do 25. dne od skončení zdaňovacího období - zdaňovací období je kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí - kal. čtvrtletí se týká plátců, kteří mají obrat za přechozí kalendářní rok do 10 mil. Kč, nejsou nespolehliví plátci, nejsou skupina a musí to správci daně oznámit do konce ledna - pokud jsme čtvrtletní plátci DPH, tak DaP podávám do 25. 4., 25. 7., 25. 10., 25. 1. - obsahuje údaje o : správci daně, zdaňovacím období, plátci daně, DPH - daň na vstupu, daň na výstupu, členěná na ZD a daň. povinnosti, jednak v základní a jednak ve snížené sazbě, výpočet daně, vlastní daň. povinnost nebo nárok na nadměrný odpočet Kontrolní hlášení - podávají ho všichni plátci DPH, a to s účinností od 1. 1. 2016 - kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nahrazuje samostatný výpis z evidence pro účely DPH - PO podávají KH vždy měsíčně - FO podávají KH buď měsíčně, nebo čtvrtletně, řídí se to dle DaP - KH je : řádné - podávané v termínuopravné - podané v termínu, ale opravím v něm předchozí chybynásledné - podané po termínu, odstraňuji chyby, vyplnit znovu všechno - KH se podává výhradně elektronicky, na stránkách daňové správy (aplikace EPO), případně pomocí datové schránky - termín pro podání KH je 25 dnů po skončení zdaňovacího období (25. den platí absolutně)

Témata, do kterých materiál patří