Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DPH

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

DPH

- nepřímá, univerzální daň

- plátce= poplatník

- podléhá jí veškeré zboží a služby, až na výjimky

- výjimky bez DPH: poštovní známky, pokuty, finanční služby, pojišťovací služby, opravy invalidních vozíků, pojišťovací služby, opravy invalidních vozíků

- právní úprava DPH je zákon o DPH

Plátce daně, registrace

- plátcem daně se stane povinně ten, jehož obrat překročí 1mil. Kč za 12 kalendářních měsíci následující po sobě

- plátcem se stane od prvního dne 2. měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat (např. pokud jsme tohoto obratu překročili v únoru 2016, jsme plátcem od 1.4.2016

- plátce DPH z jiných důvodů:

  • pokud jsme členem sdružení, jehož některý člen je plátcem

  • nabýváme majetek privatizací nebo prodejem podniku

  • pokračujeme v podnikání po zemřelém, který byl plátcem DPH

  • pořízením zboží z jiného členského státu EU v hodnotě nad 326.000,-Kč, automobilu nebo zboží se spotřební daní

- daň. subjekty - osoby povinné k dani, což jsou FO nebo PO, které samostatně uskutečňují ekon. činnosti, osobou povinnou k dani je buď skupina, plátce nebo identifikovaná osob

- Skupina - kapitálově spojené osoby a osoby, na jejichž vedení se podílí aspoň jedna shodná osoba

- Identifikovaná osoba - týká se to těch, kteří pořizují zboží z jiných členských států EU

Základ daně

- ZD je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, vč. částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno.

Sazby daně

  • - základní 21 % - většině produktů, PHM, oblečení, obuv, elektronika, alkohol, tabákové výrobky, plyn, pozemky

  • - 1. snížená sazba 15 % - potraviny, veřejná linková doprava, vodné a stočné

  • -2. snížená sazba 10 % - knihy, léky a očkovací látky, nenahraditelná kojenecká výživa, nenahraditelné bezlepkové potraviny

- daň na vstupu = DPH, kterou zaplatíme v ceně zboží a služeb, z UCE hlediska představuje snížení závazku vůči správci daně a projevuje se na MD 343

- daň na výstupu = představuje DPH, kterou inkasuji v cenách mých výrobků a služeb, z UCE hlediska představuje zvýšení závazku vůči správci daně a účtuje se na D 343

- daňová povinnost = vzniká, pokud je daň na výstupu větší než daň na vstupu, daň. povinnost uvádím v DaP a tuto daň. povinnost musí odvést příslušnému správci daně

= daň. povinnost= daň na výstupu- daň na vstupu

- nadměrný odpočet = nárok vzniká, pokud je daň na vstupu > daň na výstupu, výše nadměrného odpočtu se uvádí v DaP a správce daně ho má vyplatit do 30 dnů

- daň. povinnost zjistím porovnáním daně na výstupu a daně na vstupu

1) daň na výstupu> daň na vstupu=> mám daň, povinnost ve výši rozdílu mezi daní na výstupu a daní na vstupu (D 343> MD 343)

Témata, do kterých materiál patří