Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DPH

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2) daň na vstupu> daň na výstupu=> mám nárok na nadměrný odpočet, mám pohledávku vůči FÚ (D 343< MD 343)

3) daň na vstupu= daň na výstupu=> nemám daň. povinnost ani nárok na nadměrný odpočet (D 343= MD 343)

- ve všech situacích mám povinnost podat DaP a kontrolní hlášení- obojí se od roku 2016 podává pouze elektronicky

MD 343 D

daň na vstupu - DPH, kterou PS - neuhrazené DPH za předchozí období

zaplatím v ceně zboží a služeb daň na výstupu - DPH, kterou inkasuji z prodeje

KS – daň za aktuální období

DaP k DPH

- podává se do 25. dne od skončení zdaňovacího období

- zdaňovací období je kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí

- kal. čtvrtletí se týká plátců, kteří mají obrat za přechozí kalendářní rok do 10 mil. Kč, nejsou nespolehliví plátci, nejsou skupina a musí to správci daně oznámit do konce ledna

- pokud jsme čtvrtletní plátci DPH, tak DaP podávám do 25. 4., 25. 7., 25. 10., 25. 1.

- obsahuje údaje o : správci daně, zdaňovacím období, plátci daně, DPH - daň na vstupu, daň na výstupu, členěná na ZD a daň. povinnosti, jednak v základní a jednak ve snížené sazbě, výpočet daně, vlastní daň. povinnost nebo nárok na nadměrný odpočet

Kontrolní hlášení

- podávají ho všichni plátci DPH, a to s účinností od 1. 1. 2016

- kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nahrazuje samostatný výpis z evidence pro účely DPH

- PO podávají KH vždy měsíčně

- FO podávají KH buď měsíčně, nebo čtvrtletně, řídí se to dle DaP

- KH je :

  • řádné - podávané v termínu

  • opravné - podané v termínu, ale opravím v něm předchozí chyby

  • následné - podané po termínu, odstraňuji chyby, vyplnit znovu všechno

- KH se podává výhradně elektronicky, na stránkách daňové správy (aplikace EPO), případně pomocí datové schránky

- termín pro podání KH je 25 dnů po skončení zdaňovacího období (25. den platí absolutně)

Sankce

-1.000,-Kč za pozdní podání bez výzvy

- 10.000,-Kč za pozdní podání s výzvou

- 30.000,-Kč, když plátce nepodá na základě výzvy

- do 50.000,-Kč za nesplnění povinností souvisejících s KH, které závažně ztěžují nebo maří správu daně

STRUKTURA KH

1) Úvodní informace:

- příslušný FÚ

- za jaké období

- datum vyhotovení

- identifikace subjektu

2) Část A

- týká se daně na výstupu

- A1, A2 - režim přenesení daňové povinnosti, situace, kdy daň vykazuje osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno

- týká se: odpadu a šrotu, dodání herních konzolí, tabletů, dodání plynu a elektřiny obchodníků, dodání obilovin a technických plodin

- A3 - investiční zlato, hodnota osvobozeného plnění

- A4 - daň na výstupu v případě, že hodnota zdanitelného plnění je nad 10.000,-Kč

-jeden doklad= jeden řádek

- A5 - daň na výstupu, kde hodnota zdanitelného plnění nepřesáhne 10.000,-Kč=> plnění, kde vystavuju zjednodušený daň. doklad

Témata, do kterých materiál patří