Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DPH

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sankce -1.000,-Kč za pozdní podání bez výzvy - 10.000,-Kč za pozdní podání s výzvou - 30.000,-Kč, když plátce nepodá na základě výzvy - do 50.000,-Kč za nesplnění povinností souvisejících s KH, které závažně ztěžují nebo maří správu daně STRUKTURA KH 1) Úvodní informace: - příslušný FÚ - za jaké období - datum vyhotovení - identifikace subjektu 2) Část A - týká se daně na výstupu - A1, A2 - režim přenesení daňové povinnosti, situace, kdy daň vykazuje osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno - týká se: odpadu a šrotu, dodání herních konzolí, tabletů, dodání plynu a elektřiny obchodníků, dodání obilovin a technických plodin - A3 - investiční zlato, hodnota osvobozeného plnění - A4 - daň na výstupu v případě, že hodnota zdanitelného plnění je nad 10.000,-Kč -jeden doklad= jeden řádek - A5 - daň na výstupu, kde hodnota zdanitelného plnění nepřesáhne 10.000,-Kč=> plnění, kde vystavuju zjednodušený daň. doklad - dávám součtovou položku 3) Část B - týká se daně na vstupu -B2- daň na vstupu, kde hodnota zdanitelného plnění vč. DPH přesahuje 10.000,-Kč - jeden doklad = jeden řádek - daň na vstupu lze uplatnit (nárokovat) 3 roky ode dne data uskutečnění zdanitelného plnění (není povinné uvádět daň do nejbližšího KH) -B3- daň na vstupu, kde hodnota plnění vč. DPH je do 10.000,-Kč - obdržím zjednodušený daň. doklad 4)Část C - tzv. kontrolní řádky - vyplní se samy automaticky - základní kontrolní vazby pro „párování“ jsou: A1+B1, A4+B2 => pokud se tyto dvojice „nespárují“, tak je nárok na nadměrný odpočet správcem daně zadržen= nebude vyplacen Daňové doklady - písemnost, která má náležitosti uvedené v zákoně o DPH - může mít písemnou i elektronickou formu - elektronická forma znamená, že je daň doklad vystaven a obdržen elektronicky - osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, musí s elektronickou podobou souhlasit - za správnost údajů v daň. dokladu odpovídá vždy osoba, která uskutečňuje plnění (dodavatel), a to vč. vystavení daň. dokladu ve stanovené lhůtě Náležitosti: označení osoby, která uskutečňuje plněníDIČ osoby, která uskutečňuje plněníoznačení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje+ DIČevidenční číslo daň. dokladurozsah a předmět plněníden vystaveníden uskutečnění plněníjednotkovou cenu bez daně a slevZD, sazba a výše daněodkaz na ustanovení tohoto zákona„vystaveno zákazníkem“„daň odvede zákazník“ je-li osobou povinnou přiznat daň - archivace daň. dokladů - min. po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo Správce daně - FÚ dle místní příslušnosti, v některých případech Celní správa

Témata, do kterých materiál patří