Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DAS4-Síťové modely

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,2 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Síťové modely Referenční model ISO/OSI ISO – International Organization for Standardization Zajištění kompatibility síťových zařízení a sítí Uveden v roce 1984 Vrstvový model sítě Rozděluje síťovou komunikaci na menší a jednodušší části Standardizuje síťové prvky (kompatibilita) Umožňuje komunikaci různých typů síťového HW a SW Má sedm vrstev Funkce jednotlivých vrstev Fyzická vrstva(Physical Layer) Definuje elektrické a mechanické charakteristiky přenosu datového signálu (typ kabelů, konektorů, formát elektrických signálů, ....) Zajišťuje fyzický přenos dat (přenos jednotlivých bitů a jejich sekvencí) Specifikace fyzické vrstvy - IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.5 (Token Ring) .... Koaxiální kabel, optický kabel, modem, .... Spojová (linková) vrstva(Data Link Layer) Kontroluje přístup k síti Zajišťuje vytváření, přenos a příjem datových rámců Záhlaví – linková adresa příjemce a odesílatele + další řídící informace Zápatí – kontrolní součet z přenášených dat .... Poskytuje služby pro protokoly síťové vrstvy Protokoly linkové vrstvy (používány pro označení, zabalení a zaslání paketů) PPP (Point-to-Point Protocol) – poskytuje přímou komunikaci mezi dvěma počítači SLIP (Serial Line Interface Protocol) – poskytuje přístup k Internetu přes sériové linky Síťová vrstva(Network Layer) Zajišťuje směrování (routing) pro spojované i nespojované přenosy paketů při nepřímém spojení Protokoly síťové vrstvy slouží K rozpoznávání adres Ke směrování Například ARP, IP, IPX, ICMP Základní jednotkou přenosu jepaket (vkládá se do linkového rámce – encapsulation) Transportní vrstva(Transport Layer) Zodpovídá za přenos dat na dohodnuté úrovni kvality (detekce případně korekce chyb) Zajišťuje správné pořadí paketů na přijímací straně U odesílatele uchovává jednotlivé pakety do jejich potvrzení adresátem Zajišťuje zotavení při ztrátě spojení Protokoly TCP (Transmission Control Protocol) – v sítích na bázích UNIXu a Internet SPX (Sequenced Packet Exchange) – Novell Jednotkou přenosu je transportní paket (segment) Relační vrstva (Session Layer) Udržuje spojení mezi uzly až do doby, kdy je přenos dokončen Organizuje interakci dvou koncových uživatelů Její funkce jsou určeny pro mezisíťovou komunikaci Prezentační vrstva Zajišťuje prezentaci informací způsobem vyhovujícím aplikacím nebo uživatelům, například Konverze dat EBCDIC ↔ ASCII Datová komprese a dekomprese Aplikační vrstva Předepisuje v jakém formátu a jak mají být data přebírána/ předávána od aplikačních programů Jejími úkoly jsou například Přenos souborů Elektronická pošta Správa sítě Protokoly aplikační vrstvy - FTP, X.400, Telnet, .... Síťový model TCP/IP TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Linková a fyzická vrstva(Link Layer) někdy téžvrstva síťového rozhraní(Network Interface Layer) zajišťuje ovládání konkrétní přenosové cesty (sítě) a přímé vysílání a příjem datových paketů tato vrstva není blíže specifikována, neboť je závislá na použité přenosové technologii, často se používají protokoly standardu ITU Vrstva síťová někdy téžInternetová vrstva (Internet Layer) neboIP vrstva je realizována pomocí protokolu IP přenáší IP datagramy mezi vzdálenými počítači každý opatřen adresou příjemce (IP adresa)  každý může být přenášen sítí samostatně  datagramy mohou dorazit k příjemci v různém pořadí než byly odeslány Vrstva transportní(Transport Layer) též jakoTCP vrstva(TCP Layer) realizována protokolem TCP nebo UDP TCP (Transmission Control Protocol) dopravuje data pomocí TCP segmentů, které jsou adresovány jednotlivým aplikacím spojovaná služba (příjemce potvrzuje přijímaná data, v případě ztráty opakovaný přenos) UDP (User Datagram Protocol) přenáší data pomocí datagramů nezajišťuje spolehlivost přenosu adresou je tzv. port úkolem zajistit přenos mezi dvěma koncovými účastníky, kterými jsou v případě TCP/IP přímo aplikační programy podle jejich nároků a požadavků může transportní vrstva regulovat tok dat oběma směry, zajišťovat spolehlivost přenosu, a také měnit nespojovaný charakter přenosu (v síťové vrstvě) na spojovaný Vrstva aplikační(Application Layer) aplikační programy komunikují přímo s transportní vrstvou jednotlivé aplikace si (na rozdíl od ISO/OSI) musí zajistit případné relační a prezentační služby samy rozdělení aplikačních protokolů Uživatelské – využívají je uživatelské aplikace HTTP, Telnet, FTP, .... Služební – zajišťují správnou funkci Internetu Směrovací protokoly, protokol SMNP, .... Protokoly vrstev TCP/IP Porovnání modelů ISO/OSI a TCP/IP zajištění spolehlivosti ISO/OSI – zabývá se jí každá vrstva TCP/IP – řeší se až na úrovni transportní vrstvy typ přenosu ISO/OSI – předpokládá spojované přenosy (virtuální okruh) TCP/IP – nespojované přenosy (datagramová služba) Síťové technologie Ethernet Standard IEEE802.3 vyvinutý firmami Digital, Xerox a Intel Používaná přístupová metoda CSMA/CD 10, 100, 1000 i 10 000 Mbps Token Ring Topologie logického kruhu Přístupová metoda Token Passing IBM TokenRing (fyzicky hvězda s Token Passing) Modifikace: Token Bus, Switched Token Ring, High Speed Token Ring, FDDI, .... Použitelné v lokálních sítích FDDI FDDI – Fiber Distributed Data Interface Standard ANSI X3T9.5 – 100Mbps Kruhová topologie fyzická i logická Využívá Token Passing Optical bypass Využití v páteřních sítích ATM(Asynchronous Transport Module) Koncepce ITU Původně náhrada ISDN pro WAN a MAN, dnes po úpravách použitelná i pro LAN Přenos pomocí buněk, garance přenosové kapacity Využití především v telekomunikacích Vytlačován 1Gbit a 10Gbit Ethernetem X.25 Standard ITU Paketový spojovaný přenos Zabudovány korekční mechanismy (vysoká režie) Přenosové rychlosti 64kbps, 2Mbps Dnes nahrazována efektivnějšími alternativami Frame Relay Vychází z X.25, ale zahrnuje jen první dvě vrstvy ISO/OSI Odstraněny kontrolní mechanismy → vyšší efektivnost a pružnost přenosu Síťové technologie – PSTN PSTN (Public Switching Telephone Network) = analogová telekomunikační síť Klasická telefonní síť využívající měděnou dvoulinku Analogové připojení

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály