Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Soustava veřejných rozpočtů ČR

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1/Soustava veřejných rozpočtů v ČR Definice:např. plán příjmů a výdajů za dané období, což je rozpočtový rok = kalendářní rok Upravenozákon 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech ČR Zákon 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC Z veřejných rozpočtů se financují povinnosti státu a ÚSC(územně samosprávné celky). Moc – výkonná, zákonodárná, soudní. Soustava veřejných rozpočtů 1/státní finanční prostředky ( 218/2000 ) 2/finanční prostředky ÚSC ( 250/2000 ) A/Státní rozpočetcelkem 41 kapitol Pro zabezpečení úkolů se dále zřizujíOSS – organizační složky státu SPO – státní příspěvkové organizace B/státní fondy– jsou účelově zřízeny pro financování určitých skupin Jedná se o právnické osoby, zřízené zákonem. SF rozvoje bydlení SF dopravní infrastruktury SF životního prostředí SF ČR pro rozvoj a podporu kinematografie SF kultury ČR SF pro zúrodnění půdy ______________________________________________________________ Státní zemědělský intervenční fond - má tržní princip SF 1 až 6fungují na rozpočtové bázi Příjmy tvoří -vlastní činnost SF, dotace ze SR, dotace z privatizačních fondů Kontrola-orgán státní správy (ministerstvo), kam charakterem patří Rozpočty ÚSC 1/Rozpočty krajů+organizační složka kraje(OSS) a krajské příspěvkové organizace (PO) 2/Rozpočty obcí+organizační složka obce a PO obce OSS státumá právní subjektivitu, samostatná účetní jednotky OSS kraje a obcenemá právní subjektivitu, účetnictví vede zřizovatel, je i zaměstnavatel PO krajů a obcí zřizují ze zákona 4 fondy: FKSP, investiční, rezervní, odměn 3/DSOdobrovolné svazky obcí

Témata, do kterých materiál patří