Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5.Změny v rozpočtu ÚSC a RO

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Změny v rozpočtu ÚSC a rozpočtová opatření (RO) Mohou být: 1/organizačnínapř. změna organizační struktury 2/metodickézměny právních předpisů ovlivňující výši rozpočtu 3/věcnéobjektivně působící změny, prostě ostatní změny Kdy se provádí: 1/při změnách ve vztahu k jinému rozpočtu 2/změna má vliv na výši závazných ukazatelů 3/jestliže hrozí vznik schodku Druhy RO : 1/přesun v rámci schváleného rozpočtu 2/zapojení nových příjmů 3/vázání rozpočtových opatření § 17projednání závěrečného účtu je v zastupitelstvu, musí být v souladu se zprávou kontrolního orgánu § 18časové hledisko P a V – do plnění rozpočtu se zahrnují jen operace, uskutečněné v kalendářních = rozpočtovém roce Odst. 5příspěvky ze svého rozpočtu, ÚSC určuje časové použití dle svého, nemusí to být rozpočtový rok. Termín si stanovuje ÚSC sám. § 19účelovost rozpočtových prostředků Vlastní rozpočtové prostředky se převádí do dalšího roku Dotace ze SR – musí se uvést způsob vypořádání dotace, včetně odlišného § 22porušení rozpočtové kázně Neoprávněné použití rozpočtových prostředků, časově chybné použití, zadržení rozpočtových prostředků (dotace)

Témata, do kterých materiál patří