Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2 zřizovací listina PO

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2/zřizovací listina příspěvkové organizace ÚSC Upraveno § 27 zákona 250/2000Sb. Zřizují se pro činnosti v působnosti ÚSC, které jsou zpravidla neziskové a jejichž charakter vyžaduje samostatnou právní subjektivitu. Schvaluje jej zastupitelstvo zřizovací listinou. Obsah: a/úplný název zřizovatele b/název a sídlo PO a její identifikační číslo c/vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti d/označení statutárních orgánů a způsob zastupování e/vymezení majetku zřizovatele, který předává do správy PO f/vymezení majetkových práv g/okruhy doplňkové činnosti h/vymezení doby, na kterou je PO zřízena

Témata, do kterých materiál patří