Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21.Rozpočtové provizorium na úrovni státu, krajů a obcí

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

21. Rozpočtové provizorium na úrovni státu, krajů a obcí Rozpočtové provizorium SR: Řeší § 9 zákona 218/2000Sb., 1/mandatorní výdaje se hradí v plné výši K jejich plnění se SR zavázal zákony 2/podle pravidel schváleného SR (technicky jde zpravidla o 1/12 ze SR) Příjmy a výdaje z provizoria jsou součástí příjmů a výdajů schválené rozpočtu. Rozpočtové provizorium ÚSC § 13 - rozpočtové provizorium, zákon 250/2000Sb., Pokud není rozpočet schválen k 1. 1. rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla stanoví:zastupitelstvo kraje pro kraje, zastupitelstvo obce pro obce, orgány svazku obcí pro DSO

Témata, do kterých materiál patří