Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


31.PO ÚSC a jejich finanční hospodaření

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

31. PO ÚSC a jejich finanční hospodaření zřizování, změny a zrušení PO Zřizují se pro činnosti v působnosti ÚSC, které jsou zpravidla neziskové a jejichž charakter vyžaduje samostatnou právní subjektivitu. Schvaluje jej zastupitelstvo zřizovací listinou. Obsah: a/úplný název zřizovatele b/název a sídlo PO a její identifikační číslo c/vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti d/označení statutárních orgánů a způsob zastupování e/vymezení majetku zřizovatele, který předává do správy PO f/vymezení majetkových práv g/okruhy doplňkové činnosti h/vymezení doby, na kterou je PO zřízena finanční hospodaření PO PO hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, a prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své PO zpravidla v návaznosti na výkon nebo jiná kritéria jejích potřeb. Pokud PO vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Zřizovatel může povolit jiné využití tohoto zdroje. PO může její zřizovatel uložit odvod do své rozpočtu, jestliže: její plánované výnosy překračují její plánované náklady a to jako závazný ukazatel rozpočtu její investiční zdroje jsou větší, než jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele porušila rozpočtovou kázeň Vztah rozpočtu PO k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch PO jen ze závažných, objektivně působících příčin

Témata, do kterých materiál patří