Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
32.Odvětvové členění rozpočtové skladby

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

32. Odvětvové členění rozpočtové skladby Vyhláška o rozpočtové skladbě Z hlediska odvětvového se třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Výdaje – se třídí všechny Příjmy – jen nedaňové a kapitálové příjmy Rozpočtová skupina | rozpočtový oddíl | rozpočtový pododdíl | § Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby vymezuje směr politiky rozpočtové jednotky členění je dle hlediska odpovědnosti, sektorů ekonomiky či právní povahy organizací. Je vlastně nejsrozumitelnější klasifikací i pro ostatní uživatele – občany. Poznámka :konsolidační třídění (záznamové jednotky) Třídí se výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a příjmy vznikající uvnitř této soustavy. Celkem se jedná o 9 záznamový jednotek: převody uvnitř fondu převody z jiného okresu převody z jiného kraje Smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo peněžních operacích o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky, za kterou se operace sledují.

Témata, do kterých materiál patří