Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


34.Daňové příjmy rozpočtu krajů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

34. Daňové příjmy rozpočtu krajů Upravuje zákon o rozpočtovém výnosu některých daní Správa daní se řídí daňovým řádem Rozlišujeme:výlučné daně sdílené daně dále můžeme rozlišitnepřímé daně (DPH, spotřební daň) přímé (majetkové) daně z příjmů, nemovitostí, převodu nemovitostí, dědická, darovací, silniční Daňové výnosy krajů - 8,92% u sdílených daní Podíl jednotlivých krajů je upraven v příloze zákona. Podíl je ocenění výdajů spojených s přenesením působností na kraje (nesouvisí s rozlohou ani počtem obyvatel) Druhy daní:výlučné– daň z právnických osob, kdy poplatníkem je kraj sdílené -DPH, daň fyzických osob ze závislé činnosti odváděné zaměstnavatelem, daň fyzických osob vybíraných srážkou, daň právnických osob -daň z příjmu práv. osob, kdy poplatník je kraj výlučná DPHsdílená Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnostisdílená Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkousdílená Podíl z 60% celostátního hrubého výnosu na dani z příjmů fyz.osobsdílená Daň z příjmu právnických osobsdílená

Témata, do kterých materiál patří