Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Tržní systém

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. Trh, tržní systém Trh- je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, přičemž prodávající chce prodat za co nejvyšší cenu a kupující nakoupit za co nejnižší cenu- místo, kde dochází ke směně (peněžní, naturální) Trh můžeme dělit: Podle výrobních faktorů: trh prácetrh půdytrh kapitálu Podle územního rozsahu: světový trhnárodní trhregionální (místní) trh Podle množství, se kterými se obchoduje: agregátní (celkový)dílčí – jeden jediný podnik Základní kategorie trhu: cena, množství, nabídka, poptávka -podle ceny se odvíjí poptávané nebo nabízené zboží Poptávka- představuje množství statků a služeb, které je kupující ochoten koupit za určitou cenuzákladní členění poptávky:celková (agregátní) – souhrn všech zamýšlených koupí (poptávek)individuální – poptávka jednoho kupujícíhodílčí (tržní) – poptávka po jednom druhu výrobkuZákon klesající poptávky - nepřímo úměrný vztah mezi cenou a množstvím - s rostoucí cenou (P) klesá poptávané množství (Q) nebo při poklesu ceny roste poptávka po zboží Elasticita poptávky – vyjadřuje, o kolik procent se změní poptávané zboží, když se změní i procento ceny Faktory ovlivňující posun po křivce: Cena Výše důchodu Cena substitutů Cena komplementů Zákonistosti trhu, které ovlivnují rozhodování spotřebitele při koupi: a)důchodový efekt – spotřebitel je ovlivněn výší důchodu -substitut= statek nebo služba, kterým lze nahradit jiný podobný statek nebo službu -komplement = statky nebo služby, které doplnují potřebu jiného statku či služby Nabídka- množství statků a služeb, které jsou výrobci nebo obchodníci ochotni nabídnout při určité ceně Základní členění nabídky:celková (agregátní) – souhrn všech zamýšlených prodejů na trhuindividuální – nabídka jednoho výrobcedílčí (tržní) – nabídka jednoho druhu výrobku různými výrobciZákon rostoucí nabídky:přímá úměra mezi cenou a množstvím - s rostoucí cenou (P) roste nabízené množství (Q) Faktory ovlivňující posun po křivce: Klimatické podmínky Ekonomické faktory Očekávání, trend Vstupní náklady Tržní rovnováha- nastává v případě, že se poptávané množství = nabízenému množství,- stav, ke kterému se tržní síly snaží přiblížit Na trhu může nastat: Přebytek

Témata, do kterých materiál patří