Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pasivní bankovní operace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13.Pasivní bankovní operace charakteristika pasivních bankovních operací druhy vkladů založení účtu – platební karty (typy, použití) zrušení účtu úročení a diskontování - faktory ovlivňující výši úrokových sazeb, druhy úrokových sazeb, úročení – typy Charakteristika pasivních bankovních operací depozitní funkce komerčních bank - shromažďují vklady (= depozita) Způsoby, jak banky získávají peníze, které pak půjčují (zdroje tzn. pasiva): Přijímání vkladů - hypoteční zástavní listy 3. Úvěry od ČNB nebo jiných bank DRUHY VKLADŮ: 1. Netermínované klady vklady na požádání neslouží k ukládání (spoření) peněz, ale k provádění platebního styku- pro podnikatele –běžné účty- pro FO (občany) –sporožiro(ČS),bankokonto (KB),postžiroPro banku představujínestabilní zdroj financí, proto majínízké úrokové sazby úsporné vkladyjsou určeny předevšímk ukládání peněz –ke spoření-vkladní knížky-spořicí účtyPro banku představují jižstabilnější zdroj peněz – o něcovyšší úrokové sazby 2. Termínované vkladya) na dobu určitou -b) s výpovědní lhůtou - před výběrem musí vkladatel vklad vypovědět, peníze vybere až po uplynutí výpovědní lhůty (1 měsíc, 3 měsíce, 1 rok…) Klient nemůže s penězi volně nakládat, tzn. pro banku je tostabilní zdroj peněz, proto jsouúrokové sazby nejvyšší. Z hlediska měny korunové (v Kč) devizové (v cizí měně) ZALOŽENÍ ÚČTU Banky vedou účty na základě písemnésmlouvy o zřízení a vedení účtu (2 stejnopisy) FO – občan předloží průkaz totožnosti PO, FO – podnikatel – předloží doklad o právní subjektivitě (výpis z OR, živnostenského rejstříku, stanovy s vyznačením registrace) - současně se vytváří tzv.podpisový vzor pro osoby, oprávnění disponovat s penězi na účtu - dohodne se izpůsob úročení, resp. úroková sazba + způsob připisování úroků - dohodne sezpůsob předávání výpisů – poštou, osobně, elektronicky – a jejichčetnost měsíčně, denně, týdně, při změně - při otevření účtu musí zákazník vložit na účetzákladní vklad stanovený bankou (u studentských kont není povinný) - banky nabízejí zvláštníúčty pro určité skupiny klientů občané) - banky dnes nabízejí i různéprogramy (tzv. balíčky služeb) Důvody: je to atraktivní pro klienty, přináší to úspory pro banku POUŽÍVÁNÍ BĚŽNÉHO ÚČTU 1. Ukládání peněz - ukládat peníze na účet může kdokoliv – i osoby bez dispozičního práva - u částek nad 100 000 Kč je banka povinna požadovat prokázání totožnosti - peníze na účet je možno a) složitv hotovosti u přepážky (příp. do nočního trezoru) – vyhotovuje sepokladní složenka b) zaslatpoštovní poukázkou –typ A účet) c) složitbezhotovostně – převodem z jiného účtu (např. výplaty mzdy) d)vkladový bankomat 2. Disponování s penězi na účtu– tzn. výběry a převody peněz -provádět výběry a převody peněz v určitých případech i jiné osoby (na základě rozhodnutí soudu – dědictví, exekuce…) - před provedením výběru (úhrady) banka ověřuje podpisový vzor zjišťuje, zda je na účtu dostatek peněz zjišťuje, zda není omezena manipulace s penězi na účtu tzv.vinkulace vkladu Výběr hotovosti – hotovostní platby platební kartou v bankomatu na přepážce banky – vyhotovuje sevýběrní lístek – šekem poštovní poukázkou –typ B (BÚ – vyplacena hotovost) – např. dávky nem. poj. Bezhotovostní platby lze uskutečnit prostřednictvím platebních karet šeků příkazů ke zúčtování příkazy k úhraděDruhy příkazů k úhradě jednotlivý- pro 1 platbu hromadný – pro více plateb různým příjemcům trvalý – pro opakující se platby určené stejnému příjemci – např. splátky půjček Náležitosti příkazu k úhradě -na vrub účtu -ve prospěch účtu – č. účtu na který přijde platba, součástí č. účtu je i kód banky (KB, -částka -datum splatnosti -variabilní symbol -konstantní symbol -specifický symbol - -podpis– podle podpisového vzoru nebo elektronický podpis příkazy k inkasu - vyhotovuje je příjemce peněz (věřitel), majitel účtu musí inkaso předem povolit – dá bance písemný souhlas, obvykle se určí i max. výše inkasa, např. telefonní účty, SIPO, platba elektřiny, plynu… 3. Způsoby ovládání účtu (zjišťování zůstatku, zadávání příkazů…) osobně na přepážce v bance – vysoké poplatky, banka se snaží omezit, vysoké mzdové N prostřednictvímsběrných boxů – např. ČS osobně prostřednictvímplatebních karet prostřednictvím přímého bankovnictví -styk s bankou prostřednictvímtelefonu nebo internetu kdykoliv a odkudkoliv. Díky přímému bankovnictví lze zjišťovat zůstatky a pohyby na účtech, zadávat platební příkazy, založit nový účet, dobíjet kredit mobilního telefonu, zjišťovat informace o úrocích, poplatcích a službách banky… Kontakt může probíhat prostřednictvím: a)pevného telefonu - kontakt s živým telefonním bankéřem - s hlasovým automatem b)mobilního telefonu - GSM BANKING c)internetu: -INTERNETBANKING - není třeba speciální software, nepřetržitá komunikace přes běžný prohlížeč ověřovací heslo posíláno na mobilní telefon, přetížení linek na konci roku) -HOMEBANKING– propojení s bankou speciálním softwarem, vhodné pro podniky s velkým objemem příkazů a pohybů na účtu 4. Platební karty r. 1990 Druhy platebních karet Podle typu zúčtování –debetní - vybírat nebo platit je možné jen do výše zůstatku –kreditní (úvěrové) úvěrový limit, automaticky se obnovuje po splacení dlužné částky Podle použitelnosti –domácí –mezinárodní VISA, MAESTRO, EUROCARD/MASTERCARD Podle způsobu provedení – -elektronické – v ČR nejrozšířenější typ platebních karet. Elektronickou platební kartu lze použít k výběrům z bankomatu nebo také k platbám u obchodníků, kteří mají k dispozici elektronický terminál. Probíhající transakce jsou prověřeny online v kartovém centru. Kladem u této karty je její nízká cena, poplatky, kartu lze také snadno zablokovat a po tomto kroku je téměř nezneužitelná. Zápornou vlastností je její použitelnost u obchodníků, která je v naší republice jen přibližně padesátiprocentní. -embosované – oproti kartám elektronickým jsou vybaveny také tzv. reliéfním písmem. Na těchto kartách jsou vyraženy identifikační údaje jejího držitele. Touto kartou lze platit i u obchodníků, kteří ještě nemají elektronický t

Témata, do kterých materiál patří